ANEXĂ din 12 decembrie 2016privind situația cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 bis din 19 decembrie 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.844 din 12 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 din 19 decembrie 2016.
  Situația prezentată în continuare este doar exemplificativă.
  Reglementări OMFP nr. 1.802/2014Reglementări IFRS Ajustărivalorice Reclasificări informații Explicații
  Denumire indicatorValoare indicatorDenumire indicatorValoare indicator
         
  -----