ORDIN nr. 477 din 22 aprilie 2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009  (la 28-11-2016, Titlul a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 ) Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe și al Agenției Naționale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se înființează Registrul Național de Transplant, denumit în continuare RNT.(2) RNT asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenția Națională de Transplant.(3) RNT este compus din registre naționale specifice, după cum urmează:a) Registrul național specific pentru transplant cardiac;b) Registrul național specific pentru transplant hepatic;c) Registrul național specific pentru transplant renal;d) Registrul național specific pentru transplant pulmonar;e) Registrul național specific pentru transplant pancreas;f) Registrul național specific pentru transplant piele;g) Registrul național specific pentru transplant os și tendon;h) Registrul național specific pentru transplant cornee;i) Registrul național specific pentru fertilizare in vitro;j) Registrul național specific pentru transplant celule stem hematopoietice. (la 25-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 )  +  Articolul 2Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 28-11-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3Orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu să fie înscrisă în RNT.  +  Articolul 4(1) Înscrierea în RNT are drept consecință atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT.(2) Datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Toate documentele medicale care se eliberează după aprobarea prezentului ordin (fișe medicale, rețete sau alte documente) conțin codul CUIANT.  +  Articolul 5Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din RNT îndeplinesc următoarele cerințe și responsabilități:a) sunt angajate cu contract de muncă în unitățile din rețeaua Ministerului Sănătății, în unitățile din rețeaua altor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie, în unitățile sanitare din rețeaua autorităților administrației publice locale sau sunt angajate cu contract de muncă în unități sanitare private și îndeplinesc toate obligațiile ce decurg din această calitate; (la 28-11-2016, Litera a) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 ) b) răspund de acuratețea datelor înscrise în RNT, precum și de arhivarea documentelor pe baza cărora a fost atribuit codul CUIANT;c) au obligația de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parolă, Smart card, PIN), care reprezintă secret de serviciu și de a semna și completa declarația prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin, încălcarea acestei obligații atrage răspunderea potrivit legii; (la 28-11-2016, Litera c) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 ) d) notifică imediat Agenția Națională de Transplant în situația în care există suspiciuni în legătură cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT;e) raportează imediat Agenției Naționale de Transplant situația în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obține accesul la internet pentru eliberarea electronică a codului CUIANT;f) actualizează datele pe baza cărora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situația medicală și operativă o permite, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data efectuării transplantului;g) arhivează datele persoanelor care au beneficiat de transplant și le pun la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 24 de ore de la externarea posttransplant.h) au obligația de a furniza pacientului codul CUIANT atribuit. (la 04-06-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 6Agenția Națională de Transplant va pune la dispoziția persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul RNT și pentru obținerea codului CUIANT.  +  Articolul 7Agenția Națională de Transplant, precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  București, 22 aprilie 2009.Nr. 477.  +  Anexa nr. 1
  Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic
  1. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic:– dr. Speranța Iacob;– dr. Simona Dima;– dr. Mariana Mihăilă;– dr. Alexandrina Constantinescu.2. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal:– dr. Dorina Tacu;– dr. Cristina Alina Bucșa;– dr. Corina Țincu. (la 18-12-2017, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 3. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Hematologie și Transplant Medular:– dr. Zsofia Varady.4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov:– dr. Carmen Daniela Neculoiu.5. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș:– dr. Mihaela Ispas.6. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca:– dr. Muntean Adriana.7. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu“ București:– dr. Ovidiu Chioncel.8. Spitalul Clinic „Sf. Maria“ București:– dr. Dragoș Chiriță.9. Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iași:– dr. Hogaș Simona;– dr. Siriopol Dimitrie. (la 04-06-2018, Punctul 9. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 10. Spitalul Clinic de Urgență București:– dr. Dan Constantin Grițac.11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: – dr. Marius Gazdac. (la 18-12-2017, Punctul 11. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 12. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu“ Timișoara:– dr. Cristian Marius Jinca;– dr. Andrada Licinia Oprisoni.13. Spitalul Clinic Colțea București:– dr. Andrei Coliță.14. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie“ București:– dr. Vlad Costel.15. Spitalul Universitar de Urgență Elias București:– dr. Mareș Emil.16. Spitalul Clinic de Urgență București - Clinica de Ortopedie:– dr. Andrei Ioan Bogdan.17. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova:– dna Peța Maria Minodora.18. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș:– dr. Marton Denes.19. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu» Timișoara:– dr. Mitrulescu Cătălin;– dr. Prilipceanu Georgiana. (la 04-06-2018, Punctul 19. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 20. Spitalul Clinic Colentina București:– dl Iacob Gheorghe.21. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ București - Secția Clinică de Oftalmologie:– mr. dr. Macovei Laura.22. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ București - Secția Clinică de Ortopedie și Traumatologie:– lt. col. dr. Stănescu Marius.23. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea:– dr. Hozan Călin.24. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați:– dna Tudor Carmen. (la 25-07-2017, Punctul 24. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 25. Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava:– dr. Ciprian Constantin Puha. (la 18-12-2017, Punctul 25. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 26. Spitalul Clinic de Recuperare Iași:– dna Dana Mihai. (la 25-07-2017, Punctul 26. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 27. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu“ Timișoara:– dna Prodan Cristina.28. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor“ București:– dna Dinu Cristina.29. Spitalul Clinic Județean Mureș:– dr. Zuh Sandor.30. Oculus - S.R.L. București:– dr. Moraru Mircea Cristian.31. Medsystem Varad - S.R.L. Oradea:– dna Szoke Katalin.32. Spitalul Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon“ Iași - Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie:– dr. Gîrleanu Irina.33. Spitalul Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon“ Iași - Secția Clinică de Oftalmologie:– dna Ceornea Augustina.34. West Eye Hospital - S.R.L. București:– dl Milea Alexandru.35. Medlife - S.A. București:– dna Nyikora Dorina.36. Biogenesis IVF - S.R.L. București:– dna Butunoi Laura Mariana.37. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu:– dna Zgripcea Livia.38. Euromaterna - S.A. Constanța:– dna Bedreag Anamaria. (la 04-06-2018, Punctul 38. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 39. Avicena Profertis - S.R.L. Iași:– dr. Socolov Răzvan .40. Life Line - Medical Center - S.R.L. București:– dna Giurcaneanu Anișoara.41. Clinica Medicală Gynera - S.R.L. București:– dna Frâncu Claudia. (la 25-07-2017, Punctul 41. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 42. Gynatal - S.R.L. Timișoara:– dr. Dorneanu Virginia Liliana. (la 25-07-2017, Punctul 42. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 43.  Vivamed - S.R.L. Brașov:– dr. Lupu Gabriela.44. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca:– biol. Stela Surd. (la 18-12-2017, Punctul 44. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 45. Fertigyn - S.R.L. Iași:– dna Andra Sabina Neculai-Văleanu. (la 18-12-2017, Punctul 45. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 46. Medical Business Expert - S.R.L. București:– dna Ranetescu Georgiana Mirela.47. Hit-Med - S.R.L. Craiova:– dr. Văduva Alice Roxana.48. Promed System - S.R.L. Târgoviște:– dr. Sandu Lăcrămioara;– dna Ecaterina Ilinca. (la 11-10-2018, Punctul 48. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.281 din 4 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018 ) 49. New Life - BM - S.R.L. Iași:– dna Andreea Luca. (la 25-07-2017, Punctul 49. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 50. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sîrbu» București:– dr. Carp-Velișcu Andreea Marilena;– dr. Enache Andreea. (la 04-06-2018, Punctul 50. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 51. Medical City Blue - S.R.L. București:– dr. Brașoveanu Marilena Gianina.52. Sapiens Medical Center - S.R.L. București:– dl Negriu Lucian. 53. Teo Health - S.A. - Spitalul „Sf. Constantin“ Brașov:– dr. Moldovan Andreea Anamaria.54. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. București:– dr. Ionescu Dorin.55. Babe - S.R.L. Sângeorgiu de Mureș:– dr. Bartha Edina.56. Laser Vision Med - S.R.L. București:– dna Adriana Mădălina Firescu. (la 25-07-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 57. Institutul Regional de Oncologie Iași:– dna Florina Adriana Farca. (la 25-07-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017 ) 58. Pelican Impex - S.R.L. Oradea:– dr. Marius Chirea. (la 18-12-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 59. I-Med Optogyn - S.R.L. Sibiu:– dr. Iulian Florin Ispășoiu. (la 18-12-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 60. Centrul Medical Medicum - S.R.L. București:– dr. Gianina Brașoveanu. (la 18-12-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 61. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București:– dna Cosovan Raluca Florentina. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 62. Spitalul Clinic de Urgențe «Sf. Spiridon» Iași:– dl. Huțanu Petru;– dl. Prodan Cătălin. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 63. IVF Clinic-SL - S.R.L. Timișoara:– dr. Stelea Lavinia. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 64. Fetal Care Center - S.R.L. București:– dr. Șerban Adela. (la 04-06-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 65. Genesys Fertility Center - S.R.L. București:– doamna Nela Ionescu. (la 08-08-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 937 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 08 august 2018 ) 66. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - Clinica de Ortopedie și Traumatologie:– dr. Cosmin Mohor. (la 08-08-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 937 din 25 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 08 august 2018 ) 67. Spitalul Universitar de Urgență București:– dr. Horia Bumbea. (la 11-10-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.281 din 4 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018 ) (la 28-11-2016, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 2
  DATE
  necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
  NumePrenumeCod numeric personal*)Grup sanguinTelefonAdresăDiagnosticMELD**)HLA***) Notă
  *) Se aplică numai în cazul persoanelor cu cetățenie română, care posedă acte de identitate.
  **) Se utilizează pentru transplant hepatic.
  ***) Se utilizează pentru transplant renal și de celule stem hematopoietice.
  (la 28-11-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  a persoanei responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant, nominalizată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de TransplantSubsemnatul/Subsemnata, ......................................, în calitate de ........................., la unitatea medicală ................................, acreditată pentru activități de ...., în calitate de persoană nominalizată cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant, cunoscând prevederile art. 227 din Codul penal, privind divulgarea secretului profesional, mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor despre care am luat cunoștință cu ocazia gestionării datelor din Registrul Național de Transplant, precum și cu ocazia instruirii primite în vederea utilizării acestui sistem.Data: ...................................... Semnătura: ............................ (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016 )