HOTĂRÂRE nr. 1.258 din 18 octombrie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 1 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituție publică, de interes național, aflată în subordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1.-------------Art. 1 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 531 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 16 iunie 2010.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama ARACIP, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 18 octombrie 2005.Nr. 1.258.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în ÎnvățământulPreuniversitar  +  Anexa nr. 2Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este 50,din care 45 sunt posturi de execuție și 5 de conducereORGANIGRAMA ARACIP┌------------------------------------------------------------------------------┐| ┌──────────────────────────────┐ || │ Consiliul ARACIP │ || │ conducere decizională │ || └──────────────┬────┬──────────┘ || │ | || │ └---------------------------┐ || │ | ||┌──────────────────────────────────┴────────────────────────┐ ┌-----┴--------┐||│ Biroul executiv al ARACIP │ | Comisia |||│ conducere operativă ├-┤ consultativă |||│ │ |organ colectiv|||│ │ | consultativ |||└───┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┘ └--------------┘|| │ │ │ │ │ │ │ ||┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐ ||│*) ││*) ││Servi- ││ ││ ││ ││Compar-│ ||│Depar- ││Depar- ││ciul e-││Compar-││Compar-││Compar-││timen- │ ||│ta- ││ta- ││conomic││timen- ││timen- ││timen- ││ tul │ ||│mentul ││mentul ││ și ││tul ││tul ││tul ││comuni-│ ||│ de ││ de ││admi- ││juridic││resurse││ audit ││care și│ ||│acre- ││asigu- ││nis- ││ ││umane ││ intern││relatii│ ||│ditare ││rare a ││trativ ││ ││ ││ ││cu pu- │ ||└───────┘│cali- ││ ││ ││ ││ ││blicul │ || │tatii ││ ││ ││ ││ ││ │ || └───────┘└───────┘└───────┘└───────┘└───────┘└───────┘ || || ┌───────────────────────────────────┐ || │*) organizate la nivel de direcție │ || └───────────────────────────────────┘ |└------------------------------------------------------------------------------┘    ┌---------------------------------------------------------------┐    │Colaboratori externi, experți în domeniu, înscriși în registrul│    │propriu al experților în evaluare și acreditare │    └---------------------------------------------------------------┘------------