ORDIN nr. 5.039/2.126/2018privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 5.039 din 5 septembrie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.126 din 17 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 2 octombrie 2018  Având în vedere prevederile art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 132/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă corespondența dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
   +  ANEXĂ
  Corespondența dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor,
  actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație
  și formare profesională din România prin care pot fi dobândite
  nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor,
  precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
  Nr. crt.Nivel de calificare conform Cadrului național al calificărilorActul de studii/calificare care se elibereazăEmitent/program absolvit în sistem formal/nonformalBeneficiariCondiții de acces la nivelul de calificareNivelul de referință din Cadrul european al calificărilor
  0123456
  11Diplomă de absolvireUnitatea de învățământ acreditatăAbsolvenții învățământului primar potrivit art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareÎnvățământ primar^4)1
  21Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^2)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioareCel puțin învățământ primar^4)1
  31Certificat de competențe profesionaleCentrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat^5)Adulții^3) declarați competenți în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 1Cel puțin învățământ primar^4)1
  42Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^6)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 2Cel puțin învățământ gimnazial2
  52Certificat de competențe profesionaleCentrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat^5)Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^10), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 2Cel puțin învățământ gimnazial2
  62Certificat de calificare/Certificat de competențe profesionale și supliment descriptiv al certificatului^7)Centrul de evaluare acreditat^8)Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^7), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 2Cel puțin învățământ gimnazial2
  72Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncăAdulții^3) care au încheiat un contract de ucenicie^9) pentru o calificare de nivel 2 și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareCel puțin învățământ gimnazial2
  83Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiUnitatea de învățământ/Învățământ profesional cu durata de minimum 3 aniPersoanele care au absolvit învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareÎnvățământ gimnazial3
  93Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiUnitatea de învățământ/program de pregătire profesională organizat în sistem dualPersoanele absolvente de învățământ general obligatoriu care nu și-au continuat sau și-au întrerupt studiile și care au finalizat până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională în sistem dual cu durata de minimum 3 ani, cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareÎnvățământ obligatoriu3
  103Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiUnitatea de învățământ/pregătire prin liceu tehnologic, vocaționalPersoane care au absolvit primii 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocațională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareDoi ani de liceu (filieră tehnologică sau vocațională) sau programul „A doua șansă“ învățământ secundar inferior3
  113Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^6)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a unui curs de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 3Învățământ gimnazial sau general obligatoriu3
  123Certificat de competențe profesionaleCentrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat^5)Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^10), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 3Învățământ gimnazial sau general obligatoriu3
  133Certificat de calificare/Certificat de competențe profesionale și supliment descriptiv al certificatului^7)Centrul de evaluare acreditat^8)Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^7), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 3Învățământ gimnazial sau general obligatoriu3
  143Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncăAdulții^3) care au încheiat un contract de ucenicie^9) pentru o calificare de nivel 3 și au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnvățământ gimnazial sau general obligatoriu3
  154Diplomă de bacalaureatUnitatea de învățământ/pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocaționalAbsolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat^11)Învățământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocațională4
  164Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiUnitatea de învățământ/pregătire prin liceu tehnologic sau vocaționalAbsolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale^11)Învățământ liceal filieră tehnologică sau vocațională4
  174Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^6)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 4Învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat4
  184Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncăAdulții^3) care încheie un contract de ucenicie^9) pentru o calificare de nivel 4 și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnvățământ liceal fără diplomă de bacalaureat4
  195Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatuluiUnitate/Instituție de învățământ acreditatăAbsolvenți care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 5^12)Învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat5
  19^15Certificat de absolvire și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^22)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnvățământ postliceal5
  205Certificat de absolvire^18)Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare^17)Absolvenți ai programelor post-universitare de perfecționareÎnvățământ superior de scurtă durată^20)5
  216Diplomă de licență, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, supliment la diplomă^13)Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de licențăAbsolvenți ai studiilor universitare de licență cu promovarea examenului de licență^14) sau de diplomă (pentru învățământul din domeniul științelor inginerești)Învățământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat^15)6
  226Certificat de atestare a competențelor profesionale^19)Instituție de învățământ superior acreditată cu program de licență și master în domeniu/programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă^17)Absolvenți ai programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuăStudii universitare de licență^16)6
  236Certificat de absolvire^18)Instituție de învățământ superior acreditată cu program de licență și master în domeniu/programe postuniversitare de perfecționare^17)Absolvenți ai programelor post-universitare de perfecționareÎnvățământ superior cu diplomă de licență ori echivalent^20)6
  246Certificat de absolvire^21) și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^22)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareStudii universitare de licență6
  256Certificat de absolvire^34) și supliment descriptiv^35)Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare de educație permanentă^36)Absolvenți ai programelor post-universitare de educație permanentăÎnvățământ superior cu diplomă de licență ori echivalent6
  266Diplomă de conversie profesionalăInstituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare^32)Absolvenți ai programelor post-universitare de conversie profesională^33)- Învățământ superior cu diplomă de licență ori echivalentă - Cadre didactice încadrate în învățământul preuniversitar6
  277Diplomă de licență și master și supliment la diplomă^37)Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de licență reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene (5 și 6 ani)Absolvenți ai studiilor universitare de licență cu promovarea examenului de licență^14)Învățământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat^15)7
  287Diplomă de masterat și supliment la diplomă^23)Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de masterAbsolvenți ai studiilor universitare de master cu susținerea lucrării de disertație^24)Studii universitare de licență, cu promovarea examenului de licență^25)7
  298Diplomă de doctor^26)IOSUD/programe de studii universitare de doctoratAbsolvenți ai studiilor universitare de doctorat cu susținerea publică a tezei de doctorat^27)Studii universitare de master sau echivalent, cu promovarea lucrării de disertație^28)8
  308Atestat de studii postdoctorale^29)Școală doctorală acreditată^30)/programe de studii universitare postdoctoraleAbsolvenți ai studiilor universitare de doctoratStudii universitare de doctorat^31)8
  ^1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^2) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^3) Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^4) În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^5) Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^6) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^7) Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^8) Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^9) Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare.^10) Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^11) Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^12) Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^13) Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^14) Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^15) Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^16) Conform art. 171 lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^17) Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^18) Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^19) Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^20) Conform art. 173 alin. (5^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^21) Conform art. 21^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire se va completa pentru programele de perfecționare, respectiv specializare, cu competențele perfecționate, respectiv cu competențele dobândite în urma absolvirii programului.^22) Conform art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Programele de studii prevăzute la nr. crt. 19^1 sunt de nivel 5 CNC și nu schimbă nivelul de calificare.^23) Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^24) Conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^25) Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^26) Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^27) Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^28) Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^29) Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^30) Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^31) Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.^32) Conform art. 245 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.554/2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă și al certificatului de acordare a definitivării în învățământ.^33) Numai pentru cadre didactice încadrate în învățământul preuniversitar.^34) Conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările ulterioare.^35) Conform anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență.^36)) Conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate.^37) Conform art. 153 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.Programele de studii prevăzute la pozițiile 22-26 sunt de nivel 6 CNC și nu schimbă nivelul de calificare. (la 08-06-2021, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.861 din 28 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 08 iunie 2021 )
  -----