HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a obligațiilor de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
   +  AnexaNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimulareaocupării forței de muncă