COMUNICAT din 9 mai 2022privind interpetarea art. 161 din HG nr. 394/2016
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 3722/111/2020Nr. de înregistrare a sesizării: 1001/1/2022Data înregistrării sesizării: 09.05.2022
    Conținutul sesizării:
    Cum se interpretează dispozițiile art. 161 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, forma în vigoare la data de 05.03.2020, în ceea ce privește natura juridică a termenului de 14 zile și sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării acestuia?