HOTĂRÂRE nr. 441 din 19 septembrie 2018pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 20 septembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul^1) timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ^1) Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 19 septembrie 2018.Nr. 441.  +  ANEXĂ
  MODELUL
  timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  *) Se menționează data la care alegătorul a votat, respectiv „6“ sau „7“, după caz.NOTE:– Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat RRC“ și cu mențiunea datei la care alegătorul a votat are latura de 20 mm.– Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală.
  -----