HOTĂRÂRE nr. 440 din 19 septembrie 2018pentru aprobarea modelelor ștampilelor care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și a normativelor privind numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 20 septembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul^1) ștampilei Biroului Electoral Central ce va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelele^1) ștampilelor birourilor electorale de circumscripție județeană, a biroului electoral de circumscripție a municipiului București, a oficiului electoral de sector al municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării, ce vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aprobă modelele^1) ștampilei de control a secției de votare, care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Se aprobă modelul^1) ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și normativele privind numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ prevăzute în anexa nr. 4.^1) Modelele ștampilelor sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 19 septembrie 2018.Nr. 440.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL
  ștampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  NOTE:– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.– Ștampila are diametrul de 35 mm.
   +  Anexa nr. 2
  MODELELE
  ștampilelor birourilor electorale de circumscripție județeană, a biroului electoral de circumscripție a municipiului București,
  a oficiului electoral de sector al municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării,
  care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  NOTE:– Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.*) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.**) Se înscrie denumirea județului.***) Se înscrie numărul sectorului.
   +  Anexa nr. 3
  MODELELE
  ștampilei de control a secției de votare care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  NOTE:– Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.*) Se înscrie denumirea județului.**) Se înscrie numărul secției de votare.***) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.****) Se înscrie numărul sectorului.
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL
  ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și normativele privind numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“
  NOTE:– Tușul folosit pentru ștampilă va fi de culoare albastră.NORMATIVE:La stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ se va lua în calcul un număr de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“ pentru fiecare secție de votare.Fiecare secție de votare trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secției de votare.
  -----