ORDIN nr. M.167 din 21 septembrie 2018pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplinește atribuțiile Ministerului Apărării Naționale în calitate de autoritate națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 octombrie 2018  Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 34 și ale art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Direcția topografică militară „General de divizie Constantin Barozzi“ este structura de specialitate desemnată să îndeplinească atribuțiile Ministerului Apărării Naționale în calitate de autoritate națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare.  +  Articolul 2În exercitarea competenței instituite de către autoritatea națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare, structura desemnată asigură: a) elaborarea, reglementarea și coordonarea cadrului normativ și organizațional specific domeniului informațiilor geospațiale pentru apărare la nivel național;b) conducerea și managementul activităților de proiectare, realizare și asigurare a informațiilor geospațiale pentru apărare; c) cooperarea și colaborarea cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, NATO și UE și alte persoane fizice și juridice de drept public sau de drept privat cu competențe în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare și integrarea acestora cu date meteorologice și oceanografice.  +  Articolul 3Pentru exercitarea competenței instituite de către autoritatea națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare prevăzute la art. 2, structura desemnată are următoarele atribuții:a) elaborează politicile, reglementează și standardizează domeniul informațiilor geospațiale pentru apărare pe timp de pace și la nivel național în situație de criză;b) reglementează și coordonează cadrul organizațional de pregătire și instruire a personalului care asigură domeniul specific;c) planifică, organizează, conduce și controlează activitățile de proiectare, realizare și asigurare a informațiilor geospațiale pentru apărare pe timp de pace și la nivel național în situație de criză;d) asigură și dezvoltă infrastructura Geoportalului infrastructurii naționale de informații spațiale - componenta Ministerului Apărării Naționale privind metadatele, seturile de date spațiale și serviciile de date spațiale pentru accesarea, utilizarea și punerea în comun a acestora, în condițiile legii;e) elaborează protocoale privind schimbul de date și informații geospațiale cu structuri similare la nivel internațional și național, cu persoane fizice și juridice de drept public și privat care realizează date și informații geospațiale, în condițiile legii;f) reprezintă Ministerul Apărării Naționale, în calitate de autoritate națională în domeniul informațiilor geospațiale pentru apărare, în relația cu NATO, UE și alte instituții naționale și internaționale;g) coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare și experimentare în domeniul echipamentelor, tehnicii, sistemelor și tehnologiilor hardware și software destinate domeniului informațiilor geospațiale.  +  Articolul 4Structura desemnată să îndeplinească atribuțiile Ministerului Apărării Naționale în calitate de autoritate națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare exercită competențele instituite pe întreg teritoriul național și în cadrul acțiunilor desfășurate de către NATO și UE.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  București, 21 septembrie 2018.Nr. M.167.-----