HOTĂRÂRE nr. 44 din 7 septembrie 2011privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 8 septembrie 2011    Având în vedere:- Decizia Curții Constituționale nr. 53 din 25 ianuarie 2011 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Plenului Senatului nr. 43 din 22 decembrie 2010 privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a constatat neconstituționalitatea Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;- Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 483 din 21 iulie 2011, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe validează doamna judecător Mona-Maria Pivniceru, doamna judecător Alina Nicoleta Ghica și doamna procuror Florentina Gavadia ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, care va expira la data de 6 ianuarie 2017. (la 06-10-2016, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 126 din 4 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 ) Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    MIRCEA-DAN GEOANĂ
    București, 7 septembrie 2011.Nr. 44.--------