ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 25 iunie 2003pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, se modifica și va avea următorul cuprins:(2) Se interzice până la data de 31 decembrie 2005 achiziționarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase, a bateriilor și a acumulatorilor uzati pentru autovehicule. Până la această dată Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului vor reglementa corespunzător sistemul de colectare a acestor deșeuri de la persoane fizice. (la 07-11-2003, Alineatul (2) al Articolului 7 din Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 431 din 27 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 noiembrie 2003 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sarbu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  București, 25 iunie 2003.Nr. 61.--------