ORDIN nr. 1.307 din 29 august 2018pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerințe privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediția 2/2018
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 7 septembrie 2018    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 20 și 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) și f), art. 5 și 63 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 21 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/ 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CPPZI „Cerințe privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental“, ediția 2/2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 69/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerințe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental“, ediția 1/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 15 februarie 2012, se abrogă.
    Ministrul transporturilor,
    Lucian Șova
    București, 29 august 2018.Nr. 1.307  +  ANEXĂREGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂRACR-CPPZI "Cerințe privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental",ediția 2/2018