ORDIN nr. 777 din 27 decembrie 1999privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 24 ianuarie 2000  Ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se încasează în lei pentru navele sub pavilion român şi în valută pentru navele sub pavilion străin, în condiţiile legislaţiei în vigoare. (2) Tarifele în lei, prevăzute în coloana 4 din anexa la prezentul ordin, se vor actualiza lunar de către Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., recalculandu-se la cursul dolarului din ultima zi lucrătoare a lunii anterioare, pe baza datelor comunicate de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 3Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 268/1999 pentru aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, cu completările ulterioare.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexă                    TARIFELE      pentru prestaţii şi servicii efectuate de      Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi      de capitaniile de port din subordine la      navele sub pavilion român şi străin            în porturile din România
    Nr. crt.Denumirea prestaţiei sau a serviciuluiU.M.Tariful (lei/U.M.)Tariful (dolari S.U.A./U.M.)
    12345
    1.Sigilarea actelor de bord şi a altor documente100 file51.0003
    2.Înmatricularea şi transferul de proprietate      
      Nave de categoria I:      
      ▪ nave maritime, platforme de foraj şi instalaţii plutitoare maritime:      
      - până la 500 TDW/TDnavă1.062.50062,5
      - între 501-5.000 TDW/TDnavă1.594.00093,75
      - între 5.001-15.000 TDW/TDnavă2.125.000125
      - între 15.001-30.000 TDW/TDnavă3.187.500187,5
      - între 30.001-50.000 TDW/TDnavă4.250.000250
      - peste 50.000 TDW/TDnavă5.312.500312,5
      ▪ nave fluviale cu propulsie:      
      - până la 1.000 CPnavă1.062.50062,5
      - peste 1.000 CPnavă1.594.00093,75
      ▪ nave fluviale fără propulsienavă1.062.50062,5
      ▪ nave cu vele şi motornavă1.062.50062,5
      Nave de categoria a II-a, nave fluviale şi maritime:      
      - cu propulsieCP5.270/CP0,31/CP
      - fără propulsieTD10.540/TDmax.0,62/TDmax.
      - instalaţii plutitoareTD10.540/TDmax.0,62/TDmax.
      - ambarcaţiuni miciambarcaţiune106.000+2.040/CP6,25+0,12/CP
    3.Modificări, altele decât schimbarea de proprietate, în certificatele de naţionalitate, în atestatele de bord sau alte înscrisuri în acestea, inclusiv transcrierea actelor de inspecţie      
      Nave de categoria I:      
      ▪ nave maritime, platforme de foraj maritim, instalaţii plutitoare maritimenavă1.062.50062,5
      ▪ nave fluviale cu sau fără propulsie, instalaţii plutitoarenavă255.00015
      ▪ nave cu vele şi motornavă531.00031,25
      Nave de categoria a II-a:      
      ▪ nave maritime şi fluviale      
      - cu propulsieCP1.700/CP0,1/CP
      - fără propulsieTD1.700/TDmax.0,1/TDmax.
      ▪ instalaţii plutitoareTD1.700/TDmax.0,1/TDmax.
      ▪ ambarcaţiuni miciambarcaţiune17.000+850/CP1+0,05/CP
    4.Autorizarea modificării construcţiei navei sau a dezmembrării acesteia:      
      - la nave de categoria Inavă510.00030
      - la nave de categoria a II-a şi la instalaţii plutitoarenavă255.00015
      - la ambarcaţiuni miciambarcaţiune51.0003
    5.Eliberarea şi prelungirea permiselor provizorii de navigaţie:      
      - eliberarea de permise provizorii la navele de categoria Inavă1.700.000100
      - eliberarea de permise provizorii la navele de categoria a II-anavă340.00020
    6.Eliberarea rolului de echipajnavă106.0006,25
    7.Eliberare, preschimbare şi duplicate pentru:      
      - certificate de naţionalitatebucată1.062.50062,5
      - atestate de bordbucată1.062.50062,5
      - carnete de marinarbucată106.0006,25
      - carnete de ambarcaţiunibucată53.0003,12
      - legitimaţii pentru membrii de familiebucată53.0003,12
      - rol de echipajbucată53.0003,12
      - brevete şi certificate de capacitatebucată170.00010
      - certificat de atestare profesională a consilierilor de siguranţă pentru transport mărfuri periculoasebucată170.00010
      - documentul de conformitate pentru personalul navigant străinbucată255.00015
    8.Eliberarea copiilor sau a certificatelor conform evidenţelor căpităniilor de port:      
      - registrul de înmatriculare a navelor de categoria Inavă/document1.700.000100
      - registrul de evidenţă a navelor de categoria a II-anavă/document170.00010
      - foaia matricolă pentru marinari şi pentru membrii de familiedocument/persoană170.00010
      - alte copii de pe înscrisuripagină/document170.00010
      - copii de pe evidenţe şi alte documentepagină/document1.020.00060
    9.Scoaterea din evidenţă a navelor/suspendarea pavilionului      
      a) Nave/nave în construcţie de categoria I:      
      ▪ pierderea naţionalităţii române      
      - nave până la 500 TDW/TDnavă1.062.50062,5
      - nave între 501-5.000 TDW/TDnavă1.594.00093,75
      - nave între 5.001-15.000 TDW/TDnavă2.125.000125
      - nave între 15.001-30.000 TDW/TDnavă3.187.500187,5
      - nave între 30.001-50.000 TDW/TDnavă4.250.000250
      - nave peste 50.000 TDW/TDnavă5.312.500312,5
      - nave fluviale cu propulsie:      
        -nave până la 1.000 CPnavă1.062.50062,5
        -nave peste 1.000 CPnavă1.594.00093,75
      - nave fluviale fără propulsienavă1.062.50062,5
      ▪ alte cauze;navă212.50012,5
      b) Nave/nave în construcţie de categoria a II-a:      
      ▪ pierderea naţionalităţii române:      
      - nave maritime şi fluviale cu propulsieCP5.270/CP0,31/CP
      - instalaţii plutitoareTD10.540/TDmax.0,62/TDmax.
      ▪ alte cauzenavă53.0003,12
      c) Ambarcaţiuni mici:      
      ▪ pierderea naţionalităţii româneambarcaţiune27.0001,58
      ▪ alte cauzeambarcaţiune10.5400,62
    10.Autorizări:      
      - amenajarea şi funcţionarea plajelor, ştrandurilor şi a altora asemeneaautorizaţie1.020.00060
      - supravegherea concursurilor nauticezi1.020.00060
    11.Transportul de bunuri sau însoţirea transporturilor şi supravegherea lucrărilor speciale pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de portoră850.00050
    12.Mutaţii ale personalului navigant şi ale membrilor de familie (îmbarcări, debarcări)operaţiune10.5400,62
    13.Înmatriculări ale personalului navigant, eliberarea carnetelor de marinar, a carnetelor de ambarcaţiuni şi a legitimaţiilor pentru membrii de familieoperaţiune212.50012,5
    14.Eliberarea brevetelor şi a certificatelor de capacitate pentru marinarii românioperaţiune212.50012,5
    15.Prelungirea valabilităţii carnetului de marinar şi a legitimaţiilor membrilor de familieoperaţiune53.0003,12
    16.Reconfirmarea brevetelor şi a certificatelor de capacitateoperaţiune106.0006,25
    17.Încuviinţarea expertizelor tehnice, verificarea şi vizarea rapoartelor de expertiză prin birourile de expertizădocument10% din valoarea expertizei10% din valoarea expertizei
    18.Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare, a rapoartelor de avarii cu/fără declaraţii (original)document425.00025
      - o copiedocument102.0006
    19.Acordarea de vize pe procese-verbale încheiate între terţi privind diverse operaţiuni în portdocument425.00025
    20.Eliberarea de copii de pe actele de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penalădocument425.00025
    21.Verificarea tehnică anuală a navelor de categoria a II-a:      
      - cu propulsie (maritime şi fluviale)navă85.000+4.250/CP5+0,25/CP
      - ambarcaţiuni mici (cu motor, cu vele, sportive, bărci pneumatice şi cu motor)navă17.000+1.700/CP1+0,1/CP
      - instalaţii plutitoarenavă204.00012
    22.Supravegherea pentru produse petroliere încărcate/descărcate în/din nave:      
      ▪ prin staţiile de pompare sau terminale100 t marfă2.5500,15
      ▪ de la navă la navă:100 t marfă2.5500,15
      - în port100 t marfă2.5500,15
      - în afara portului100 t marfă2.5500,15
      ▪ prin alte mijloace autorizate100 t marfă2.5500,15
    23.Autorizarea încărcării/descărcării de produse petroliere şi mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajatenavă5.100.000300
    24.Supravegherea operaţiunilor de andocare, urcare pe cală sau lansare la apă a navelor:      
      - nave maritimenavă2.125.000125
      - nave fluviale cu propulsienavă1.700.000100
      - nave fluviale fără propulsie şi instalaţii plutitoarenavă1.020.00060
      - scoaterea pe uscat în alte locuri decât pe doc sau calănavă170.00010
    25.Controlul liniilor de încărcare, la cererea persoanelor fizice şi juridice sau la sesizarea unei autorităţinavă2.040.000120
    26.Determinarea cantităţii de marfă în navă, la cerere:      
      - nave până la 10.000 TDW sau m3navă255.00015
      - nave peste 10.000 TDW sau m3navă510.00030
      - nave fluviale, indiferent de capacitatenavă340.00020
    27.Constatarea stării mărfurilor, la cerere100 kg marfă10.2000,60
    28.Constatarea avariilor la marfăt marfă17.0001
    29.Constatarea stării ambalajelor, la cerere100 kg marfă ambalată2.5500,15
    30.Clasificarea mărfurilor pe partizi, la cererepartidă255.00015
    31.Emiterea legitimaţiei de acces la bordul navelordocument/trimestru102.0006
    32.Constatarea stării de curăţenie a magaziilor după descărcare sau spălare, la cerere100 m225.5001,5
    33.Eliberarea de documente informaţionale, la cerere:      
      - privitoare la mişcări şi staţionări de navedocument1.700.000100
      - privitoare la zona de navigaţie şi la condiţiile hidrometeorologicedocument1.700.000100
    34.Autorizarea construcţiei de nave:      
      - nave de categoria Inavă3.400.000200
      - instalaţii plutitoareinstalaţie1.700.000100
      - nave de categoria a-II-anavă850.00050
      - ambarcaţiuni miciambarcaţiune85.0005
    35.Eliberarea autorizaţiilor de reparaţii la nave:      
      - nave de categoria Inavă1.700.000100
      - instalaţii plutitoareinstalaţie850.00050
      - nave de categoria a-II-anavă425.00025
      - ambarcaţiuni miciambarcaţiune85.0005
    36.Eliberarea de autorizaţii piturare marcă de bord liber, scări pescaj, nume navă - în port sau în radă:      
      - nave de categoria Inavă425.00025
      - instalaţii plutitoareinstalaţie425.00025
      - nave de categoria a II-anavă170.00010
      - ambarcaţiuni miciambarcaţiune85.0005
    37.Autorizarea de probe motor principal la cheu în dane aprobate, la cererenavă212.50012,5
    38.Asistenţa tehnică pentru diferite prestaţii nespecificateoră255.00015
    39.Solicitarea reţinerii navei:      
      - nave de categoria Isolicitare6.800.000400
      - nave de categoria a II-asolicitare1.700.000100
    40.Eliberarea certificatului de echipaj minim de siguranţănavă1.700.000100
    41.Transcrierea drepturilor reale asupra navelor:      
      - nave de categoria Inavă3.400.000200
      - nave de categoria a-II-anavă850.00050
      - ambarcaţiuniambarcaţiune85.0005
    42.Dirijarea sau supravegherea manevrelor navelor maritime la intrarea/ieşirea în/din porturiTR170/TRN, dar nu mai puţin de 510.000 pe navă0,01/TRN, dar nu mai puţin de 30 pe navă
      Dirijarea remorcherelor, navelor speciale la intrarea/ieşirea în/din porturi/rade/canaleCP510/CP, dar nu mai puţin de 510.000 pe navă0,03/CP, dar nu mai puţin de 30 pe navă
    43.Întocmirea formalităţilor de sosire/plecare pentru nave maritime, altele decât navele de pasageriTR2.210/TRN0,13/TRN
      Întocmirea formalităţilor de sosire/plecare pentru nave maritime de pasageriTR1.190/TRN0,07/TRN
      Întocmirea formalităţilor de sosire/plecare pentru remorchere şi nave specialeCP510/CP0,03/CP
    44.Întocmirea formalităţilor de sosire/plecare pentru navele fluviale şi de navigaţie interioară:      
      - nave fluviale de pasagerinavă170.00010
      - nave fără propulsieT3.400/100 TC0,20/100 TC
      - nave cu propulsieCP4.250/100 CP0,25/100 CP
      - nave care efectuează transport de pasageri prin punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar şi româno-iugoslavnavă/zi170.00010
    45.Supravegherea şi controlul efectuat pentru operaţiunile de încărcare/descărcare a navelor maritime privind stabilitatea şi siguranţa navei:      
      - mărfuri solideTR170/TRN, dar nu mai puţin de 552.500 pe navă0,01/TRN, dar nu mai puţin de 32,5 pe navă
      - mărfuri lichideTR510/TRN, dar nu mai puţin de 1.105.000 pe navă0,03/TRN, dar nu mai puţin de 65 pe navă
      - gaze lichefiate şi mărfuri periculoaseTR850/TRN, dar nu mai puţin de 2.210.000 pe navă0,05/TR, dar nu mai puţin de 130 pe navă
      - pasageriTR170/TRN, dar nu mai puţin de 552.500 pe navă0,01/TRN, dar nu mai puţin de 32,5 pe navă
    46.Supravegherea şi controlul operaţiunilor de încărcare/descărcare a navelor fluviale privind stabilitatea şi siguranţa navigaţiei:      
      - mărfuri solideT3.400/100 TM0,20/100 TM
      - mărfuri lichideT4.250/100 TM0,25/100 TM
      - gaze lichefiate şi mărfuri periculoaseT5.100/100 TM0,3/100 TM
    47.Organizarea examenelor de brevete/certificate de capacitatecandidat/zi85.000/zi5/zi
    48.Autorizarea organizării parcurilor reci şi a iernaticelorparc3.400.000200
    49.Efectuarea reinspecţiilor la controalele PSC/FSCnavă1.700.000100
    Efectuarea reinspecţiilor la navele fluviale oprite din navigaţie ca urmare a controlului anteriornavă425.00025
    50.Autorizarea bunkerării/transferului bunkerului în alte locuri decât în dane specializate:      
      - nave maritimenavă850.00050
      - nave fluviale      
    51.Supravegherea navelor maritime şi fluviale ancorate în rate:      
      - nave maritimenavă/zi170.00010
      - nave fluvialenavă/zi17.0001
    52.Supravegherea intrării, staţionării, ieşirii în/din ecluza Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia Năvodarinavă/convoi85.0005
    53.Înscrierea navelor în registrul matricol al navelor în regim special de transportnavă5.100.000300
    54.Înscrierea cursurilor de pregătire profesională specifice în brevete/certificate de capacitatecurs17.0001
    55.Înregistrarea contractelor de muncă ale personalului navigant ambarcat pe navele aflate în regim special de transportoperaţiune51.0003
    56.Acordarea şi eliberarea autorizaţiilor de prestare de servicii în porturi de către agenţii economicidocument5.100.000300
    57.Avizarea anuală a autorizaţiei de prestare a serviciilor în porturi de către agenţii economicidocument1.700.000100
    58.Eliberarea carnetelor de lucru pentru muncitorii portuaridocument34.0002
    59.Vizarea anuală a carnetelor de lucru sau operarea schimbării locului de muncă pentru muncitorii portuaridocument5.9500,35
    60.Viza pentru conformitate cu originalul pentru actele personalului navigant (uz intern)document10.2000,60
  NOTĂ:1. Tarifele pentru formalităţile de sosire/plecare se percep o singură dată, la sosirea navei.2. Tarifele pentru dirijare sau supraveghere se percep separat pentru:- dirijarea navelor la intrarea în port;- manevra de schimbare a danei;- dirijarea navelor la plecarea din port3. Pentru operaţiunile efectuate de organele căpităniei de port după orele de program (7,30-15,30) tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele de sambata, duminica şi de sarbatori legale se majorează cu 100%, exceptând prestaţiile prevăzute la pct. 42, 43, 44, 45, 46 şi 51.4. Tariful prevăzut la pct. 44 (prima liniuţa) nu se aplică la navele de pasageri sub pavilion român în curse regulate cu bilete subvenţionate.5. Tarifele prevăzute la pct. 47 vor fi percepute de capitaniile de port pentru examenele care se susţin la sediul acestora, cu comisie de examinare formată în totalitate din angajaţi ai capitaniilor şi ai Inspectoratului Navigaţiei Civile I.N.C.6. Tarifele din aceasta anexa nu includ şi costurile imprimatelor.7. Tarifele prevăzute la pct. 35 se aplică pentru reparaţiile care necesita reinspectie/reclasificare sau care pun nava în imposibilitatea de a manevra cu mijloace proprii.8. Tarifele prevăzute în prezenta anexa au fost calculate la cursul de 17.000 lei/dolar S.U.A.---------