HOTĂRÂRE nr. 447 din 20 septembrie 2018pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 21 septembrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 49 alin. (5) și (6), art. 51 alin. (1) și art. 85 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la secțiile de votare din țară la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la secțiile de votare din străinătate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă modelul extrasului din listele electorale care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 20 septembrie 2018.Nr. 447.  +  Anexa nr. 1
  Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secțiile de votare din țară
  ROMÂNIAJUDEȚUL*) ...........................Municipiul, orașul, comuna **) .....................................Pag. .........Circumscripția electorală nr. ............... Secția de votare nr. ................... Data întocmirii: .................***)
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare …………………………………………Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ......................................................................................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.*) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“***) Se înscrie data întocmirii listei electorale suplimentare, respectiv „6 octombrie 2018“ sau „7 octombrie 2018“, după caz.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secțiile de votare din străinătate
  Denumirea statului ……………………Denumirea localității ………..........................Pag. .........Circumscripția electorală nr. ............Secția de votare nr. ..................... Data întocmirii: .................*)
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ……………………………………………Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ......................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.*) Se înscrie data întocmirii listei electorale suplimentare, respectiv „6 octombrie 2018“ sau „7 octombrie 2018“, după caz.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul extrasului din listele electorale

  EXTRAS
  din listele electorale utilizat pentru alegătorii
  care votează prin intermediul urnei speciale
  ROMÂNIAJUDEȚUL*) ...........................Municipiul, orașul, comuna **).....................................Localitatea aparținătoare sau satul .................................Strada ...............................
  Pag. .........
  Circumscripția electorală nr. ......
  Secția de votare nr. .....................
  Data întocmirii: .................***)

  EXTRAS DIN LISTELE ELECTORALE
  Referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare............................................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială...............................................................................NOTE:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– La finalul extrasului se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.*) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“***) Se înscrie data întocmirii extrasului de pe lista electorală, respectiv „6 octombrie 2018“ sau „7 octombrie 2018“, după caz.
  -----