ORDIN nr. 5.048 din 6 septembrie 2018pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere constatarea că numărul membrilor unor comisii de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare nu poate asigura calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă și rezonabilă a acestora,luând act de demisiile unor membri ai Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,având în vedere vacantarea unor locuri în componența Consiliului general, respectiv a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, ca urmare a demisiilor,în temeiul art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „2.Deleanu CălinCentrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București“
  2. La anexa nr. 2, numărul curent 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „8.Berinde VasileUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca“
  3. La anexa nr. 2, numărul curent 11 se abrogă.4. La anexa nr. 2, numărul curent 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „14.Drăguț LucianUniversitatea de Vest din Timișoara“
  5. La anexa nr. 2, numărul curent 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „20.Mesaroș ClaudiuUniversitatea de Vest din Timișoara“
  6. La anexa nr. 2, numărul curent 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „26.Beuran MirceaUniversitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București“
  7. La anexa nr. 2, numărul curent 34 se abrogă.8. La anexa nr. 2, numărul curent 42 se abrogă.9. La anexa nr. 2, numărul curent 43 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „43.Ipate FlorentinUniversitatea din București“
  10. La anexa nr. 2, numărul curent 45 se abrogă.11. La anexa nr. 2, numărul curent 48 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „48.Pop Ioan-AurelAcademia Română“
  12. La anexa nr. 3, la punctul 1 „Matematică“, numerele curente 1, 3, 8, 11 și 16 se abrogă.13. La anexa nr. 3, la punctul 1 „Matematică“, după numărul curent 18 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 19, 20, 21, 22 și 23, cu următorul cuprins:
  „19.Covei Dragoș-PătruAcademia de Studii Economice din București
  20.Joița MariaUniversitatea Politehnica din București
  21.Groșan Teodor SilviuUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  22.Berinde Vasile - președinteUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  23.Crăciun Eduard-MariusUniversitatea «Ovidius» din Constanța“
  14. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numerele curente 1, 8 și 9 se abrogă.15. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „6.Păun Paul Andrei - vicepreședinteUniversitatea din București“
  16. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „7.Pop Horia-Florin - președinteUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  17. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
  „10.Barbu TudorAcademia Română - Filiala Iași“
  18. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Fizică“, numerele curente 6, 8, 14 și 16 se abrogă.19. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Fizică“, după numărul curent 18 se introduc două noi numere curente, numerele curente 19 și 20, cu următorul cuprins:
  „19.Cristea MihailUniversitatea Politehnica din București
  20. Stan CristinaUniversitatea Politehnica din București“
  20. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numerele curente 1 și 14 se abrogă.21. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „2.Deleanu Călin - președinteCentrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București“
  22. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „4.Dăneț Andrei Florin - vicepreședinteUniversitatea din București“
  23. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, după numărul curent 16 se introduc două noi numere curente, numerele curente 17 și 18, cu următorul cuprins:
  „17.Hurduc NicolaeUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  18.Marin LuminițaInstitutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» - Iași“
  24. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Științele pământului“, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „1.Codrea VladUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  25. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Științele pământului“, numerele curente 5 și 11 se abrogă.26. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Științele pământului“, numărul curent 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „19.Crețan Remus - președinteUniversitatea de Vest din Timișoara“
  27. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Inginerie civilă și management“, numerele curente 8, 16, 19 și 21 se abrogă.28. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Inginerie civilă și management“, după numărul curent 23 se introduc două noi numere curente, numerele curente 24 și 25, cu următorul cuprins:
  „24.Moga Ligia MihaelaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  25.Croitoru Cristiana VeronaUniversitatea Tehnică de Construcții din București“
  29. La anexa nr. 3, la punctul 7 „Ingineria materialelor“, numărul curent 7 se abrogă.30. La anexa nr. 3, la punctul 7 „Ingineria materialelor“, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17, cu următorul cuprins:
  „17.Bejinariu CosticăUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași“
  31. La anexa nr. 3, la punctul 8 „Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale“, numerele curente 9 și 11 se abrogă.32. La anexa nr. 3, la punctul 9 „Inginerie electrică“, numerele curente 1, 10 și 11 se abrogă.33. La anexa nr. 3, la punctul 9 „Inginerie electrică“, după numărul curent 11 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 12, 13 și 14, cu următorul cuprins:
  „12.Ciuprina FlorinUniversitatea Politehnica din București
  13.Dincă CristianUniversitatea Politehnica din București
  14.Enache SorinUniversitatea din Craiova“
  34. La anexa nr. 3, la punctul 10 „Inginerie energetică“, numărul curent 7 se abrogă.35. La anexa nr. 3, la punctul 10 „Inginerie energetică“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
  „10.Istrate Dumitru-MarcelUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași“
  36. La anexa nr. 3, la punctul 11 „Electronică, telecomunicații și nanotehnologie“, numerele curente 4 și 16 se abrogă.37. La anexa nr. 3, la punctul 11 „Electronică, telecomunicații și nanotehnologie“, numărul curent 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „11.Vertan Constantin - vicepreședinteUniversitatea Politehnica din București“
  38. La anexa nr. 3, la punctul 13 „Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi“, numărul curent 11 se abrogă.39. La anexa nr. 3, la punctul 13 „Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:
  „12.Dragu VasileUniversitatea Politehnica din București“
  40. La anexa nr. 3, la punctul 14 „Ingineria resurselor vegetale și animale“, după numărul curent 24 se introduc două noi numere curente, numerele curente 25 și 26, cu următorul cuprins:
  „25.Oroian Mircea-AdrianUniversitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
  26.Imbrea Florin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara“
  41. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială și management“, numărul curent 2 se abrogă.42. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială și management“, numărul curent 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „14.Doicin Cristian-Vasile - vicepreședinteUniversitatea Politehnica din București“
  43. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială și management“, după numărul curent 19 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 20, 21 și 22, cu următorul cuprins:
  „20.Lile RamonaUniversitatea «Aurel Vlaicu» din Arad
  21.Dobrea Răzvan CătălinAcademia de Studii Economice din București
  22.Purcărea Anca AlexandraUniversitatea Politehnica din București“
  44. La anexa nr. 3, la punctul 17 „Inginerie mecanică, mecatronică și robotică“, numerele curente 7, 8, 12, 15, 18, 19 și 23 se abrogă.45. La anexa nr. 3, la punctul 17 „Inginerie mecanică, mecatronică și robotică“, după numărul curent 27 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 28, 29 și 30, cu următorul cuprins:
  „28.Rizescu Ciprian IonUniversitatea Politehnica din București
  29.Ripeanu Răzvan GeorgeUniversitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  30.Munteanu LigiaInstitutul de Mecanica Solidelor“
  46. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „22.Covic AdrianUniversitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași“
  47. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „24.Hinescu Mihail-EugenUniversitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București“
  48. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, după numărul curent 27 se introduc șase noi numere curente, numerele curente 28, 29, 30, 31, 32 și 33, cu următorul cuprins:
  „28.Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei - vicepreședinteUniversitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
  29.Beuran Mircea - președinteUniversitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București
  30.Rogozea Liliana MarcelaUniversitatea «Transilvania» din Brașov
  31.Clichici Simona ValeriaUniversitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
  32.Osiac EugenUniversitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  33.Stanciu CarolAcademia Română - Filiala Iași“
  49. La anexa nr. 3, la punctul 21 „Medicină veterinară“, numărul curent 11 se abrogă.50. La anexa nr. 3, la punctul 21 „Medicină veterinară“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:
  „12.Dărăbuș GheorgheUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara“
  51. La anexa nr. 3, la punctul 24 „Științe juridice“, după numărul curent 15 se introduc două noi numere curente, numerele curente 16 și 17, cu următorul cuprins:
  „16.Bădescu MihaiAcademia de Studii Economice din București
  17.Bercea LucianUniversitatea de Vest din Timișoara“
  52. Laanexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, științe politice și administrative“, numerele curente 12, 16 și 30 se abrogă.53. La anexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, științe politice și administrative“, după numărul curent 32 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 33, 34 și 35, cu următorul cuprins:
  „33.Buzea CarmenUniversitatea «Transilvania» din Brașov
  34.Sandu Ștefan AntonioUniversitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
  35.Seceleanu AndraUniversitatea «Andrei Șaguna» din Constanța“
  54. La anexa nr. 3, la punctul 28 „Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport“, numărul curent 4 se abrogă.55. La anexa nr. 3, la punctul 28 „Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport“, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:
  „18.Bădău DanaUniversitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș“
  56. La anexa nr. 3, la punctul 29 „Filologie“, după numărul curent 13 se introduc două noi numere curente, numerele curente 14 și 15, cu următorul cuprins:
  „14.Câmpan DianaUniversitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia
  15.Dragomirescu AdinaInstitutul de Lingvistică «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» din București“
  57. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, numărul curent 1 se abrogă.58. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, numărul curent 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5.Mesaroș Claudiu - președinteUniversitatea de Vest din Timișoara“
  59. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
  „10.Huzum EugenAcademia Română - Filiala Iași“
  60. La anexa nr. 3, la punctul 31 „Istorie și studii culturale“, după numărul curent 17 se introduc două noi numere curente, numerele curente 18 și 19, cu următorul cuprins:
  „18.Timotin AndreiInstitutul de Studii Sud-Est Europene din București
  19.Nicoară ToaderUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 6 septembrie 2018.Nr. 5.048.----