HOTĂRÂRE nr. 911 din 19 septembrie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activității și revocarea procurorilor cu funcții de execuție din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018    Având în vedere dispozițiile art. 88^5 alin. (12) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind numirea, continuarea activității și revocarea procurorilor cu funcții de execuție din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Simona Camelia Marcu
    București, 19 septembrie 2018.Nr. 911.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind numirea, continuarea activității și revocarea procurorilor cu funcții de execuțiedin cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție