HOTĂRÂRE nr. 4 din 2 aprilie 2012privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2012    Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 73 din 31 ianuarie 2012,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe validează domnul procuror Bogdan Gabor ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017. (la 06-10-2016, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 126 din 4 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 ) Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    VASILE BLAGA
    București, 2 aprilie 2012.Nr. 4.------