ORDIN nr. 4.824 din 30 august 2018privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2018, pentru seria de elevi ianuarie 2018-noiembrie 2018:
  - Înscrierea candidaților: 18-19 octombrie 2018;
  - Desfășurarea probei practice: 20-23 octombrie 2018;
  - Desfășurarea probei scrise: 24 octombrie 2018;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 25 octombrie 2018;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 25-26 octombrie 2018;
  - Desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 27-29 octombrie 2018;
  - Afișarea rezultatelor finale: 30 octombrie 2018.
   +  Articolul 2Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2019:
  - Înscrierea candidaților: 28-31 ianuarie 2019;
  - Desfășurarea probei practice: 4-5 februarie 2019;
  - Desfășurarea probei scrise: 6 februarie 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 7 februarie 2019;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 8 februarie 2019;
  - Susținerea proiectului: 11-12 februarie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale: 13 februarie 2019.
   +  Articolul 3Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2019:
  - Înscrierea candidaților: 8-10 mai 2019;
  - Desfășurarea probelor de examen: 13-14 mai 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale: 15 mai 2019.
   +  Articolul 4Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019:
  - Înscrierea candidaților: 10-14 iunie 2019;
  - Desfășurarea probelor de examen: 18-21 iunie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale: 21 iunie 2019.
   +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:
  - Înscrierea candidaților: 3-21 iunie 2019;
  - Desfășurarea probei practice: 8-10 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba practică: 10 iulie 2019;
  - Desfășurarea probei scrise: 11-12 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 12 iulie 2019;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 12 iulie 2019;
  - Susținerea proiectului: 15-17 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale: 18 iulie 2019.
   +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre și forțele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:
  - Înscrierea candidaților: 10-28 iunie 2019;
  - Desfășurarea probei practice: 15-16 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba practică: 16 iulie 2019;
  - Desfășurarea probei scrise: 17 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iulie 2019;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 17 iulie 2019;
  - Susținerea proiectului: 18 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale: 19 iulie 2019.
   +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:– Înscrierea candidaților: 18-21 iunie 2019;– Desfășurarea probei practice: 24 iunie-1 iulie 2019;– Desfășurarea probei scrise: 2 iulie 2019;– Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019;– Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 3 iulie 2019;– Susținerea proiectului: 4-5 iulie 2019;– Afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2018. (la 17-05-2019, Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.947 din 23 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 17 mai 2019 )  +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:
  - Înscrierea candidaților:22-26 iulie 2019;
  - Desfășurarea probelor de examen: 29-31 iulie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale:1 august 2019.
   +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:
  - Înscrierea candidaților:31 iulie-2 august 2019;
  - Desfășurarea probei practice:5-14 august 2019;
  - Desfășurarea probei scrise:16 august 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:21 august 2019;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:21 august 2019;
  - Susținerea proiectului:22-27 august 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale:28 august 2019.
   +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2019:
  - Înscrierea candidaților:5-9 august 2019;
  - Desfășurarea probei practice:12-13 august 2019;
  - Desfășurarea probei scrise:14 august 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă:19 august 2019;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:19-20 august 2019;
  - Susținerea proiectului: 21-23 august 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale:23 august 2019.
   +  Articolul 11Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:
  - Înscrierea candidaților:26-30 august 2019;
  - Desfășurarea probelor de examen: 2-3 septembrie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale: 4 septembrie 2019.
   +  Articolul 12Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:
  - Înscrierea candidaților:26-30 august 2019;
  - Desfășurarea probelor de examen:2-3 septembrie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale:4 septembrie 2019.
   +  Articolul 13Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019, pentru seria de elevi noiembrie 2018-septembrie 2019:
  - Înscrierea candidaților:30 august-6 septembrie 2019;
  - Desfășurarea probei practice:7-10 septembrie 2019;
  - Desfășurarea probei scrise: 11 septembrie 2019;
  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 12 septembrie 2019;
  - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:12-13 septembrie 2019;
  - Desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 14-16 septembrie 2019;
  - Afișarea rezultatelor finale:17 septembrie 2019.
   +  Articolul 14Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.  +  Articolul 15Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 30 august 2018.Nr. 4.824.-----