HOTĂRÂRE nr. 784 din 9 octombrie 2013privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013  (la 12-11-2018, Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională antidrog 2013-2020, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2^1Se aprobă Planul de acțiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, denumit în continuare Plan de acțiune în perioada 2018-2020, prevăzut în anexa nr. 3. (la 12-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 3Agenția Națională Antidrog, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională.  +  Articolul 4Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică implicată, în raport cu termenele de realizare și resursele disponibile în bugetele proprii.  +  Articolul 4^1Fondurile necesare implementării activităților cuprinse în Planul de acțiune în perioada 2018-2020 se asigură de către fiecare instituție publică cu atribuții în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritățile, resursele disponibile și etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2018 și în estimările de cheltuieli pentru perioada 2019-2020, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii. (la 12-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 12-11-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Tudor Prisecaru,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 9 octombrie 2013.Nr. 784.  +  Anexa nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂantidrog 2013-2020  +  Anexa nr. 2PLAN DE ACȚIUNEîn perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog în perioada 2013-2016  +  Anexa nr. 3PLAN DE ACȚIUNEîn perioada 2018 - 2020 pentru implementareaStrategiei Naționale Antidrog 2013 - 2020 (la 12-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )