HOTĂRÂRE nr. 464 din 24 septembrie 2018privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 26 septembrie 2018  Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României,văzând Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.232/2018 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) și al Primului Război Mondial,ținând cont de prevederile art. 20-22 și 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora,văzând Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 447/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018,ținând cont de termenul scurt rămas până la zilele de desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, precum și de necesitatea numerotării cât mai rapide a secțiilor de votare,observând prevederile art. II alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pe listele electorale permanente, listele electorale suplimentare și extrasele din listele electorale folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 va fi imprimată și sigla Centenar în variantă simplificată, alb-negru.(2) Autoritatea Electorală Permanentă afișează formularele listelor electorale suplimentare și ale extraselor din listele electorale pe pagina de internet proprie în format .docx și .pdf.  +  Articolul 2Încetat aplicabilitate.la 16-09-2020 Articolul 2 și-a încetat aplicabilitatea prin Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 10 din 14 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020  +  Articolul 3(1) Secțiilor de votare înființate după data publicării actualizării numerotării secțiilor de votare potrivit art. 1 li se atribuie numere în continuarea celor deja atribuite.(2) În cazul desființării unei secții de votare după data publicării actualizării numerotării secțiilor de votare potrivit art. 1, numărul atribuit acesteia rămâne vacant.  +  Articolul 4Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de prima zi a votării, primarii și Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cunoștință publică delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, cu aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 24 septembrie 2018.Nr. 464.----