DECIZIE nr. 721 din 26 august 2003pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • CASA NAȚIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003  Având în vedere art. 37 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr. 35 din data de 20 august 2003 a Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale,în temeiul dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Standardele pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia naționala de acreditare a cabinetelor medicale, comisiile județene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv a municipiului București, Comisia sistemului apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Eugeniu Turlea
  București, 26 august 2003.Nr. 721.
   +  AnexăSTANDARDEpentru acreditarea cabinetelor medicale-------------