DECIZIE nr. 281 din 23 octombrie 2018privind exercitarea de către domnul Valentin Toma, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 23 octombrie 2018  Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Mediului prin Adresa nr. 6.480/GLG din 10.10.2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.644 din 10.10.2018 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/18.680/T.G. din 10.10.2018, și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 52.408 conexat cu nr. 51.709/2018,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) și al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Toma exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 23 octombrie 2018.Nr. 281.-----