ORDIN nr. 5.940 din 15 octombrie 2018privind aprobarea tarifului de participare/zi/participant la programele de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 23 octombrie 2018  Luând în considerare Adresa Institutului Național de Administrație nr. 5.025 din 4 octombrie 2018 înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 114.753 din 5 octombrie 2018 prin care se solicită aprobarea tarifului de participare/zi/participant la programele de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație, precum și Referatul DRU nr. 5.580 din 5 octombrie 2018,văzând Hotărârea Consiliului de coordonare nr. 13 din 23 iulie 2018 a care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație, prin care s-a avizat tariful de participare/zi/participant la programele de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație și s-a propus spre aprobare viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 7 alin. (1^1) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tariful de participare la programele de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 7 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, în cuantum de 160 lei/zi/participant.  +  Articolul 2Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Național de Administrație.  +  Articolul 3Institutul Național de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Național de Administrație.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 15 octombrie 2018.Nr. 5.940.-----