HOTĂRÂRE nr. 998 din 27 august 2008pentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008  (la 23-10-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 lit. a) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se desemnează Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara ca poli de creștere, în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Se desemnează municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galați, Deva, Oradea, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș ca poli de dezvoltare urbană, în care se realizează cu prioritate investiții din axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului operațional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007, și din programele cu finanțare națională, în conformitate cu legislația în vigoare. (la 23-10-2008, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008 )  +  Articolul 2(1) Se aprobă desemnarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate națională responsabilă cu elaborarea și implementarea politicii în domeniul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare urbană. (la 23-10-2008, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008 ) (2) Pentru finanțarea polilor de creștere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului operațional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007. (la 23-10-2008, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008 ) (3) Ministerul Economiei și Finanțelor participă alături de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor la coordonarea politicii în domeniul polilor de creștere.(4) Pentru finanțarea polilor de dezvoltare urbană se alocă un procent de până la 20% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului Operațional Regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007. (la 23-10-2008, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008 )  +  Articolul 3Elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii de creștere prevăzuți la art. 1 se realizează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și a Ministerului Economiei și Finanțelor, prin implicarea tuturor autorităților administrației publice relevante pentru procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de creștere, în special a ministerelor în cadrul cărora funcționează autorități de management pentru programele cu finanțare comunitară. (la 23-10-2008, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 27 august 2008.Nr. 998.-----------