COMUNICAT din 9 mai 2022privind interpetarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 1572/336/2016*Nr. de înregistrare a sesizării: 1005/1/2022Data înregistrării sesizării: 09.05.2022
    Conținutul sesizării:
    Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000, în sensul dacă dispozițiile art. 28 din Legea nr. 1/2000, astfel cum acestea au fost modificate prin punctul 31 Titlul VI din Legea nr. 247/2005 permit înființarea de noi composesorate, continuatoare ale unei unice forme asociative de acest tip, existente anterior anului 1948, în condițiile în care în baza Legii nr. 1/2000, forma inițială, o parte dintre foștii membri ai respectivei forme asociative de proprietate sau moștenitorii acestora s-au constituit în formă asociativă și au dobândit calitatea de persoană juridică; în cazul unui răspuns negativ, care sunt consecințele din punct de vedere juridic asupra formei asociative înființate ulterior și asupra dreptului de proprietate recunoscut acesteia?