COMUNICAT din 10 martie 2023privind acoperirea prejudiciului ca urmare a unei activități nevoluntare, respectiv a unei proceduri de executare silită
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 1120/122/2019Nr. de înregistrare a sesizării: 672/1/2023Data înregistrării sesizării: 10.03.2023
    Conținutul sesizării:
    Dacă dispozițiile art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 241/2005 sunt aplicabile în ipoteza acoperirii prejudiciului ca urmare a unei activități nevoluntare, respectiv a unei proceduri de executare silită?