HOTĂRÂRE nr. 830 din 24 octombrie 2018privind preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 29 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 26/2018, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele, titular de autorizație pentru desfășurarea de activități cu materiale de interes nuclear, de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Centrul Național de Management al Apei Grele are obligația de a depozita și a menține calitatea și proprietățile fizico-chimice ale cantității de apă grea preluată în depozit, prevăzută la art. 1, conform parametrilor de calitate deosebiți solicitați prin prescripțiile tehnice ale produsului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Dorin Sandu Voicu
  Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
  Rodin Traicu
  București, 24 octombrie 2018.Nr. 830.-----