HOTĂRÂRE nr. 877 din 9 noiembrie 2018privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 21 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 21-06-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 754 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022 )  +  Articolul 1^1Se aprobă Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, denumit în continuare Plan național de acțiune, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 21-06-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 754 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022 )  +  Articolul 1^2Finanțarea măsurilor cuprinse în Planul național de acțiune se va face în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum și cu fondurile aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. (la 21-06-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 754 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022 )  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 și 824 bis din 8 decembrie 2008, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României,
  Tudor Buzatu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  Lucian Pătrașcu,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Paula-Marinela Pîrvănescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian-Vasile Grasu,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 877.  +  Anexa nr. 1STRATEGIA NAȚIONALĂpentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030  +  Anexa nr. 2PLAN NAȚIONAL DE ACȚIUNEpentru implementarea SNDDR 2030 (la 21-06-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 754 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022 )