ORDONANȚA nr. 23 din 21 august 1992privind modificarea unor sancțiuni contravenționale
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanța:Sancțiunile pentru contravențiile la legile nr. 12/1990, republicată, nr. 12/1991, nr. 18/1991, nr. 32/1991, nr. 47/1991 și nr. 58/1991, săvîrșite de persoane juridice, se modifică potrivit anexei la prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor
  statului și controlului financiar,
  Florian Bercea
   +  AnexăI. Legea nr. 12/1990 - republicată în temeiul art. II din Legea nr. 42/1991 - Lege privind protejarea populației împotriva activității comerciale ilicite – Alineatul 1 al articolului 2 se modifica după cum urmează:După litera c) se introduc literele d), e) și f), cu următorul conținut:d) faptele de la lit. d) și h), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 100.000 lei la 700.000 lei;e) faptele de la lit. c) și f), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 150.000 lei la 750.000 lei;f) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) și k), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei.– Alineatul 3 al articolului 2 se abroga. II. Eliminat. (la 01-01-1995, Punctul II. din Anexă a fost eliminat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANTA Nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 care abrogă Legea nr. 12/1991. În consecință, pct. II din Anexa la Ordonanța nr. 23/1992, devine inaplicabil ) III. Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar – Alineatul 1 al articolului 90 se modifica și va avea următorul cuprins: Sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice, după cum urmează:a) cele de la art. 88 lit. a)-c), cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei;b) cele de la lit. d)-h), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei." IV. Abrogat. (la 01-07-1993, Punctul IV. din Anexă a fost abrogat de Articolul III din LEGEA Nr. 35 din 15 iunie 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 iunie 1993 ) V. Legea nr. 47/1991 - Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor – Articolul 25 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Încălcarea de către societățile comerciale din domeniul asigurărilor a dispozițiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 și art. 22 alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.– Articolul 26 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Încălcarea de către reprezentantele societăților comerciale străine și ale asociațiilor asigurătorilor străini a dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. a) și b) și art. 22 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."VI. Eliminat. (la 29-12-1997, Punctul VI. din Anexă a fost eliminat de Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997 care abrogă Legea nr. 58/1991. În consecință, pct. VI din Anexa la Ordonanța nr. 23/1992, devine inaplicabil) ) --------------------