ANEXE din 22 iulie 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor**)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 bis din 18 august 2014  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014.
   +  Anexa nr. 1A. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelorde laborator în domeniul sănătății animalelor
  Nr. crt.  Denumire analiză/Test    Tip probă    Metoda/Tehnica de laborator/Referențial de metodă Tarif lei/ analiză/examen/ operațiune
  1 Examen anatomopatologic la animale mici cadavre  diagnostic necropsic   24 
  2 Examen anatomopatologic la animale mijlocii cadavre  diagnostic necropsic   40 
  3 Examen anatomopatologic la animale mari cadavre/set de organe diagnostic necropsic   88 
  4  Examen anatomopatologic la set de organe - animale mijlocii set de organe   diagnostic necropsic    23  
  5  Examen anatomopatologic la set de organe - animale mari set de organe   diagnostic necropsic    31  
  6 Expertiză medico-legală veterinară cadavre/set de organe expertiză de laborator  620 
  7    Examen citologic rapid pentru diagnostic în micobacterioze   frotiuri și amprente din fragmente de țesuturi etalate pe lamă examen citologic      38    
  8 Metoda citologică de colorare Sellers organe, țesuturi  examen citologic   38 
  9 Metoda citologică de colorare Armstrong organe, țesuturi  examen citologic   31 
  10 Metoda citologică de colorare Pappenheim organe, țesuturi  examen citologic   37 
  11 Metoda citologică de colorare Papanicolaou organe, țesuturi  examen citologic   38 
  12  Metoda citologică de colorare hematoxilină - eozină (HE) organe, țesuturi   examen citologic    43  
  13    Metoda citologică de colorare albastru de toluidină   probe de sânge, secreții, urină, lapte, amprente și/sau frotiuri de țesuturi/organeexamen citologic      44    
  14 Metoda citologică de colorare negru Sudan B organe, țesuturi  examen citologic   39 
  15  Metoda citologică de colorare violet de gențiană organe, țesuturi   examen citologic    37  
  16  Metoda histologică de colorare hematoxilină - eozină (H.E) organe, țesuturi   examen histopatologic    50  
  17  Metoda histologică de colorare Masson modificată (HEA) organe, țesuturi   examen histopatologic    52  
  18  Metoda histologică de colorare Ziehl Nielsen modificată organe, țesuturi   examen histopatologic    55  
  19 Metoda histologică de colorare Mann organe, țesuturi  examen histopatologic   54 
  20 Metoda histologică de colorare Levaditti organe țesuturi  examen histopatologic   63 
  21 Metoda histologică de colorare Pappenheim organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  22   Metoda histologică de colorare Gomori   probe de țesuturi/organe ca atare și/sau preprocesate examen histopatologic     55   
  23 Metoda histologică de colorare Van Gieson organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  24 Metoda histologică de colorare Gridley organe, țesuturi  examen histopatologic   45 
  25  Metoda histologică de colorare hematoxilină- eozină-verde lumină (HEV)organe, țesuturi   examen histopatologic    47  
  26  Metoda histologică de colorare Lillie - Pasternack organe, țesuturi   examen histopatologic    46  
  27 Metoda histologică de colorare negru de Sudan Borgane, țesuturi  examen histopatologic   63 
  28   Metoda histologică de colorare Pasini   probe de țesuturi/organe ca atare și/sau preprocesate examen histopatologic     46   
  29 Metoda histologică de colorare Brown și Brenn organe, țesuturi  examen histopatologic   46 
  30 Metoda histologică de colorare Okamoto organe, țesuturi  examen histopatologic   53 
  31 Metoda histologică de colorare Von Kossa organe, țesuturi  examen histopatologic   63 
  32  Metoda histologică de colorare Romanowski - Giemsa modificată organe, țesuturi   examen histopatologic    46  
  33 Metoda histologică de colorare Brachet organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  34 Metoda histologică de colorare Lentz organe, țesuturi  examen histopatologic   55 
  35 Metoda histologică de colorare Bensley organe, țesuturi  examen histopatologic   46 
  36 Metoda histologică de colorare Cowdry organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  37  Metoda histologică de colorare De Robert - Hausser organe, țesuturi   examen histopatologic    48  
  38 Metoda histologică de colorare Langhans organe, țesuturi  examen histopatologic   46 
  39 Metoda histologică de colorare Paschinger organe, țesuturi  examen histopatologic   47 
  40 Metoda histologică de colorare Roșu de Congo organe, țesuturi  examen histopatologic   55 
  41 Metoda histologică de colorare Schmorl organe, țesuturi  examen histopatologic   55 
  42  Metoda histologică de colorare Schultze - Schmldt organe, țesuturi   examen histopatologic    46  
  43 Metoda histologică de colorare Gram Weigert organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  44  Metoda histologică de colorare Nicolau - Kopciowska organe, țesuturi   examen histopatologic    56  
  45 Metoda histologică de colorare Tanzer organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  46 Metoda histologică de colorare Twort - Ollett organe, țesuturi  examen histopatologic   48 
  47  Metoda histologică de colorare violet de gențiană organe, țesuturi   examen histopatologic    48  
  48 Metoda histologică de colorare Ziehler organe, țesuturi  examen histopatologic   48 
  49  Metoda histologică de colorare albastru de toluidină organe, țesuturi   examen histopatologic    64  
  50 Metoda histochimică de colorare albastru alcian organe, țesuturi  examen histochimic   45 
  51  Metoda histochimică de colorare albastru alcian - PAS organe, țesuturi   examen histochimic    65  
  52 Metoda histochimică de colorare Perls organe, țesuturi  examen histochimic   55 
  53 Metoda histochimică de colorare PAS organe, țesuturi  examen histochimic   64 
  54   Detecția unor antigene virale sau bacteriene prin metoda imunohistochimică probe de țesuturi/organe ca atare   metoda imunohistochimică    166   
  55 Detecția PrPres prin metoda imunohistochimică trunchi cerebral  metoda imunohistochimică 171 
  56   Detecția PrPres prin testul rapid ELISA pentru EST (protocolul dublu sandwich) Trunchi cerebral    Metoda imunoenzimatică    49   
  57   Detecția PrPres prin testul rapid ELISA pentru EST (protocolul cupolimeri chimici) Trunchi cerebral și alte organe limfoide  Metoda imunoenzimatică    41   
  58  Detecția PrPres prin testul rapid Western blotting pentru EST Trunchi cerebral și alte organe limfoide Metoda de imunoblotare   65  
  59   Detecția PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentruEST Trunchi cerebral    Metoda imunocromatografică    48   
  60  Detecția PrPres prin testul de confirmare Western blot pentru EST Trunchi cerebral și alte organe limfoide Metoda de imunoblotare   330  
  61   Testul de discriminare pentru tipizarea de sușe EST la rumegătoare  Probe de țesuturi/organe ca atare și/sau preprocesate Metoda de imunoblotare    1021   
  62    Detecția materialului de risc specific pentru EST din masele musculare ale rumegătoarelor/suprafețe tehnologice din abatoare Tampoane prelevatede pe suprafețe (mușchi, suprafețetehnologice)  Metoda imunoenzimatică     103    
  63  Detecția anticorpilor specifici virusului Bluetongue Ser sanguin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(cELISA)   6  
  64  Detecția anticorpilor specifici (IgG) virusuluiWest Nile Ser sanguin   Metoda imunoenzimatică(ELISA) blocking   27  
  65  Detecția anticorpilor specifici (IgM) virusuluiWest Nile Ser sanguin   Metoda imunoenzimatică(ELISA) sandwich cu antigen recombinant 59  
  66  Detecția anticorpilor specifici pestei ecvine africane Ser sanguin   Metoda imunoenzimatică(ELISA) blockinq   12  
  67 Izolarea virusului West Nile pe culturi celulare Set organe și țesuturi Izolare pe culturi celulare 46 
  68  Izolarea și identificareavirusului Bluetongue  Sânge pe anticoagulant, setorgane și țesuturiIzolare pe ouă embrionate și culturi celulare 72  
  69  Testde seroneutralizare pe culturi celulare pentru virusul BluetongueSer sanguin, plasmă  Seroneutralizare    66  
  70     Detecția anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle)  ser sanguin      hemaglutinare și inhibare a hemaglutinării cu reagenți de referință internaționali (HA-IHA) 26     
  71    Detecția anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) ser sanguin     hemaglutinare și inhibare a hemaglutinării cu reagenți indigeni (HA-IHA) 17    
  72    Detecția anticorpilor serici specifici virusului influenței aviare  Ser sanguin     Hemaglutinare și inhibare a hemaglutinării, cu reagenți de referință internaționali 80    
  73  Izolarea și identificareavirusului influenței aviare Organe interne, exsudate, secrețiițesuturi Izolare pe ouă embrionate SPF de găină 179  
  74   Izolarea și identificareavirusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) Organe interne, exsudate, secrețiițesuturi  Izolare pe ouă embrionate SPF de găină   179   
  75   Aprecierea patogenității virusului bolii de Newcastle (NDV) - pseudopesta aviară Lichide embrionarede găină   Indicele de pitogenitate intracerebrală (IPIC)   237   
  76  Detecția subtipului de neuraminidază a virusuluiinfluenței aviare Izolate virale   Inhibarea neuraminidazei (macrometoda) 952  
  77    Detecția anticorpilor specifici virusurilor febrei aftoase   Ser sanguin     imunoenzimatică (ELISA) blocking în fază lichidă, pentru subtipurile O1, A22 șiAsia1 11    
  78   Detecția anticorpilor antivirusuri febra aftoasă prin virusneutralizare Ser sanguin    Virusneutralizare     141   
  79    Detecția anticorpilor față de proteinele nestructurale în infecțiicu virusuri ale febrei aftoase Ser sanguin     Metoda imunoenzimatică(ELISA) blocking     17    
  80    Detecția anticorpilor față de proteinele nestructurale în infecțiicu virusuri ale febrei aftoase Ser sanguin     Metoda imunoenzimatică(ELISA) indirectă     16    
  81   Detecția anticorpilor serici specifici virusului Bolii veziculoase a porcului Ser sanguin    Metoda imunoenzimatică(cELISA)    16   
  82   Detecția anticorpilor serici specifici virusului Bolii veziculoase a porcului Ser sanguin    Metoda imunoenzimatică(cELISA) competitiv 5B7   6   
  83   Detecția anticorpilor serici specifici virusului bolii veziculoase a porcului Ser sanguin    Virusneutralizare     73   
  84  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei bovine Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(cELISA)   8  
  85   Detecția anticorpilor specifici virusului pestei micilor rumegătoare Ser sangvin, plasmă   Metoda imunoenzimatică(cELISA)    8   
  86  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimaticăcompetitiv (cELISA)   6  
  87   Detecția anticorpilor proteinei Erns a virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă   Metoda imunoenzimaticămarker (ELISA market)    16   
  88  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(cELISA)   14  
  89  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(ELISA) blocking   12  
  90    Detecția antigenului specific virusului pesteiporcine clasice pe frotiuri de măduvă sternală și criosecțiuni Stern, organe     Imunofluorescență directă (IFD)     11    
  91  Detecția antigenului specific virusului pesteiporcine clasice Stern, organe   Imunoperoxidază (IPMA)   21  
  92  Izolarea virusului pesteiporcine clasice pe culturi celulare Stern, organe, ser, plasmă, sângepe anticoagulant, Izolare pe culturi celulare   40  
  93  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă  Virusneutralizare (NPLA și FAVN)   109  
  94     Izolarea și identificareavirusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin inoculare pe culturicelulare Mojarat material patologic primar (epiteliu și lichid vezicular) sau supernatant cultură celulară Izolare pe culturi celulare și detecția de antigen (identificare prin ELISA)   376     
  95     Detecția antigenelor virusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin tehnica imunoenzimatică (ELISA) Mojarat material patologic primar (epiteliu și lichid vezicular) sau supernatant cultură celulară Detecție de antigen (identificare prin ELISA)     143     
  96 Detecția anticorpilor serici antivirus AIE Ser sanguin  Imunodifuzie în gel deagar (test Coggins) 8 
  97 Detecția anticorpilor serici antivirus LEB Ser sanguin  Imunodifuzia în gel deagar (ID) 8 
  98  Detecția anticorpilor serici antivirus Maedi Visna Ser sanguin   Imunodifuzia în gel deagar (ID)   8  
  99   Detecția anticorpilor serici antivirusul artritei encefalitei caprine Ser sanguin    Imunodifuzia în gel deagar (ID)    8   
  100 Detecția anticorpilor serici antivirus LEB Ser sanguin/probă  Imunoenzimatică (ELISA) blocking 10 
  101 Detecția anticorpilor serici antivirus LEB Ser sanguin/probă  Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 10 
  102 Detecția anticorpilor serici antivirus AIE Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) de competiție 10 
  103  Detecția anticorpilor serici specifici virusului Maedi Visna Ser sanguin   Imunoenzimatică (ELISA) indirectă   10  
  104 Detecția anticorpilor serici anti-virus IBR Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) gB blocking 10 
  105 Detecția anticorpilor serici anti-virus IBR Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) gE blocking 10 
  106   Detecția anticorpilor serici specifici virusului diareei virale bovine Ser sanguin    Imunoenzimatică (ELISA) indirectă    10   
  107 Detecția virusului diareei virale bovine Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) de inhibiție 10 
  108  Detecția anticorpilor serici anti-virus Aujeszky Ser sanguin   Imunoenzimatică (ELISA) gE blocking   10  
  109 Detecția anticorpilor serici anti-virus SRRP Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) blocking 10 
  110 Detecția anticorpilor serici anti-virus SRRP Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 10 
  111 Detecția anticorpilor serici anti-virus GET Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) blocking 10 
  112   Detecția anticorpilor specifici virusului arteritei virale ecvine (AVE) Ser sanguin    Imunoenzimatică (ELISA) indirectă    10   
  113  Detecția anticorpilor specifici virusului Rinopneumoniei ecvine Ser sanguin   Imunoenzimatică (ELISA) indirectă   10  
  113a    Detecția anticorpilor    antivirus Schmallenberg  prin tehnica             imunoenzimatică indirectă(ELISA) SCREENING        Ser               sanguin,          plasmă              ELISA                                  19    
  113b    Detecția anticorpilor    antivirus Schmallenberg  prin tehnica             imunoenzimatică indirectă(ELISA) CONFIRMARE       Ser               sanguin,          plasmă              ELISA                                  24    
  114   Detecția anticorpilor serici specifici virusului sindromului iepurelui brun european Ser sanguin    Imunoenzimatică (ELISA) de competiție    10   
  115 Detecția anticorpilor antirabici postvaccinali Ser sanguin, lichid toracic Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 30 
  116  Detecția anticorpilor serici antivirusul arteritei virale ecvine Ser sanguin   Microseroneutralizare    52  
  117 Detecția de antigen rabic Creier  Imunofluorescență directă (IFD) 15 
  118 Izolarea și identificareavirusului bolii Aujeszky Probe de țesuturi/organe Izolare pe culturi celulare 89 
  119Detecția virusului rabic Creier Biotest 48
  120    Detecția markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabiccu momeli Dinte, os lung     Test de detecție al tetraciclinei din oase    6    
  121   Determinarea titrului anticorpilor antirabici postvaccinali  Ser sanguin    Virus neutralizare evidențiată prin imunofluorescență (FAVN) 159   
  122   Evidențierea paraziților extracelulari din sânge în preparat direct și frotiu colorat sânge pe anticoagulant   microscopică     22   
  123 Evidențierea adulților deEchinococcus spp. raclat de mucoasă intestinală microscopică   24 
  124  Evidențierea formelor larvare de Echinococcus spp. din organe Organe/cadavru   Macro/microscopică    24  
  125    Evidențierea parazitului Cryptosporidium spp. din materii fecale/conținut intestinal prin colorare Ziehl Neelsen modificată fecale, conținut intestinal    microscopică      37    
  126   Evidențierea paraziților din matrix ficat și conținut vezică biliară pe preparat direct Organe/cadavru    Microscopică     18   
  127  Evidențierea protozoarelor flagelate în preparat direct material seminal/ secreții vaginale  microscopică    25  
  128   Evidențierea parazitului Tritrichomonas foetus la bovine prin cultivare pe mediu Material seminal/ secreții vaginale   Microscopică     93   
  129    Evidențierea ouălor și oochiștilor de paraziți, prin flotație/ sedimentare, spălări succesive Fecale, conținut intestinal, furaje, așternut, apă, sol, urină  microscopică      46    
  130    Evidențierea larvelor de paraziți din materii fecale și din probe de țesut biologic, prin larvoscopie fecale, conținut intestinal, țesuturi, organe   microscopică      38    
  131   Detecția chisturilor și larvelor de Trichinella spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] țesut muscular    examen trichineloscopic (2 compresoare)   9   
  132   Detecția larvelor de Trichinella spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] țesut muscular    digestie artificială cu agitator magnetic    45   
  133    Identificarea genurilor și speciilor de Culicoides pe baza caracterelor de morfologie externă Exemplare culicoides    Microscopică      48    
  134     Identificarea genurilor și speciilor de țânțari și a altor vectori ai bolilor la animale pe baza caracterelor de morfologie externă Exemplare țânțari/vectori     Microscopică       46     
  135  Identificarea genurilor și speciilor de căpușe șia altor acarieni exemplare căpușe, acarieni  microscopică    43  
  136         Identificarea genurilor și speciilor de paraziți din derm, mucoase și producții cornoase pe baza caracterelor de morfologie externă     raclat dermic, raclat cavitate bucală, raclat corneți nazali, secreție auriculară, secreție nazală, raclat cioc, lână,pene, păr, cruste,piele microscopică           34         
  137  Detecția coproantigenelorde Echinococcus spp din materii fecale Materii fecale   Imunoenzimatică (ELISA) directă   63  
  138 Detecția anticorpilor anti-Fasciola hepatică Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 36 
  139 Detecția anticorpilor IgGanti-Toxoplasma gondii Ser sanguin  Imunofluorescență (IFI) 45 
  140  Examen micologic   Organe, țesuturi, secreții, excreții, fanere Microscopică    7  
  141   Examen micologic din probe furaje   Furaje    Metoda orizontală pentru numărarea drojdiilor și mucegaiurilor 21   
  142   Izolarea și identificareamiceților din organe, cadavre, produse patologice de la animale Organe, țesuturi, secreții, excreții, fanere  Cultivare pe mediul decultură Sabouraud    16   
  143 Identificarea biochimică a levurilor Culturi levuri  Analizor automat API- ID32C 75 
  144  Determinarea micotoxinelor din furaje/1 micotoxină furaje   imunoenzimatică (cElisa)   236  
  145  Test biologic pentru diagnosticul micotoxicozelor Furaje   Biotest    172  
  146  Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  147  Identificarea genomului virusului gripei ecvine (Matrix) Tampoane nazale, orofaringeale, lavaj traheal Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 102  
  148  Identificarea genomului virusului gripei aviare (Matrix) Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 102  
  149  Identificarea genomului virusului gripei aviare (H5) Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 89  
  150  Identificarea genomului virusului gripei aviare (N1) Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 89  
  151   Identificarea ADN modificat genetic din alimente și furaje care conțin soia Alimente și furajecare conțin soia   Reacția de polimerizare în lanț (PCR)   126   
  152   Cuantificarea ADN modificat genetic din alimente și furaje care conțin soia Alimente și furajecare conțin soia   Reacția de polimerizare în lanț (PCR)   606   
  153  Detecția Salmonella spp. în probe biologice  Organe, fecale   Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 87  
  154  Identificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapie Sânge   Tipizare moleculară    107  
  155   Identificare și caracterizare a genomuluispecific virusului pseudopestei aviare Suspensii virale    Tipizare moleculară     424   
  156  Identificare și caracterizare a genomuluispecific virusului rabic Omogenat de creier  Tipizare moleculară    424  
  157   Identificare și caracterizare a genomuluispecific virusului gripeiaviare Suspensii virale    Tipizare moleculară     424   
  158  Identificarea genomului specific Brucella spp  Culturi bacteriene  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  159  Identificarea speciilor genului Brucella  Culturi bacteriene  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 102  
  160  Diferențierea Campylobacter coli de Campylobacter jejuni Culturi bacteriene  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  161  Identificarea genomului virusului Bluetongue  Sânge de rumegătoare recoltat pe EDTA Reacția de polimerizare în law (PCR) 126  
  161a  Identificarea genomului  virusului Schmallenberg  prin Real Time RT-PCR    Sânge pe          EDTA               Real Time             RT-PCR                             167  
  162   Genotipizarea speciilor/ tulpinilor aparținând complexului Mycobacteriumtuberculosis Culturi bacteriene   Tipizare moleculară     247   
  163  Detecția genomului bacterian al speciei Paenibacillus larvae Culturi bacterienefagure cu puiet căpăcit și miere Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 87  
  164  Identificarea genomului herpesvirusului crapului Koi Omogenat de țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 86  
  165  Detecția elementelor genetice p35S și t-nos din alimente și furaje Alimente și furaje  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 137  
  166  Identificarea genomului virusului febrei aftoase  Culturi virale inactivate  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  167  Detecția anticorpilor în durină  Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 18  
  168  Detecția anticorpilor în morvă  Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 22  
  169  Detecția anticorpilor în pleuropneumonia contagioasă a bovinelor Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 25  
  170   Detecția anticorpilor specifici în pleuropneumonia contagioasă a bovinelor Ser sanguin/sânge    Imunoenzimatică de competiție (cELISA)    19   
  171   Detecția anticorpilor în bruceloză cu B. abortus, B melitensis și B suis  Ser sanguin/sânge    Seroaglutinare rapidă pe lamă cu antigen colorat Cu Roz-Bengal (RBT) 3   
  172  Detecția anticorpilor în bruceloză cu B abortus șiB suis Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (SAT) în tuburi 9  
  173  Detecția anticorpilor în bruceloză (B abortus, B suis) Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (SAT) în microplăci 3  
  174   Detecția anticorpilor în diagnosticul brucelozei (B abortus. B melitensis și B suis) Ser sanguin/sânge    Reacția de fixare a complementului (RFC) în tuburi - tehnica Wassermann 24   
  175  Detecția anticorpilor în bruceloză (B abortus, B melitensis și B. suis) Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica) 22  
  176     Detecția anticorpilor în epididimita infecțioasă aberbecilor (bruceloză ovină cu B.ovis) și bruceloză canină (B. canis) Ser sanguin/sânge      Reacția de fixare a complementului (RFC) în tuburi) tehnica Wassermann    22     
  177  Detecția anticorpilor în bruceloză cu B. abortus și B. melitensis Ser sanguin/ sânge/lapte  Imunoenzimatică indirectă (iELISA)   12  
  178  Detecția anticorpilor în bruceloză rumegătoarelor (B abortus) Ser sanguin/sânge   Imunoenzimatică de competiție (cELISA)   55  
  179  Detecția anticorpilor în epididimita infecțioasă aberbecilor Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 22  
  180  Detecția anticorpilor specifici în epididimita infecțioasă a berbecilor Ser sanguin/sânge   Imunoenzimatică indirectă (iELISA)   22  
  181  Detecția anticorpilor în paratuberculoză la rumegătoare Ser sanguin/ sânge/lapte  Imunoenzimatică indirectă (ELISA)   11  
  182   Detecția de gamma interferon (gamma-IFN) întuberculoza bovinelor (BOVIGAM TEST KIT) Plasma/sânge integral   Imunoenzimatică sandwich gamma IFN (ELISA gamma IFN)   110   
  183 Detecția anticorpilor în leptospiroză Ser sanguin/sânge  Reacția de microaglutinare (RMA) 23 
  184    Detecția anticorpilor specifici în leptospirozăpentru o probă examinată cu un singur serotip de Leptospira spp. ser sanguin/sânge     microaglutinare (MAT) (microtehnica OIE)     5    
  185  Detecția anticorpilor în tularemie  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) 4  
  186  Detecția anticorpilor în tularemie  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă în tub (RSAL) 16  
  187   Detecția anticorpilor în Febra Q și chlamydioza   Ser sanguin/sânge    Reacția de fixare a complementului (RFC) în tuburi - tehnica Ida Bengston 20   
  188 Detecția anticorpilor în Febra Q Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 25 
  189 Detecția anticorpilor în chlamydioză Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 24 
  190  Detecția anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma gondii) Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica) 45  
  191 Detecția anticorpilor în toxoplasmoză Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 30 
  192 Detecția anticorpilor în trichineloză Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 21 
  193  Detecția anticorpilor în tifoză și puloroză  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) 2  
  194  Detecția anticorpilor în tifoză și puloroză  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (RSAL) în tub 5  
  195  Detecția anticorpilor în micoplasmoza respiratorieaviară Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) 4  
  196  Detecția anticorpilor în micoplasmoza respiratorieaviară Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (RSAL) în tub 6  
  197  Detecția anticorpilor anti-Mycoplasma gallisepticum Ser sanguin/sânge   Imunoenzimatică indirectă (iELISA)   21  
  198   Izolarea și identificareafenotipică a leptospirelor din materiale patologice Urină, sânge, organe, avorton   Examen cultural și examen bacterioscopic    180   
  199 Determinarea pH-ului  Apă, conținut stomacal Electrochimică   10 
  200 Determinarea conținutuluide cloruri hidrosolubile Furaje  Volumetrică   30 
  201 Determinarea conținutuluide cloruri hidrosolubile Furaje, creier  Potențiometrică   21 
  202  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, Se. etc.)/elementFuraje, țesuturi, organe  Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 16  
  203  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, Se. etc.)/elementApă   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 12  
  204  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) Furaje, țesuturi, organe  Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 116  
  205  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) Apă   Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 113  
  206  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, Se. etc.)/elementSoluții apoase   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 8  
  207  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) Soluții apoase   Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 106  
  208  Determinarea cuprului   Ser   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 10  
  209  Determinarea zincului   Ser   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 11  
  210  Determinarea seleniului   Ser   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 12  
  211  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Na, K, Ca, Mg, Fe, etc.)/element Ser, sânge   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 12  
  212 Determinarea azotaților și a azotiților Conținut stomacal,ser, albine Spectrometrică de absorbție moleculară 8 
  213 Determinarea azotaților și a azotiților Furaje  Spectrometrică de absorbție moleculară 19 
  214 Identificarea fosfurilor metalice Conținut stomacal,momeli, furaje Colorimetrică   12 
  215 Identificarea acidului cianhidric Conținut stomacal,furaje Colorimetrică   15 
  216 Identificarea alfa- naftiltioureei (ANTU) Conținut stomacal,momeli, furaje Colorimetrică   12 
  217 Identificarea stricninei  Conținut stomacal,momeli Cromatografică în strat subțire (CSS) 11 
  218 Identificarea alcaloizilor Conținut stomacal,material vegetal Colorimetrică   21 
  219  Identificarea aldehidei epihidrinice (reacția Kreiss) Nutrețuri și grăsimi  Colorimetrică    15  
  220 Determinarea alcoolului metilic Conținut stomacal,material vegetal Spectrometrică de absorbție moleculară 15 
  221 Determinarea methemoglobinei Sânge  Spectrometrică de absorbție moleculară 16 
  222 Determinarea hidrogenuluisulfurat Apă  Volumetrică   15 
  223 Determinarea substanțeloroxidabile Apă  Volumetrică   17 
  224 Determinarea oxigenului dizolvat Apă  Volumetrică   22 
  225 Determinarea indicelui ureazic Șrot soia  Potențiometrică   11 
  226  Identificarea pesticidelor organoclorurate Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   18  
  227  Identificarea pesticidelor organofosforice Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   18  
  228  Identificarea erbicidelortriazine  Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   12  
  229  Identificarea erbicidelorde tip 2,4 D  Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   11  
  230  Identificarea pesticidelor organomercurice Conținut stomacal, momeli, furaje  Cromatografică în strat subțire (CSS)   12  
  231  Identificarea carbofuranului  Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   11  
  232 Determinarea raticidelor  Conținut stomacal,momeli, furaje Cromatografică în strat subțire (CSS) 11 
  233   Determinarea raticidelor    Conținut stomacal,momeli, furaje   Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) 50   
  234   Determinarea piretroizilor   Albine, material vegetal   Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 169   
  235   Determinarea fipronilului   Albine, material vegetal   Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 152   
  236   Determinarea tiametoxamului   Albine, material vegetal   Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 136   
  237   Determinarea acetamipridului   Albine, material vegetal   Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) 184   
  238 Determinarea amoniului  Apă  Spectrometrică de absorbție moleculară 10 
  239 Determinarea azotiților  Apă  Spectrometrică de absorbție moleculară 20 
  240 Determinarea azotaților  Apa  Spectrometrică de absorbție moleculară 8 
  241Determinarea clorurilor Apă Volumetrică 17
  242   Test screening    Conținut stomacal,momeli, albine, furaje, apă  Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 69   
  243   Test screening    Conținut stomacal,momeli, albine, furaje, apă  Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) 87   
  244  Examen anatomopatologic   Pește, moluște, crustacee, amfibieni Necropsică    14  
  245 Detecția mixobacteriilor la pește Pește  Bacterioscopică   5 
  246 Detecția germenilor bacterieni la pește Pește  Bacterioscopică   5 
  247  Examen bacteriologic din rinichi/tegument/splină la pește Pește   Bacteriologică    122  
  248  Izolare și identificare subspecii Aeromonas salmonicida la salmonide Pește   Bacteriologică    122  
  249  Izolare și identificare serotipuri de Yersinia ruckeri la salmonide Pește   Bacteriologică    122  
  250  Izolare și identificare bacterii condiționat patogene la pești Pește   Bacteriologică    122  
  251  Examen bacteriologic din branhii pe medii selective Pește   Bacteriologică    145  
  252  Izolare și identificare Flavobacterium columnare Pește   Bacteriologică    145  
  253  Izolare și identificare Flavobacterium psychrophilum Pește   Bacteriologică    145  
  254   Izolare și identificare specii condiționat patogene din genul Flavobacterium Pește    Bacteriologică     145   
  255  Izolare și identificare Renibacterium salmoninarum la salmonidePește   Bacteriologică    161  
  256  Izolare și identificare specii bacteriene din genul Vibrio Pește, moluște bivalve  Bacteriologica    110  
  257  Detecția bacteriilor din genul Salmonella în 25 g moluște bivalve Moluște bivalve   Bacteriologică    137  
  258  Determinarea numărului deE. coli în moluște bivalve Moluște bivalve   Bacteriologică    21  
  259  Determinarea sensibilității bacterienela antibiotice Tulpini bacteriene  Difuzimetrică    4  
  260 Detecție oomicete parazite la pește Pește  Microscopică directă   3 
  261  Izolare și identificare oomicete parazite la pești Pește   Micologică    63  
  262   Identificarea sporozoarului histozoic Myxobolus cerebralis la păstrăv Pește    Microscopică     5   
  263  Detecția protozoarelor ciliate și flagelate la pește Pește   Microscopică directă    6  
  264 Examen parazitologic pe amprentă de organ/țesut Pește  Microscopică   6 
  265 Detecție mixozoare la pește Pește  Microscopică   3 
  266 Detecție monogene la pește Pește  Microscopică directă   3 
  267 Detecția trematodelor la pește Pește  Microscopică   3 
  268 Detecție nematode și cestode la pește Pește  Microscopică   3 
  269 Detecție crustacee parazite la pește Pește  Microscopică   3 
  270 Detecție Anisakis sp în file de pește Pește  Digestie peptică   29 
  271 Identificare și cuantificare Perkinsus spMoluște bivalve  Cultivare în mediu thioglicolat 44 
  272   Detecție Haplosporidium sp. în frotiuri (amprente) din branhii moluște bivalve Moluște bivalve    Microscopică     24   
  273   Detecția de Bonalia ostreae/exitiosa în frotiuri (amprente) din cord la moluște bivalve Moluște bivalve    Microscopică     24   
  274   Detecție Mikrocytos mackhini în frotiuri din leziuni la moluște bivalve Moluște bivalve    Microscopică     24   
  275   Detecția de Marteilia refringens în frotiuri (amprente) din glanda digestivă Moluște bivalve    Microscopică     24   
  276  Izolarea pe culturi celulare a virusurilor lapești Pește/organe pește/icre embrionate Virusologică    105  
  277  Identificarea/detecția virusurilor la pești prinimunoflorescență Supernatant culturi celulare/ amprente organe Imunofluorescență    345  
  278  Detecția virusurilor la pește prin virusneutralizare Supernatant culturi celulare/ amprente organe Virusneutralizare    48  
  279  Detecția virusului septicemiei hemoragice virale la păstrăv Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Imunoenzimatică (ELISA)   103  
  280  Detecția virusului necrozei pancreatice infecțioase la păstrăv Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Imunoenzimatică (ELISA)   103  
  281  Detecția virusului viremiei de primăvară a crapului Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Imunoenzimatică (ELISA)   103  
  282  Detecția virusului necrozei hematopoietice infecțioase Supernatant culturi celulare  Imunoenzimatică (ELISA)   118  
  283 Detecție biotoxine marinePSP Omogenat moluște bivalve Imunoenzimatică (ELISA) 167 
  284 Detecție biotoxine marineASP (1-4 teste) Omogenat moluște bivalve Imunoenzimatică (ELISA) 637 
  285 Detecție biotoxine marineDSP(1-4 teste) Omogenat moluște bivalve Imunoenzimatică (ELISA) 637 
  286 Analiza biologică a apei de suprafață Apă de suprafață  Microscopică directă   12 
  287 Examen citomorfologic sânge la pește Sânge pește  Microscopică   6 
  288Formulă leucocitară Sânge pește Microscopică 6
  289    Examen clinic/ anatomopatologic albine    Albine vii sau moarte/fagure cu puiet căpăcit/ fagure cu puiet necăpăcit Macro/microscopică      20    
  290  Examen clinia/ anatomopatologic viermi mătase Larve/fluturi/ouă   Macro/microscopică    9  
  291  Examen bacterioscopic la albine/viermi mătase  Albine/fagure cu puiet/viermi mătase/fluturi/ouăBacterioscopică    7  
  292   Izolarea și identificareaspeciilor din genul Paenibacillus (larvae, alvei) Fagure cu puiet căpăcit fagure cu miere căpăcită, polen, ceară Bacteriologică     224   
  293   Izolarea și identificareaspeciei Bacterium eurydice  Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit fagure cu miere căpăcită Bacteriologică     129   
  294   Izolarea și identificareaspeciei Brevibacillus laterosporus  Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit fagure cu miere căpăcită Bacteriologică     163   
  295   Izolarea și identificareaspeciei Mellisococcus plutonius  Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit fagure cu miere căpăcită Bacteriologică     129   
  296  Izolarea și identificareaspeciei Enterococcus faecalis Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit  Bacteriologică    125  
  297 Izolarea și identificareaspeciei Hafnia alvei Fagure cu puiet  Bacteriologică   159 
  298  Izolarea și identificareaspeciei Bacillus thuringiensis Viermi mătase   Bacteriologică    223  
  299  Identificarea ectoparazitului Aethina tumida Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  300  Identificare spori Nosemasp  Albine/viermi mătase/ouă viermi de mătase/fluturi Microscopică directă    8  
  301  Determinare număr spori Nosema sp  Albine/viermi mătase/viermi de mătase/fluturi Microscopică directă    11  
  302  Identificarea ectoparazitului Braula caeca Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  303  Identificarea ectoparazitului Varroa destructor Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  304  Identificarea ectoparazitului Tropilelaps sp Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  305  Identificarea chiștilor de Malphigamoeba mellificae Albine/fagure cu miere căpăcită  Microscopică directă    8  
  306   Detectarea endoparazitului Acarapis woodi în traheile toracice albine    microscopică directă     11   
  307  Identificarea endoparazitului Acarapis woodi Albine   Microscopică/colorațiacu albastru de metilen  14  
  308 Identificare Aspergilus sp/ Ascosphaera apis Albine/fagure cu puiet Microscopică   7 
  309   Izolare și identificare Aspergilus sp   Albine/fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit viermi mătase Micologică     129   
  310 Izolarea și identificareaspeciei Ascospnaera apis Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit Micologică   129 
  311  Izolarea și identificareaspeciei Beauveria bassiana Viermi mătase   Micologică    129  
  312  Identificarea cristalelorvirusului Borellina bombycis Viermi mătase   Microscopică    14  
  313  Determinarea cantitativă a parametrilor hematologici (hemogramă) Sânge integral recoltat pe EDTA  Hematologică    31  
  314 Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor Sânge integral recoltat pe EDTA Metoda Westergreen   19 
  315   Determinarea caracteristicilor morfologice ale eritrocitelor Sânge integral recoltat pe EDTA   Hematologică     49   
  316 Evidențierea leucocitelorpe frotiul de sânge Sânge integral recoltat pe EDTA Hematologică   49 
  317  Colorare frotiu - metoda panoptică May Grunwald-Giemsa Sânge integral recoltat pe EDTA  Hematologică    23  
  318 Medulograma  Sânge integral recoltat pe EDTA Hematologică   94 
  319 Leucocitoconcentratul  Sânge integral recoltat pe EDTA Hematologică   70 
  320 Dozarea albuminelor serice Ser sanguin  Biochimică   7 
  321Dozarea calciului seric Ser sanguin Biochimică 7
  322 Dozarea vitaminei E serice Ser sanguin  Biochimică   30 
  323Dozarea fosforului seric Ser sanguin Biochimică 9
  324Dozarea magneziului sericSer sanguin Biochimică 9
  325 Dozarea proteinei totale serice Ser sanguin  Biochimică   7 
  326Dozarea ureei serice Ser sanguin Biochimică 19
  327  Dozarea activității transaminazelor serice (GOT) Ser sanguin   Biochimică    26  
  328  Dozarea activității transaminazelor serice (GPT) Ser sanguin   Biochimică    26  
  329  Dozarea activității fosfatazei alcaline serice Ser sanguin   Biochimică    22  
  330Dozarea glucozei serice Ser sanguin Biochimică 19
  331 Dozarea acidului uric seric Ser sanguin  Biochimică   9 
  332 Dozarea creatininei serice Ser sanguin  Biochimică   9 
  333 Dozarea colesterolului seric Ser sanguin  Biochimică   11 
  334 Dozarea beta-carotenului seric Ser sanguin  Biochimică   11 
  335 Dozarea activității amilazei serice Ser sanguin  Biochimică   24 
  336 Dozarea acidului piruvic seric Ser sanguin  Biochimică   26 
  337  Dozarea gamaglutamiltransferazei serice Ser sanguin   Biochimică    21  
  338 Dozarea colinesterazei serice Ser sanguin  Biochimică   21 
  339 Dozarea lipidelor totale serice Ser sanguin  Biochimică   23 
  340 Dozarea bilirubinei totale serice Ser sanguin  Biochimică   26 
  341 Dozarea vitaminei A serice Ser sanguin  Biochimică   32 
  342 Dozarea rezervei alcalineserice Ser sanguin  Biochimică   7 
  343 Dozarea trigliceridelor serice Ser sanguin  Biochimică   11 
  344 Identificarea corpilor cetonici serici Ser sanguin  Biochimică   22 
  345Examen sumar de urină Urină Biochimică 46
  346   Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Comprehensive diagnostic profile Sânge integral/ ser sanguin   Biochimică i analizor automat VETSCAN    188   
  347  Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Large animal profile Sânge integral/ ser sanguin  Biochimică/analizor automat VETSCAN   151  
  348  Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Liver profile Sânge integral/ ser sanguin  Biochimică/analizor automat VETSCAN   147  
  349  Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Avian/Reptilian Sânge integral/ ser sanguin  Biochimică/analizor automat VETSCAN   175  
  350   Verificarea decontaminării suprafețelor  Resturi de materieorganică prelevatede pe suprafețe decontaminate Determinarea ATP     25   
  351  Detecția și numărarea de Escherichia coli și bacterii coliforme apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR EN ISO 9308-1 32  
  352  Detecția și numărarea enterococilor  apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR FN ISO 7899 32  
  353  Determinarea numărului deUFC/mililitru apă  apă potabilă destinată adăpăriianimalelor bacteriologică/SR EN ISO 6222   14  
  354 Determinarea numărului defungi din aer Aer  Micologică   9 
  355 Examenul mobilității spermatozoizilor Material seminal  Microscopică   6 
  356  Determinarea concentrației spermatozoizilor Material seminal   Microscopică    16  
  357 Examenul morfologic al spermatozoizilor Material seminal  Microscopică   34 
  358    Examen bacterioscopic special    Organe, țesuturi, lichide puncție, secreții, excreții, probe mediu, fecale etc.Bacteriologică      50    
  359 Examen bacteriologic pe cadavru din care Cadavru set organe Bacteriologică   110 
  360 - examen bacteriologic negativ pe cadavru Cadavru, set organe Bacteriologică   32 
  361     - examen bacterioscopic      Țesuturi, lichide puncție, formațiuni nodulare, raclat mucoase, conținut digestiv, etc. Bacterioscopică       10     
  362 - examen patogenitate culturi microbiene Tulpina bacteriană Bacteriologică   12 
  363- antibiogramă Tulpina bacterianăAntibiogramă 15
  364 - examen biochimic culturi microbiene Tulpina bacteriană Biochimică   39 
  365     Examen bacteriologic pe proba unică din care:     Organe, țesuturi, lichide puncție, secreții, excreții, probe mediu, fecale, etc. Bacteriologică       79     
  366     - examen bacteriologic negativ pe probă unică     Organe, țesuturi, lichide puncție, secreții, excreții, probe mediu, fecale, etc. Bacteriologică       24     
  367Antibiograma Tulpina bacterianăAntibiogramă 16
  368 - examen biochimic culturi microbiene Tulpina bacteriană Biochimică   39 
  369 Identificare serologică tulpini bacteriene Culturi bacteriene Aglutinare rapidă pe lamă 32 
  370             Examen bacteriologic pozitiv pentru detecție Salmonella spp            Cadavre, organe, fecale, ouă, ouă embrionate, deșeuri de incubație, meconiu, probe de așternut, avortoni, învelitori placentare, secreții, excreții, tampoanecloacale, furaje, etc. Bacteriologică               76             
  371             Examen bacteriologic negativ pentru detecție Salmonella spp            Cadavre, organe, fecale, ouă, ouă embrionate, deșeuri de incubație, meconiu, probe de așternut, avortoni, învelitori placentare, secreții, excreții, tampoanecloacale, furaje, etc. Bacteriologică               49             
  372 Tipizare serologică Salmonella spp. Culturi bacteriene Aglutinare rapidă pe lamă 240 
  373 Identificare biochimică Salmonella Tulpini bacteriene Analizor automat API 20E/ Rapid ID 32 E 153 
  374 Identificare biochimică tulpini bacteriene Tulpini bacteriene Analizor automat API   76 
  375              Detecție Campylobacter               Cadavre, organe, fecale, avortoni, conținut digestiv avortoni și cadavre, învelitori placentare, secreții cervico- vaginale, secreții prepuțiale, material seminal, lapte mastitic, tampoane cloacale,furaje, etc. Bacteriologică                43              
  376 Identificare Campylobacter Tulpini bacteriene Bacteriologică   52 
  377 Testarea antibiorezistenței Tulpini bacteriene Metoda cu E-Teste   197 
  378 Test biologic pentru tuberculoză Cadavru set organe Bacteriologică   334 
  379   Verificarea decontaminării în exploatațiile de animale  resturi de materieorganică prelevatede pe suprafețe decontaminate test stafilococic/ metoda Decun    9   
  380  Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa  apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR EN ISO 16266 55  
  381  Detectarea și numărarea bacteriilor anaerobe sulfito-reducătoare apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR EN 26461   34  
  382   Detecția anticorpilor serici anti-virusul artritei encefalitei caprine ser sanguin    imunoenzimatică (ELISA)    10   
  383Determinarea amoniacului conținut stomacal   7
  384    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (izolarea stafilococilor) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    5    
  385    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (determinare NTG) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    5    
  386    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (determinare NTF) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    6    
  387    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (izolarea bacteriilor coliforme) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    4    
  388    Analiza bacteriologică a apei (determinarea numărului de bacterii coliforme și Escherichia colli metodă rapidă) apă destinată adăpării animalelor   analiza bacteriologicăa apei     15    
  (la 26-05-2017, Litera A. din Anexa 1 a fost completata de Punctul 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )
  B. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelorde laborator privind expertiza sanitară veterinarăa produselor de origine animală, a alimentelorde origine nonanimală și a furajelor
  Nr. crt.Denumire analiză, examen de laborator și activitate sanitară veterinară Tip probă Metoda/Tehnica de laborator/Referențial de metodă Tarif lei/ analiză/examen/operațiune
  1Detectarea bacteriilor din genul Salmonella Alimente Analizor automat 77
  2Detectarea bacteriilor din genul Salmonella Alimente, hrană animale, teste sanitație SR EN ISO 6579 24
  3Detectarea Campylobacter spp Alimente Analizor automat 106
  4Detectarea enterobacteriilor sakazakii Lapte praf. produse pe bază de lapte praf. probe de mediu SR ISO/TS 22964 18
  5Detectarea enterotoxinei stafilococice Alimente Analizor automat 145
  6Detectarea Escherichia coli O 157 Alimente, hrană animale SR EN ISO 16654 63
  7Detectarea Escherichia coli O 157:H7 Alimente Analizor automat 135
  8Detectarea Listeria spp și a Listeria monocytogenes Alimente Analizor automat 132
  9Detectarea și numărarea Escherichia coli prezumtivă Alimente, hrană animale Tehnica numărului cel mai probabil/ SR ISO 7251 15
  10Detectarea și numărarea Escherichia coli prezumtivă Alimente Analizor automat 46
  11Detectarea și numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme apă potabilă metoda filtrării prin membrană/SR EN ISO 9308 32
  12Detectarea și numărarea Listeria Monocytogenes Alimente, hrană animale, teste sanitație Metoda de detecție/SR ISO 11290-1 25
  13Detectarea și numărarea Listeria Monocytogenes Alimente, hrană animale, teste sanitație Metoda de numărare/ SR ISO 11290-2 29
  14Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa Apa potabilă Metoda filtrării prin membrane SR EN ISO 16266 57
  15Detectarea și numărarea bacteriilor anaerobe sulfito-reducătoare Apa potabilă Metoda filtrării prin membrane/SR EN 26461 36
  16Detectarea și numărarea Campylobacter spp. Alimente Metoda de detecție/ SR EN ISO 10272-1 101
  17Detectarea și numărarea Campylobacter spp. Alimente Metoda de enumerare a coloniilor/SR EN ISO 10272-2 117
  18Detectarea și numărarea enterobacteriaceaelor Alimente, hrană animale, teste sanitație Analizor automat 46
  19Detectarea și numărarea enterobacteriaceaelor Alimente, hrană animale, teste sanitație Metoda de numărare a coloniilor/SR ISO 21528-2 19
  20Detectarea și numărarea enterobacteriaceaelor Alimente, hrană animale, teste sanitație Tehnica MPN cu îmbogățire/SR ISO 21528-1 17
  21Detectarea Vibrio spp potențial enteropatogenă Alimente ISO/TS 21872-1 37
  22Detectarea Yersinia enterocolitica prezumtiv patogenă Alimente SR EN ISO 10273 38
  23Determinare bacterii acetice Alimente Metodă dezvoltată în laborator 20
  24Determinare bacterii anaerobe gazogene Alimente Metodă dezvoltată în laborator 18
  25Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene Alimente Metodă dezvoltată în laborator 15
  26Determinare bacterii anaerobe/spori bacterii anaerobe Alimente Metodă dezvoltată în laborator 14
  27Determinare bacterii lipolitice Alimente Metodă dezvoltată în laborator 16
  28Determinare bacterii proteolitice Alimente Metodă dezvoltată în laborator 38
  29Determinare lactobacili Alimente Metodă dezvoltată în laborator 24
  30Determinare Proteus spp. Alimente Metodă dezvoltată în laborator 14
  31Determinarea activității apei Alimente SR ISO 21807 7
  32Determinarea bacteriilor coliforme Alimente, hrană animale, teste sanitație Analizor automat 39
  33Determinarea bacteriilor coliforme Alimente, hrană animale, teste sanitație SR ISO 4831, SR ISO 4832 22
  34Determinarea celui mai mic număr de Bacillus cereus prezumtiv Alimente, hrană animale Tehnica MPN/SR EN ISO 21871 26
  35Determinarea enterotoxinei stafilococice Alimente Imunoenzimatică (ELISA) 129
  36Determinarea enterotoxinei stafilococice Alimente Metoda dializei 41
  37Determinarea gradului de contaminare cu Bacillus subtilis Pâine Metoda dezvoltată în laborator 26
  38Determinarea NTG la 22/37°C apă potabilă îmbuteliată microbiologică 14
  39Determinarea sensibilității la substanțe antimicrobiene a tulpinilor bacteriene Culturi bacterieneDifuzimetrică 19
  40Determinarea speciei de proveniența a cărnii Carne crudă Imunodifuzia (ID) în gel de agar 44
  41Determinarea speciei de proveniență a cărnii Carne tratată termic Imunoenzimatică (ELISA) 320
  42Examen bacterioscopic Alimente Bacterioscopică 10
  43Examen microbiologic complet al unei probe (stante) conserve Conserve SR 8924 23
  44Identificare biochimică abacteriilor anaerobe Alimente Analizor automat 77
  45Identificare biochimică Campylobacter spp Alimente Analizor automat 65
  46Identificare biochimică Enterobacteriaceae Alimente Analizor automat 74
  47Identificare biochimica Listeria spp. și a Listeria monocytogenes Alimente Analizor automat 106
  48Identificare biochimică Salmonella spp. Alimente Analizor automat 77
  49Identificare biochimică Stafilococ coagulazo- pozitiv Alimente Analizor automat 49
  50Identificare biochimică Steptococcacea Alimente Analizor automat 77
  51Identificarea laptelui mastitic Lapte crud Metoda CMT 5
  52Identificarea și numărarea enterococilor intestinali apă potabilă metoda filtrării prin membrană/ SR EN ISO 7899 32
  53Numărare Bacillus cereus Alimente Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C/ SR EN ISO 7932 18
  54Numărare Clostridium perfringens Alimente, hrană animale Tehnica de numărare a coloniilor/SR EN ISO 7937 6
  55Numărare Escherichia colibeta-glucuronidaza pozitivă Alimente, hrană animale SR ISO 16649 18
  56Numărare Pseudomonas spp prezumtiv Carne ISO 13720 22
  57Numărarea bacteriilor anaerobe sulfito- reducătoare Alimente, hrană animale SR ISO 15213 17
  58Numărarea bacteriilor butirice Alimente Metoda dezvoltată în laborator 24
  59Numărarea celulelor somatice Lapte crud Fluoro-opto- electronică (Somascope)/SR EN ISO 13366-2 17
  60Numărarea celulelor somatice Lapte crud Microscopică/SR EN ISO13366-1 14
  61Numărarea drojdiilor și mucegaiurilor Alimente, hrană animale teste sanitație Analizor automat 44
  62Numărarea drojdiilor și mucegaiurilor Alimente, hrană animale, teste sanitație ISO 21527 27
  63Numărarea microorganismelor Alimente, hrană animale, teste sanitație Tehnica de numărare a coloniilor la 30 gradeCelsius/SR EN ISO 4833 11
  64Numărarea microorganismelor Alimente, hrană animale, teste sanitație Analizor automat 44
  65Numărarea stafilococilor coagulază - pozitivi Alimente, hrană animale, teste sanitație Analizor automat 45
  66Numărarea stafilococilor coagulază - pozitivi Alimente, hrană animale, teste sanitație SR EN ISO 6888 30
  67Serotipizare Campylobacter jejuni Culturi bacterienePHA (schema Penner) 170
  68Serotipizare prin aglutinare pe lamă și tubCulturi bacterieneAglutinare pe lamă/tub 116
  69Serotipizare Salmonella spp Culturi bacterieneAglutinare pe lamă/tub(schema Kauffmann- White) 109
  70Controlul vizual al peștelui Pește Examen parazitologie/ Reg. CE 2074/2005 12
  71Detecția chisturilor și larvelor de Trichinella spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] țesut muscular, carne și produse din carne examen trichineloscopic (2 compresoare) 9
  72Detecția chisturilor și larvelor de Trichinella spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] carne vânat examen trichineloscopic (4 compresoare) 18
  73Detecția larvelor de Trichinella spp [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] țesut muscular, carne și produse din carne digestie artificială cu agitator magnetic 47
  74Determinarea compoziției cărnii/produse din carne Carne și preparateAnalizor automat 2
  75Determinarea compoziției laptelui Lapte Analizor automat 10
  76Determinarea pH-ului Carne și produse din carne, lapte și produse lactate, apa potabilă, vin Potențiometrică conductivități/ SR ISO 2917, STAS 8201, SR ISO 10523 4
  77Determinarea punctului decongelare Lapte Metoda crioscopică/ SR EN ISO 5764 7
  78Examen botanic Materii prime furajere Macroscopică 18
  79Examen organoleptic Alimente, hrană animale Organoleptică 8
  80Aprecierea stadiului de oxidare a grăsimii Alimente, hrană animale Reacția Kreis/SR 9065, STAS 12266 14
  81Determinare acid cianhidric Hrană animale Titrimetrică 41
  82Determinare amprolium Hrană animale Spectrofotometrică 41
  83Determinare cloruri Apa potabilă Titrimetrică-Mohr/ SR ISO 9297 11
  84Determinare conservanți Conserve, băuturi Lichidcromatografică (HPLC) 83
  85Determinare dimetridazol Hrană animale Spectrofotometrică 32
  86Determinare gosipol Hrană animale Spectrofotometrică/ Reg. CE 152/2009 172
  87Determinare impurități/ corpuri străine Materii prime furajere Macroscopică 8
  88Determinare nicarbazin Hrană animale Spectrofotometrică 80
  89Determinare raport glucoză-fructoză Alimente Enzimatică 20
  90Determinare Roșu de SudanI, II, II, IV Alimente Lichidcromatografică (HPLC) 38
  91Determinare Roșu de SudanI, II, II, IV Alimente Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS) 47
  92Determinare tylan Hrană animale Spectrofotometrică 51
  93Determinarea acidității Alimente, băuturi Titrimetrică 7
  94Determinarea acidității Lapte praf, miere,produse morărit Volumetrică/SR ISO 6091, SR ISO 6092, SR 784 6
  95Determinarea acidității Iaurt Potențiometrică/ SR ISO 11869 24
  96Determinarea acidității volatile Alimente Titrimetrică 7
  97Determinarea acizilor de fermentație Hrană animale (nutrețuri însilozate) STAS 12254 12
  98Determinarea acizilor grași liberi Praf de ou Titrimetrică 8
  99Determinarea acizilor organici (tartic, malic, citric și oxalic) Vin Ioncromatografică (IC) 106
  100Determinarea activității fosfatazei alcaline Lapte și băuturi pe bază de lapte Fluorimetrică/SR EN ISO 11816 166
  101Determinarea activității ureazice a stratului de soia Hrană animale Titrimetrică/SR ISO 5506 11
  102Determinarea activității cenușii Vin Titrimetrică 6
  103Determinarea alcoolilor superiori Alcool etilic și băuturi alcoolice Gazcromatografică (GC) 47
  104Determinarea alcoolului metilic Vin, alcool etilicși băuturi alcoolice SR 6182/40, SR 184/10 44
  105Determinarea amidonului Alimente Colorimetrică 7
  106Determinarea amoniacului Alimente Nessler 3
  107Determinarea amoniacului Apa potabilă Spectrofotometrică/ SR ISO 7150 5
  108Determinarea amoniacului Apa potabilă Titrimetrică/SR ISO 5664 7
  109Determinarea anionilor (fluoruri, cloruri, nitriți, nitrați, bromuri, sulfați, fosfați) Alimente, vin Ioncromatografică (IC) 114
  110Determinarea azotaților Alimente Spectrofotometrică 12
  111Determinarea azotaților Apa potabilă Spectrofotometrică 6
  112Determinarea azotaților Hrană animale Spectrofotometrică - Kit 71
  113Determinarea azotaților Hrană animale Spectrofotometrică - reducere pe coloana deCd 32
  114Determinarea azotiților Carne și produse din carne, apa potabilă, hrană animale Spectrofotometrică/ SR EN 12014, SR EN 26777, SR 13175 19
  115Determinarea azotiților Legume și fructe Spectrofotometrică- GRIESS 4
  116Determinarea azotului bazic volatil total Produse din pescuit proaspete și preparate Reg CE 2074/2005 14
  117Determinarea azotului ușor hidrolizabil Alimente, hrană pentru animale Distilare/SR 9054, Reg. 152/2009 7
  118Determinarea calciului Hrană animale Titrimetrică/SR EN ISO6869 46
  119Determinarea carbonaților/ bicarbonaților Iaurt Colorimetrică 3
  120Determinarea cationilor (sodiu, amoniu, potasiu, calciu, magneziu) Alimente, Vin Ioncromatografică (IC) 114
  121Determinarea celulozei brute Hrană animale Gravimetrică/Reg CE 152/2009 30
  122Determinarea cenușii Alimente, produse morărit, hrană animale, vin Gravimetrică/SR ISO 936, SR 8613, SR784. Reg CE 152/2009 3
  123Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidric Alimente, produse morărit, hrană animale Gravimetrică Met IISPV, Reg CE 152/2009 9
  124Determinarea clorului rezidual liber Apa potabilă STAS 6364 4
  125Determinarea clorurii de sodiu Produse din carne,brânză, pește Potențiometrică 56
  126Determinarea clorurii de sodiu Alimente, hrană animale Titrimetrică-Mohr 11
  127Determinarea clorurii de sodiu Hrană animale Titrimetrică - Volhard/ Reg CE 152/2009 24
  128Determinarea colagenului Produse din carne Spectrofotometrică 51
  129Determinarea coloranțilorAlimente Lichidcromatografică (UPLC) 337
  130Determinarea coloranțilorAlimente Lichidcromatografică (HPLC) 54
  131Determinarea concentrației alcoolice Vin, alcool etilicși băuturi alcoolice Reg CE 2676/1990 4
  132Determinarea conținutuluide acrilamidă Alimente procesatetermic Gazcromatografică (GC) 133
  133Determinarea conținutuluide cupru Hrană animale Spectrofotometrică 16
  134Determinarea conținutuluide gluten Grâu și făină de grâu Test rapid 2
  135Determinarea conținutuluide gluten umed Grâu și făină de grâu SR EN ISO 21415 2
  136Determinarea conținutuluide magneziu Hrană animale Titrimetrică/SR EN ISO6869 12
  137Determinarea conținutuluide mangan Hrană animale Spectrofotometrică 17
  138Determinarea corpurilor străine Alimente, cereale Gravimetrică/ microscopică 6
  139Determinarea densității Lapte, vin, sucuride fructe și legume, ape minerale, băuturi răcoritoare carbogazoase Areometrică/SR143; SR 2418 5
  140Determinarea dioxidului de sulf liber Vin, alcool etilicși băuturi alcoolice STAS 6182/13 4
  141Determinarea dioxidului de sulf total Vin, alcool etilicși băuturi alcoolice STAS 6182/13 6
  142Determinarea eficienței pasteurizării laptelui Lapte Metoda cu benzidină 11
  143Determinarea eficienței pasteurizării laptelui Lapte Metoda rapidă 7
  144Determinarea elasticității miezului depâine Pâine SR 91 2
  145Determinarea esterilor Alcool etilic și băuturi alcoolice SR 184/6 6
  146Determinarea extractului alcoolic uscat și conținutul de ceară Propolis Extracție cu solvenți 26
  147Determinarea extractului sec total Vin, alcool etilicși băuturi alcoolice STAS 6182/9 3
  148Determinarea fierului Hrană animale Spectrofotometrică 14
  149Determinarea fierului Vin SR 6182/10 15
  150Determinarea fosforului Alimente Gravimetrică Chi-Mo- ci-Ac 16
  151Determinarea fosforului Alimente, hrană animale Spectrofotometrică/ ISO 13730, ISO 649 22
  152Determinarea glucozei și fructozei din miere Miere SR 784 17
  153Determinarea gradului de impurificare Lapte Filtrare 1
  154Determinarea grăsimii Praf de ou. lăptișor de matcă Extracție cu solvenți 25
  155Determinarea grăsimii Lapte, înghețată Extracție etero- amoniacală tip Mojonnier/SR EN ISO 1211, SR EN ISO 7328/1 41
  156Determinarea grăsimii Brânză Extracție eteroclorihidrică tip Mojonnier/SR EN ISO 1735 36
  157Determinarea impurităților insolubile din grăsime Grăsime animală SR EN ISO 663 24
  158Determinarea grăsimii Alimente, hrană animale Soxlet/SR SO 1444 SR 8613 8
  159Determinarea grăsimii Lapte și produse lactate, maioneză,margarină Butirometrică/ISO 488 ISO 2446, SR EN ISO 3727 14
  160Determinarea greutății hectolitrice Cereale SR EN ISO 7971 2
  161Determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) Miere Fiehe/SR 784 17
  162Determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) Miere Spectrofotometrică/SR 784 11
  163Determinarea histaminei Pește Lichidcromatografică (HPLC) 58
  164Determinarea impurităților minerale insolubile raportate la substanța uscată Alimente Gravimetrică/ microscopică 12
  165Determinarea indicelui deaciditate Hrană animale STAS 12266 23
  166Determinarea indicelui deaciditate Ceară de albine STAS 3064 8
  167Determinarea indicelui dedeformare a glutenului Grâu și făină de grâu Măsurare diametre 7
  168Determinarea indicelui deiod Grăsimi de origineanimală și vegetală SR EN ISO 3961 58
  169Determinarea indicelui deperoxid Grăsimi de origineanimală și vegetală, hrană animale SR 3960. STAS 12266 19
  170Determinarea indicelui derefracție Grăsimi de origineanimală și vegetală SR EN ISO 6320 20
  171Determinarea indicelui desaponificare Ceară de albine STAS 3064 10
  172Determinarea indicelui desaponificare Alimente Titrimetrică 36
  173Determinarea indicelui diastazic Miere SR 784 7
  174Determinarea indicilor Reichert-Meissl și Polanske Produse lactate Metoda dezvoltată în laborator 34
  175Determinarea îndulcitorilor Băuturi Lichidcromatografică (HPLC) 100
  176Determinarea îndulcitorilor Alimente Lichidcromatografică (UPLC) 343
  177Determinarea lactozei Lapte Titrimetrică 20
  178Determinarea Na, Ca K Alimente Flamfotometrică 14
  179Determinarea Para Red Alimente Lichidcromatografică (HPLC) 38
  180Determinarea Para Red Alimente Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC - MS/MS) 48
  181Determinarea porozității