COMUNICAT din 16 septembrie 2022privind adaptarea contractului
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 3327/320/2021Nr. de înregistrare a sesizării: 1945/1/2022Data înregistrării sesizării: 16.09.2022
    Conținutul sesizării:
    1. Cum se conciliază obligația instanței judecătorești „de a aplica prioritar – soluția adaptării contractului” – statornicită, în lumina dispozițiunilor art. 3, dimpreună cu cele ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 77/28.04.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 330/28.04.2016 – în forma modificată prin Legea nr. 52/13.05.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.386/13.05.2020, prin considerentul decizoriu din paragraful 48 al deciziei nr. 432/17.06.2021 a Curții Constituționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 905/21.09.2021 -, cu posibilitatea consumatorului de a pretinde adaptarea unui contract de credit încheiat cu un profesionist când acest contract de credit a fost declarat anterior scadent anticipat, creanța astfel izvorâtă – reprezentată de obligația de rambursare a întregului credit, dimpreună cu dobânda contractului și celelalte speze – fiind urmărită în cadrul unei proceduri execuționale de urmărire a imobilului (locuință) ipotecat, fără ca acesta să fie valorificat?2. În aceleași circumstanțe, care ar fi criteriile obiective de identificare a „utilității sociale a continuării executării contractului” ce pare a fi consfințită cu valoare de principiu de către Curtea Constituțională a României prin decizia mai degrabă pomenită?