ORDIN nr. 140 din 15 noiembrie 2017privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile art. IV alin. (7) și art. VI alin. (2) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă situația centralizată a clădirilor în care sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Situația centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție se actualizează anual și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariției unor modificări de natură a conduce la reclasificarea acestora.(2) Comisia de evaluare a condițiilor de detenție, în raport cu fiecare clădire care are ca destinație spații de cazare pentru persoanele private de libertate, denumită în continuare Comisia, se desemnează, după cum urmează:a) pentru centrele de reținere și arestare preventivă care sunt organizate și funcționează la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, prin dispoziție comună a directorului Direcției medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române;b) pentru centrele de reținere și arestare preventivă care sunt organizate și funcționează la nivelul unităților teritoriale de poliție, prin dispoziție comună a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv a inspectorilor-șefi ai inspectoratelor județene de poliție și a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator «Dr. N. Kretzulescu» București, a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator Ploiești sau a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator Oradea, după caz, inclusiv pentru centrele medicale județene din structura lor.(3) Comisia este compusă din:a) adjunctul inspectorului general, al directorului general sau al inspectorului-șef, după caz, ce are în coordonare centrul/ centrele de reținere și arestare preventivă, în calitate de președinte;b) șeful structurii cu rol de coordonare a centrelor de reținere și arestare preventivă, prevăzută la art. 234 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz;c) șeful structurii cu rol de coordonare, îndrumare și control al centrelor de reținere și arestare preventivă, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, după caz;d) șeful centrului de reținere și arestare preventivă;e) șeful structurii de logistică;f) medicul/medicii desemnat/desemnați prin dispoziția comună prevăzută la alin. (2);g) inspectorul de muncă pe linia securității și sănătății în muncă, din cadrul structurilor de resurse umane, în calitate de secretar.(4) Comisia inventariază și analizează clădirile în care sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă și întocmește un raport prin care stabilește care dintre acestea sunt sub incidența art. 55^1 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește condițiile necorespunzătoare de detenție. Raportul se avizează de către persoanele prevăzute la alin. (2).(5) În vederea reactualizării anuale, raportul prevăzut la alin. (4), avizat de către persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, până la data de 20 martie a fiecărui an.(6) Inspectoratul General al Poliției Române, în baza rapoartelor înaintate în condițiile alin. (5), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reactualizare a situației prevăzute la alin. (1) până la data de 5 aprilie a fiecărui an. (la 15-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )  +  Articolul 2^1(1) În cazul în care, în situația clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate, intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în sau din categoria clădirilor care asigură condiții corespunzătoare de detenție, Comisia reevaluează situația acestora și întocmește un raport de constatare a modificărilor intervenite și de reclasificare a clădirii analizate, în condițiile prezentului ordin. Raportul avizat de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se înaintează de îndată Inspectoratului General al Poliției Române.(2) Inspectoratul General al Poliței Române, în baza rapoartelor înaintate în condițiile alin. (1), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reclasificare a stadiului clădirilor din punctul de vedere al condițiilor de detenție, până la data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară. (la 15-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )  +  Articolul 3Directorul Direcției medicale și directorii centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulator, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și șefii unităților teritoriale de poliție din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române la nivelul cărora sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin. (la 15-05-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 140.  +  Anexă
  SITUAȚIA
  centralizată a clădirilor în care sunt organizate și funcționează
  centre de reținere și arestare preventivă care sunt necorespunzătoare
  din punctul de vedere al condițiilor de detenție
  (la 09-01-2018, Tabelul din anexă a fost modificat de Articolul I ORDINUL nr. 2 din 8 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 09 ianuarie 2018 )  + 
  Nr. crt.Centrul de reținereși arestare preventivădin cadrulCondiții corespunzătoareCondiții necorespunzătoareCriterii de neconformitatepotrivit art. 55^1 din Legea nr. 254/2013,cu modificările și completărileulterioare
  01234
  1I.P.J. AlbaÎncepând cu data de 24.07.2012--
  2I.P.J. AradÎncepând cu data de 24.07.2012--
  3I.P.J. ArgeșÎncepând cu data de 01.06.201624.07.2012-31.05.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  4I.P.J. Bacău24.07.2012-31.08.2012;01.12.2012-31.01.2013;01.03.2013-31.05.2013,01.11.2013-31.01.2014;01.03.2014-31.08.2014;01.10.2014-31.10.2014;01.12.2014-31.12.2014;01.02.2015-28.02.2015;01.05.2015-30.09.2016;Începând cu data de 01.01.201701.09.2012-30.11.2012;01.02.2013-28.02.2013;01.06.2013-31.10.2013;01.02.2014-28.02.2014;01.09.2014-30.09.2014;01.11.2014-30.11.2014;01.01.2015-31.01.2015;01.03.2015-30.04.2015;01.10.2016-31.12.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  5I.P.J. BihorÎncepând cu data de 01.07.201624.07.2012-30.06.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  6I.P.J. Bistrița-NăsăudÎncepând cu data de 01.01.201724.07.2012-31.12.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  7I.P.J. BotoșaniÎncepând cu data de 01.06.201624.07.2012-31.05.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  8.I.P.J. Brașov15.11.2017-15.05.2018Începând cu data de 16.07.201824.07.2012-14.11.201716.05.2018-15.07.2018art. 55^1 alin. (3) lit. b), e) și f)
  9I.P.J. Brăila24.07 2012-28.02.2015;01.04.2015-31.08.2015;01.10.2015-31.05.2016;Începând cu data de 01.07.201601.03.2015-31.03.2015;01.09.2015-30.09.2015;01.06.2016-30.06.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  10I.P.J. BuzăuÎncepând cu data de 01.12.201624.07.2012-30.11.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  11I.P.J. Caraș-Severin-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  12I.P.J. Călărași01.10.2012-31.10.2012;01.06.2013-30.06.2013;01.08.2013-31.12.2014;01.02.2015-31.07.2015;01.10.2015-31.10.2015;01.01.2016-31.01.2016;Începând cu data de 01.04.201624.07.2012-30.09.2012;01.11.2012-31.05.2013;01.07.2013-31.07.2013;01.01.2015-31.01.2015;01.08.2015-30.09.2015;01.11.2015-31.12.2015;01.02.2016-31.03.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  13I.P.J. ClujÎncepând cu data de 01.01.201624.07.2012-31.12.2015art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  14I.P.J. ConstanțaÎncepând cu data de 01.11.2017Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  15I.P.J. CovasnaÎncepând cu data de 24.07.2012  
  16I.P.J. Dâmbovița-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. c) și e)
  17I.P.J. Dolj01.08.2016-30.09.2016;01.11.2016-31.12.2016;01.06.2017-30.06.2017;Începând cu data de 01.08.201724.07.2012-31.07.2016;01.10.2016-31.10.2016;01.01.2017-31.05.2017;01.07.2017-31.07.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  18.I.P.J. GalațiÎncepând cu data de 15.06.201824.07.2012-14.06.2018art. 55^1 alin. (3) lit. a), c),e) și f)
  19I.P.J. Giurgiu-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  20I.P.J. GorjÎncepând cu data de 24.07.2012--
  21I.P.J. HarghitaÎncepând cu data de 24.07.2012--
  22I.P.J. HunedoaraÎncepând cu data de 01.07.201624.07.2012-30.06.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  23I.P.J. IalomițaÎncepând cu data de 01.11.2017Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e) și f)
  24I.P.J. Iași-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și c)
  25.I.P.J. MaramureșÎncepând cu data de 8.12.201724.07.2012-07.12.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  26I.P.J. Mehedinți01.07.2013-31.08.2013;01.12.2013-31.12.2013;01.02.2014-31.03.2014;Începând cu data de 01.05.201424.07.2012-30.06.2013;01.09.2013-30.11.2013;01.01.2014-31.01.2014;01.04.2014-30.04.2014art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  27I.P.J. MureșÎncepând cu data de 01.11.2017Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  28I.P.J. Neamț-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și c)
  29I.P.J. Olt01.08.2012-30.09.2012;01.12.2012-28.02.2013;01.04.2013-31.10.2013;Începând cu data de 01.12.201324.07.2012-31.07.2012;01.10.2012-30.11.2012;01.03.2013-31.03.2013;01.11.2013-30.11.2013art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  30I.P.J. Prahova Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  31.I.P.J. Satu MareÎncepând cu data de 7.12.201724.07.2012-06.12.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  32.I.P.J. SălajÎncepând cu data de 23.11.201724.07.2012-22.11.2017art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  33I.P.J. Sibiu Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  34I.P.J. Suceava24.07.2012-31.07.2012;01.11.2012-31.12.2012;01.02.2013-30.09.2013;01.12.2013-31.08.2016;Începând cu data de 01.11.201601.08.2012-31.10.2012;01.01.2013-31.01.2013;01.10.2013-30.11.2013;01.09.2016-31.10.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a) și b)
  35I.P.J. TeleormanÎncepând cu data de 24.07.2012--
  36I.P.J. TimișÎncepând cu data de 29.12.201724.07.2012-28.12.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  37I.P.J. TulceaÎncepând cu data de 24.07.2012  
  38I.P.J. Vaslui-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  39I.P.J. VâlceaÎncepând cu data de 24.07.2012  
  40I.P.J. Vrancea-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. c)
  41Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Centrul de reținere șiarestare preventivă nr. 1-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  42Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția Regională de PolițieTransporturi - Centrul dereținere și arestarepreventivă nr. 2-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  43Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 4 Poliție - Centrulde reținere și arestarepreventivă nr. 3-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  44Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 5 Poliție - Centrulde reținere și arestarepreventivă nr. 4-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  45Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 6 Poliție - Centrul dereținere și arestarepreventivă nr. 5-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  46Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București –Secția 9 Poliție - Centrul dereținere și arestare preventivănr. 6-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  47Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București – Secția12 Poliție - Centrul dereținere și arestare preventivănr. 7-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  48Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 13 Poliție - Centrul dereținere și arestare preventivănr. 8-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  49Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București – Secția15 Poliție - Centrul de reținereși arestare preventivă nr. 9-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  50Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București - Secția19 Poliție - Centrul de reținereși arestare preventivă nr. 10-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  51Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București –Secția 22 Poliție - Centrulde reținere șiarestare preventivă nr. 11-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  (la 12-09-2018, Numărul curent 8 din Anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 101 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 12 septembrie 2018 )