COMUNICAT din 17 noiembrie 2021privind interpretarea noțiunilor de „terenuri atribuite în folosință” și „actuali titulari ai dreptului de folosință”, prevăzute în art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 republicată
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 12588/300/2020Nr. de înregistrare a sesizării: 2878/1/2021Data înregistrării sesizării: 17.11.2021
  Conținutul sesizării:
  Dacă noțiunile de „terenuri atribuite în folosință” și „actuali titulari ai dreptului de folosință”, prevăzute în art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 republicată, se interpretează în sens restrictiv doar prin raportare la existența unor acte de atribuire în folosință sau, după caz, închiriere, ori în sensul în care includ și situația unei lăsări de facto de către stat în folosința proprietarilor construcției a terenului ce a trecut în proprietatea statului în temeiul dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974, ca urmare a înstrăinării construcției, precum și dacă în interpretarea acestor noțiuni trebuie avută în vedere voința reală a părților de la momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare.
  Minuta deciziei nr. 10 din 21 februarie 2022
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă, în dosarul nr. 12588/300/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:Dacă noțiunile de „terenuri atribuite în folosință” și „actuali titulari ai dreptului de folosință”, prevăzute în art. 36 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sens restrictiv, doar prin raportare la existența unor acte de atribuire în folosință sau, după caz, închiriere, ori în sensul în care includ și situația unei lăsări de facto de către stat în folosința proprietarilor construcției a terenului ce a trecut în proprietatea statului în temeiul dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, ca urmare a înstrăinării construcției, precum și dacă în interpretarea acestor noțiuni trebuie avută în vedere voința reală a părților de la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.