COMUNICAT din 25 martie 2022privind nedeclararea la organul fiscal competent a veniturilor obținute din vânzarea de autoturisme second-hand
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 842/109/2020Nr. de înregistrare a sesizării: 661/1/2022Data înregistrării sesizării: 25.03.2022
    Conținutul sesizării:
    Dacă nedeclararea la organul fiscal competent (ANAF, DGFP), a veniturilor obținute din vânzarea de autoturisme second-hand si evidențiate în acte contabile primare în condițiile declarării acestora la Direcția de Taxa si Impozite Locale, se circumscrie laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea 241/2005, (ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau se întrunesc elementele de tipicitate ale contravenției prevăzute de art. 219 alin. (I) lit. b) din OG 92/2003 combinat cu art. 219 alin. (3) din OG 92/2003, (neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume).