ORDIN nr. 2.865 din 27 decembrie 2017privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, județul Neamț, și a două subcomponente, Conacul și Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 7 septembrie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.347/2016 din 5 aprilie 2017 a proiectului de Ordin al ministrului culturii și identității naționale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, județul Neamț, și a două subcomponente, Conacul și Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț, în conformitate cu dispozițiile art. 21 și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Conacul Stîrcea, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice NT-II-a-B-21131, cu două subcomponente, Conacul, având cod LMI NT-II-m-B-21131.01, și Parc dendrologic, având cod LMI NT-II-m-B-21131.02, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, toate cele trei fiind situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  București, 27 decembrie 2017.Nr. 2.865.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a ansamblului monumentului istoric Conacul Stîrcea,
  situat în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț
   Coordonate stereo 70 Nord (X)Coordonate stereo 70 Est (Y)
  1615895,340628021,012
  2615914,937628056,719
  3615915,282628060,829
  4615921,478628073,766
  5615932,719628093,661
  6615950,621628124,786
  7615963,580628147,290
  8615969,353628157,503
  9615971,604628165,402
  10615931,869628214,725
  11615924,300628221,607
  12615894,365628250,623
  13615859,131628291,321
  14615826,250628323,970
  15615732,440628389,740
  16615702,460628407,270
  17615692,530628412,718
  18615630,255628441,442
  19615594,324628456,828
  20615551,656628480,261
  21615528,878628490,854
  22615532,148628450,157
  23615525,228628439,940
  24615437,562628437,204
  25615430,281628428,396
  26615429,094628379,849
  27615419,475628352,718
  28615369,808628348,953
  29615364,039628339,665
  30615358,539628265,659
  31615364,534628264,168
  32615363,945628242,748
  33615360,006628242,737
  34615357,174628195,164
  35615368,841628194,766
  36615365,261628155,544
  37615355,089628110,312
  38615357,499628084,175
  39615359,532628066,040
  40615371,605628039,907
  41615670,977628032,971
  42615683,616627960,496
  43615673,705627860,778
  44615710,623627853,654
  45615767,553627845,028
  46615809,814627839,241
  47615854,907627833,269
  48615881,180627830,816
  49615926,976627822,923
  50615984,691627816,958
  51616037,413627810,649
  52616056,053627917,041
  53615980,064627961,138
  54615890,271628011,188
  -----