ORDONANȚA nr. 5 din 16 ianuarie 2003pentru modificarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICArticolul 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Consiliile județene pe a căror rază administrativ-teritorială se afla trasee turistice montane și/sau părții de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice județene "Salvamont" care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munti a persoanelor accidentate și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a traseelor montane din județ.(2) Consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială exista părții de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice locale "Salvamont(3) Compania Naționala "Apele Române" - S.A. sau agenții economici care au în administrare plaje de litoral au obligația sa înființeze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice "Salvamar" și posturi de prim ajutor medical.(4) Consiliile locale și agenții economici care au în administrare stranduri sau plaje, altele decât cele de litoral, au obligația sa înființeze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice locale de salvare sau posturi de salvare, după caz, precum și posturi de prim ajutor medical.(5) Finanțarea serviciilor publice județene și locale "Salvamont" se asigura din bugetele locale ale județelor, respectiv ale municipiilor, ale orașelor sau comunelor, după caz.(6) Finanțarea serviciilor publice "Salvamar", a posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor medical, precum și a serviciilor publice locale de salvare se asigura din bugetul propriu de către administrator, respectiv Compania Naționala "Apele Române" - S.A., consiliile locale sau agenții economici, după caz.(7) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aproba normele privind prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munti, precum și cele privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în stranduri. (la 29-05-2003, Articolul 33 din Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 229 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2003 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  București, 16 ianuarie 2003.Nr. 5.----------