HOTĂRÂRE nr. 845 din 24 octombrie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor aferente infrastructurii de interes național din domeniile rutier, feroviar, aerian, naval, precum și infrastructurii de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 6 noiembrie 2018  (la 05-03-2024, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 28 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 5 martie 2024 ) Având în vedere dispozițiile art. 9 lit. i) și ale art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 41 alin. (1^1) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor aferente infrastructurii de interes național din domeniile rutier, feroviar, aerian, naval, precum și infrastructurii de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 05-03-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 28 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 5 martie 2024 ) Notă  +  Articolul IIPotrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 172 din 28 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 177 din 5 martie 2024, Regulamentul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 845/2018, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se aplică și contractelor de lucrări aferente infrastructurii de interes național din domeniile aerian, naval, precum și infrastructurii de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A., care prevăd că recepția lucrărilor se desfășoară în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală să nu se afle în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică și contractelor de lucrări din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național, care prevăd că recepția lucrărilor se desfășoară în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală să nu se afle în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 24 octombrie 2018.Nr. 845.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind recepția construcțiilor aferente infrastructurii de interes național din domeniilerutier, feroviar, aerian, naval, precum și infrastructurii de metrou gestionate de Societateade Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A.