COMUNICAT din 10 martie 2023privind interpretarea și aplicarea art. 25 din OUG nr. 59/2000
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 222/86/2022Nr. de înregistrare a sesizării: 683/1/2023Data înregistrării sesizării: 10.03.2023
    Conținutul sesizării:
    1. Dacă în interpretarea art. 25 teza a II a din OUG nr. 59/2000 se poate considera că dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau norme metodologice referitoare la condițiile și criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic.2. Dacă în interpretarea și aplicarea art. 25 din OUG nr. 59/2000, sintagma „în localitatea în care își desfășoară activitatea” se referă la localitatea în care se află sediul instituției angajatoare sau se raportează la competența teritorială de desfășurare a activității conform atribuțiilor de serviciu, având în vedere că personalul silvic angajat al Gărzii Forestiere asigură respectarea legislației în domeniul silvic pe raza județului.