ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 21 noiembrie 2008  Situația extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de identificare la nivel național a unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există resurse turistice de interes național, care pot genera dezvoltarea unuia sau mai multor tipuri de activități turistice - ca zone cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare, în vederea coordonării politicilor de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităților de turism, precum și de stimulare a dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale, care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare.Prezenta ordonanță de urgență stabilește că în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice cuprinse în anexele proiectului turismul este considerat activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin programele de dezvoltare naționale, regionale și județene.În același timp urgența promovării prezentului act normativ este motivată și din următoarele considerente:A. alocarea fondurilor structurale în cadrul programelor, respectiv al axelor prioritare, se face în conformitate cu criterii comensurabile care vor permite dezvoltarea destinațiilor turistice în funcție de bogăția potențialului patrimoniului cultural și natural;B. promovarea unor programe de investiții guvernamentale, private sau în parteneriat, va avea la bază criterii obiective, care se referă la existența sau absența obiectivelor de investiții existente în prezent în toate destinațiile turistice din România;C. direcționarea eforturilor financiare și umane la nivel regional și local, cu precădere spre destinațiile turistice cu potențial turistic (care au sau nu au infrastructură turistică), în funcție de strategiile de dezvoltare locală, respectiv planurile de acțiune existente;D. necesitatea, în cazul lipsei strategiilor și a planurilor de acțiune, a elaborării acestor tipuri de documente pentru utilizarea rațională a resurselor la nivel regional și local;E. sprijinirea investitorilor privați prin promovarea informațiilor coerente privind potențialul turistic din România și canalizarea acestor investiții spre acele zone pe baza unor criterii obiective;F. posibilitatea elaborării unor parteneriate între destinațiile turistice (la nivel regional, local), pentru a elabora oferte complementare pe baza patrimoniului natural și cultural existent, respectiv a nivelului de dezvoltare a infrastructurii specifice și generale;G. pornind de la aprobarea finanțărilor pentru axele prioritare care au legătură cu turismul (pe domeniile agricultură, mediu, cultură etc.), se creează pentru prima dată cadrul realizării proiectelor pentru destinații turistice complementare din punctul de vedere al potențialului turistic (cultural/natural, cultural/cultural și natural/natural);H. în condițiile unei concurențe internaționale din ce în ce mai acerbe, aprobarea actului normativ în regim de urgență va permite dezvoltarea formelor de turism deficitare în comparație cu țările din regiune și reducerea disparităților dintre țara noastră și aceste țări (de exemplu, turismul de litoral, balnear, montan);I. în condițiile în care parcurile naturale și naționale pierd bani europeni pentru că nu au personalitate juridică, cu implicații directe în dezvoltarea turismului, localitățile care sunt incluse în limita parcurilor vor putea accesa fonduri mai ușor pentru dezvoltarea turismului.În cazul neaprobării în regim de urgență a acestui act normativ principalele consecințe negative se leagă de:A. alocarea fondurilor structurale și guvernamentale pentru turism se va face în lipsa unor criterii obiective legate de patrimoniul turistic natural și cultural;B. stagnarea dezvoltării unor destinații turistice renumite din România și importante pentru atragerea turiștilor străini (mai ales obiectivele turistice incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, parcurile naționale și parcurile naturale);C. mărirea decalajului dintre destinațiile turistice din România și țările din regiune, mai ales în turismul montan, balnear și de litoral;D. micșorarea numărului de turiști străini care sosesc în destinații turistice din România, cu implicații în reducerea numărului de înnoptări și implicit a încasărilor din turism;E. reducerea creșterii economice observate la nivelul destinațiilor turistice din România, cu consecințe în creșterea șomajului mai ales în regiunile dependente de turism (cum ar fi zona rurală din domeniul montan).Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, care cuprinde una sau mai multe unități administrativ-teritoriale cu resurse turistice, precum și direcțiile de dezvoltare a acestora, potrivit anexelor nr. 1-8.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, zone cu resurse turistice sunt unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare și foarte mare a resurselor naturale și antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.  +  Articolul 3Semnificația sintagmelor utilizate în prezenta ordonanță de urgență este prevăzută în anexa nr. 9.  +  Articolul 4În unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice prevăzute în anexele nr. 1-8, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.  +  Articolul 5Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.  +  Articolul 6Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate sau prin alte acte normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, autoritățile administrației publice locale vor institui măsuri specifice de protecție a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale care sunt stațiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localități declarate stațiuni turistice, de interes național sau local, vor elabora/actualiza, după caz, și aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, planurile urbanistice generale și regulamentele locale de urbanism aferente acestora.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism vor fi evidențiate zonele cu resurse turistice, precum și măsurile necesare punerii în valoare și îmbunătățirii accesibilității acestora.  +  Articolul 9Metodologia pentru analiza potențialului turistic al teritoriului se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 10Anexele la prezenta ordonanță de urgență se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, pe măsura identificării de noi resurse turistice, precum și a modificărilor intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau tehnice. Declararea și delimitarea noilor zone cu resurse turistice se fac în conformitate cu normele în vigoare.  +  Articolul 11Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale și se aplică în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, aferente municipiilor, orașelor și comunelor.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2008.Nr. 142.  +  Anexa nr. 1UNITĂȚI ADMINISTRATIV - TERITORIALEcu resurse naturale și antropice mari și foarte mari
  Județ UAT cu concentrare mare Resursă dominantă UAT cu concentrare foarte mare Resursă dominantă
  Resur-se natu- rale Resur-se antro-pice Resur-se natu- rale Resur-se antro-pice
  1 2 2.1. 2.2. 3 3.1.3.2.
  ALBA Mun. Aiud x x Mun. Alba Iulia  x
   Mun. Blaj  x Mun. Sebeș  x
   Or. Câmpeni x  Or. Baia de Arieș  x
   Or. Cugir x  Or. Zlatna x x
   Or. Ocna Mureș x x Almașu Mare  x
   Or. Teiuș x x Avram Iancu  x
   Albac x  Câlnic  x
   Arieșeni x  Cetatea de Baltă  x
   Blandiana x x Galda de Jos x x
   Bucium x  Ighiu x x
   Cenade x x Lopadea Nouă  x
   Ciugud x x Râmetea  x
   Cricău  x Râmeț x x
   Daia Română  x Roșia Montană  x
   Doștat x x Săsciori  x
   Fărău x x    
   Gârbova x x    
   Gârda de Sus x     
   Horea x     
   Intregalde x     
   Jidvei  x    
   Livezile x     
   Lunca Mureșului x x    
   Lupșa x x    
   Meteș x     
   Mirăslău x x    
   Noșlac  x    
   Ocoliș x     
   Pianu  x    
   Ponor x     
   Poșaga x     
   Sălciua x     
   Săliștea x x    
   Sântimbru x x    
   Scărișoara x     
   Stremț x x    
   Șona  x    
   Șugag x     
   Vidra x     
   Vințu de Jos x x    
  ARAD Or. Ineu  x Mun. Arad  x
   Or. Pâncota  x Or. Lipova  x
   Bârzava x  Moneasa x  
   Buteni  x Săvârșin  x
   Chisindia  x    
   Felnac x     
   Ghioroc x x    
   Hălmăgel  x    
   Hălmagiu  x    
   Păuliș x x    
   Secusigiu x     
   Șiria  x    
   Vărădia de Mureș x     
   Vărfurile x     
  ARGEȘ Or. Costești  x Mun. Pitești  x
   Or. Mioveni x  Mun. Câmpulung  x
   Or. Ștefănești x x Mun. Curtea de Argeș  x
   Or. Topoloveni  x Rucăr x  
   Albeștii de Muscel x     
   Aninoasa x     
   Arefu x     
   Bascov x     
   Băiculești x     
   Bălilești x     
   Berevoești x     
   Bogați x     
   Boteni  x    
   Brăduleț x     
   Budeasa x     
   Bughea de Jos x     
   Bughea de Sus x     
   Călinești x     
   Cetățeni x     
   Corbeni x     
   Corbi  x    
   Coșești  x    
   Cotmeana x     
   Cuca x     
   Dâmbovicioara x     
   Dobrești x     
   Domnești x x    
   Dragoslavele x     
   Lerești x     
   Leordeni x     
   Mălureni x     
   Merișani x     
   Micești x     
   Mihăești x     
   Mioarele x     
   Morărești x     
   Moșoaia x     
   Mușătești x     
   Negrași x     
   Nucșoara x     
   Pietroșani x     
   Poenarii de Argeș x     
   Sălătrucu x     
   Săpata x x    
   Schitu Golești x     
   Stoenești x     
   Stolnici  x    
   Suici x x    
   Tigveni x     
   Țițești x     
   Valea Iașului x     
   Valea Mare-Pravăț x x    
   Vlădești  x    
  BACĂU Or. Buhuși x  Mun. Bacău  x
   Or. Comănești x  Or. Slănic-Moldova x  
   Or. Dărmănești x     
   Or. Târgu Ocna x     
   Agăș x     
   Asău x     
   Balcani x     
   Berești-Tazlău  x    
   Berzunți x x    
   Brusturoasa x     
   Căiuți  x    
   Dofteana x     
   Ghimeș-Făget x     
   Mânăstirea Cașin  x    
   Oituz  x    
   Palanca  x    
   Pârjol x     
   Racova x     
  BIHOR Mun. Marghita x x Mun. Oradea  x
   Mun. Salonta  x Mun. Beiuș  x
   Or. Aleșd x  Or. Săcueni  x
   Or. Nucet x  Criștioru de Jos  x
   Or. Ștei x  Sânmartin x  
   Or. Vașcău x  Vadu Crișului x  
   Or. Valea lui Mihai  x    
   Aușeu x     
   Bratca x     
   Budureasa x     
   Bulz x     
   Buntești x     
   Cărpinet x     
   Câmpani x     
   Derna x     
   Diosig  x    
   Hidișelu de Sus x     
   Ineu x     
   Măgești x     
   Pietroasa x     
   Pomezeu x     
   Popești  x    
   Remetea x     
   Rieni  x    
   Sălacea x     
   Șinteu x x    
   Șoimi x     
   Șuncuiuș x     
   Tinca x     
   Vârciorog x     
  BISTRIȚA-NĂSĂUDOr. Beclean x x Mun. Bistrița  x
   Bistrița Bârgăului x  Or. Năsăud  x
   Budacu de Jos  x Or. Sângeorz-Băi x  
   Căianu Mic  x Livezile  x
   Cetate x x Lechința  x
   Chiochiș  x Maieru x  
   Ciceu-Mihăiești x x Prundu Bârgăului x x
   Coșbuc x x Rodna x x
   Dumitra x x Șanț x  
   Galații Bistriței x x Târlișua  x
   Ilva Mare x     
   Leșu x     
   Lunca Ilvei x     
   Nimigea x     
   Nușeni  x    
   Parva x     
   Rebrișoara x     
   Romuli x     
   Salva x x    
   Silivașu de Câmpie  x    
   Șintereag x     
   Spermezeu x x    
   Șieu  x    
   Șieu-Măgheruș x     
   Șieu-Odorhei x x    
   Teaca x x    
   Telciu x     
   Tiha Bârgăului x     
   Uriu x x    
   Urmeniș  x    
   Zagra x     
  BOTOȘANI Mun. Botoșani  x    
   Mun. Dorohoi  x    
   Or. Bucecea  x    
   Or. Darabani x x    
   Or. Săveni x     
   Dersca x     
   Frumușica x     
   George Enescu x x    
   Mihai Eminescu  x    
   Rădăuți-Prut x x    
   Tudora x     
   Vârfu Câmpului x x    
   Vorona x x    
  BRAȘOV Mun. Codlea  x Mun. Brașov  x
   Mun. Făgăraș  x Mun. Săcele  x
   Or. Ghimbav  x Or. Râșnov x  
   Or. Predeal x  Or. Rupea  x
   Augustin  x Or. Zărnești x  
   Beclean  x Bran x x
   Budila x x Bunești  x
   Cața  x Prejmer  x
   Cristian x x Sâmbăta de Sus x x
   Crizbav  x    
   Drăguș x     
   Dumbrăvița x     
   Feldioara  x    
   Fundata x     
   Hărman x     
   Hoghiz x     
   Homorod x     
   Lisa  x    
   Măieruș x x    
   Moieciu x     
   Părău x x    
   Poiana Mărului x x    
   Racoș x     
   Recea x     
   Sânpetru x x    
   Șercaia x     
   Șinca x x    
   Șinca Nouă x x    
   Șoarș x x    
   Teliu  x    
   Viștea x x    
   Voila x x    
   Vulcan x x    
  BRĂILA Or. Însurăței x  Mun. Brăila  x
   Berteștii de Jos x     
   Cazasu x     
   Cireșu x     
   Galbenu x     
   Grădiștea x     
   Gropeni x     
   Măxineni  x    
   Movila Miresii x     
   Siliștea x     
   Stăncuța x     
   Tichilești x     
   Tufești x     
   Vădeni x     
   Vișani x     
  BUZĂUmunicipiul Buzău xColțixx
   orașul Nehoiu xSiriux 
   orașul Pătârlagelex    
   Bercax    
   Bisoca x   
   Breazax    
   Budaxx   
   Chiojdux    
   Cislăuxx   
   Gura Teghiix    
   Lopătarix    
   Măgura x   
   Mărgăritești x   
   Mânzăleștix    
   Mereix    
   Pănătău x   
   Pietroaselexx   
   Tisăuxx   
   Vipereștix    
  CARAȘ-SEVERIN Or. Anina x  Mun. Caransebeș x  
   Or. Moldova Nouă x  Mun. Reșița  x
   Armeniș x x Or. Băile Herculane x  
   Bozovici x  Or. Oravița x x
   Carașova x  Berzasca x x
   Cărbunari x  Brebu Nou x  
   Ciclova Română x  Turnu Ruieni x  
   Cornereva x  Văliug x  
   Coronini (Pescari) x  Zăvoi x  
   Doclin x     
   Domașnea x x    
   Eftimie Murgu x     
   Ezeriș x     
   Gârnic x     
   Goruia x     
   Iablanița x     
   Lăpușnicu Mare x     
   Mehadia x     
   Obreja x x    
   Pojejena x     
   Prigor x     
   Sasca Montană x     
   Sichevița x     
   Socol x     
   Șopotu Nou x     
   Teregova x     
   Topleț x     
   Zorlențu Mare x x    
  CĂLĂRAȘImunicipiul Călărași x   
   Mânăstirea x   
   Mitrenix    
  CLUJ Mun. Dej x x Mun. Cluj-Napoca  x
   Mun. Turda x x Mun. Gherla  x
   Or. Huedin x x    
   Baciu x     
   Băișoara x     
   Beliș x     
   Călățele x     
   Ciucea x     
   Ciurila x x    
   Chinteni  x    
   Cojocna x x    
   Feleacu x     
   Fizeșu Gherlii x x    
   Florești  x    
   Gilău x     
   Iara x     
   Izvoru Crișului x     
   Mănăstireni x     
   Mărgău x     
   Mărișel x     
   Mihai Viteazu x     
   Negreni x x    
   Petreștii de Jos x x    
   Poeni x     
   Săcuieu x     
   Săndulești  x    
   Săvădizla x x    
   Sâncraiu x     
   Sic x     
   Tureni x     
  CONSTANȚA Mun. Medgidia  x Mun. Constanța  x
   Or. Băneasa x  Mun. Mangalia x  
   Or. Cernavodă  x Or. Basarabi  x
   Or. Hârșova  x Or. Eforie x  
   Or. Năvodari x  Or. Techirghiol  x
   Or. Ovidiu  x Albești  x
   23 August  x Agigea  x
   Adamclisi x  Aliman  x
   Corbu x  Istria x x
   Costinești x  Limanu  x
   Crucea x  Topalu  x
   Deleni x     
   Dobromir x     
   Grădina x     
   Independența  x    
   Ion Corvin x     
   Lipnița  x    
   Mihai Viteazu x     
   Oltina x     
   Ostrov x     
   Pecineaga x     
   Peștera x     
   Săcele  x    
   Tuzla x     
   Valu lui Traian x     
  COVASNA Or. Baraolt x x Mun. Sfântu Gheorghe  x
   Or. Întorsura Buzăului  x Mun. Târgu Secuiesc  x
   Aita Mare  x Or. Covasna x  
   Arcuș  x Comandău x  
   Bățani  x Malnaș  x
   Belin  x Reci  x
   Bixad  x Turia  x
   Bodoc x x Vâlcele x  
   Boroșneu Mare  x Vârghiș  x
   Brăduț  x Zăbala  x
   Brețcu  x    
   Cătălina  x    
   Cernat  x    
   Estelnic  x    
   Ghelința x     
   Ilieni  x    
   Ojdula x x    
   Ozun  x    
   Poian  x    
   Sânzieni  x    
   Valea Crișului x x    
   Zagon x x    
  DÂMBOVIȚA Or. Fieni x  Mun. Târgoviște  x
   Or. Moreni x x Or. Pucioasa x  
   Aninoasa  x Moroeni x  
   Bezdead x x    
   Bucșani  x    
   Cobia  x    
   Corbii Mari x x    
   Nucet x x    
   Ocnița x x    
   Odobești  x    
   Petrești  x    
   Pietroșița x     
   Potlogi x x    
   Răzvad x x    
   Runcu x     
   Tătărani x x    
   Văcărești x     
   Voinești  x    
   Vulcana-Băi x     
   Vulcana-Pandele  x    
  DOLJ Or. Segarcea  x Mun. Craiova  x
   Cernătești  x    
   Cetate x     
   Dăbuleni x     
   Desa x     
   Ghidici x     
   Maglavit x     
   Malu Mare x x    
   Melinești x x    
   Piscu Vechi x     
   Rast x     
  GALAȚI Mun. Tecuci  x Mun. Galați  x
   Or. Berești x x    
   Băleni  x    
   Berești-Meria x x    
   Brăhășești x     
   Buciumeni x x    
   Cavadinești x     
   Cerțești x x    
   Corod  x    
   Cudalbi  x    
   Drăgușeni x     
   Foltești x     
   Fundeni  x    
   Poiana x x    
   Scânteiești  x    
   Tulucești  x    
   Vânători  x    
  GIURGIU Mun. Giurgiu  x Comana x x
   Ghimpați x     
   Greaca x     
   Mihăilești x     
   Prundu x     
  GORJorașul Novacix municipiul Târgu Jiu x
   orașul Târgu Cărbunești xorașul Bumbești-Jiu x
   orașul Turceni xorașul Tismana x
   Albenix Baia de Fierxx
   Alimpeștix Peștișani x
   Aninoasa xPolovragi x
   Arcanixx   
   Bălăneștixx   
   Bengești-Ciocadiaxx   
   Bumbești-Pițicx    
   Bustuchinx    
   Câlnicxx   
   Ciupercenixx   
   Crasna x   
   Drăgoteștixx   
   Glogova x   
   Hurezanixx   
   Leleștixx   
   Logreștix    
   Mătăsari x   
   Mușeteștixx   
   Padeșx    
   Prigoriax    
   Runcux    
   Săcelux    
   Schelax    
   Scoarțax    
   Stăneștixx   
   Telești x   
   Turcineștixx   
   Vladimir x   
  HARGHITA Mun. Odorheiu Secuiesc  x Mun. Miercurea-Ciuc  x
   Mun. Toplița x  Mun. Gheorgheni x  
   Or. Borsec x  Or. Băile Tușnad x  
   Or. Cristuru Secuiesc x x Dârjiu  x
   Or. Vlăhița x x    
   Atid  x    
   Bilbor x x    
   Căpâlnița x     
   Cârța x x    
   Ciucsângeorgiu x x    
   Corund x x    
   Cozmeni x     
   Dealu x     
   Ditrău x x    
   Feliceni x x    
   Frumoasa x x    
   Lăzarea x x    
   Leliceni x x    
   Lueta x     
   Lunca de Jos x x    
   Lupeni x x    
   Merești x     
   Mihăileni x x    
   Ocland x     
   Păuleni-Ciuc x x    
   Plăieșii de Jos x     
   Porumbeni x x    
   Praid x     
   Racu  x    
   Satu-Mare x     
   Sâncrăieni x     
   Sândominic x     
   Sânsimion x x    
   Sântimbru x     
   Subcetate x x    
   Suseni x     
   Șimonești  x    
   Tulgheș x     
   Vărșag x     
   Zetea x x    
  HUNEDOARA Mun. Hunedoara  x Mun. Deva  x
   Mun. Orăștie  x Or. Geoagiu x  
   Mun. Petroșani x  Bănița  x
   Mun. Vulcan x  Boșorod  x
   Or. Aninoasa x  Densuș x x
   Or. Călan x x Orăștioara de Sus  x
   Or. Hațeg x  Sarmizegetusa x  
   Or. Petrila x     
   Or. Simeria x     
   Or. Uricani x     
   Baia de Criș  x    
   Băița x     
   Bătrâna x     
   Balșa x     
   Baru x     
   Beriu x     
   Brănișca x x    
   Bretea Română x     
   Buceș x     
   Bulzeștii de Sus x     
   Bunila x x    
   Burjuc x x    
   Cârjiți x     
   Câmpu lui Neag x     
   Crișcior x x    
   General Berthelot x     
   Gurasada x     
   Lăpugiu de Jos x     
   Lunca Cernii de Jos x     
   Pestișu Mic x x    
   Pui x     
   Răchitova x     
   Rapoltu Mare x     
   Râu de Mori x     
   Ribița x     
   Romos x x    
   Sălașu de Sus x     
   Sântămăria Orlea x     
   Șoimuș x     
   Toplița x     
   Totești x     
   Vața de Jos x     
   Vețel x x    
   Zam x     
  IALOMIȚA Mun. Slobozia  x    
   Or. Amara x     
   Bordușani  x    
   Giurgeni  x    
   Maia  x    
   Stelnica  x    
  IAȘI Or. Hârlău x x Mun. Iași  x
   Bârnova x     
   Brăești x x    
   Ciurea x x    
   Cotnari x x    
   Cucuteni  x    
   Deleni x x    
   Dobrovăț x     
   Lețcani x x    
   Mironeasa x x    
   Mogoșești x     
   Răducăneni x     
   Ruginoasa x     
   Schitu Duca x     
   Strunga x     
  ILFOV Brănești x x Mogoșoaia  x
   Cernica x x    
   Ciolpani x x    
   Snagov x     
  MARAMUREȘorașul Săliștea de Susx municipiul Baia Mare x
   orașul Cavnicx municipiul Sighetu Marmației x
   orașul Seinix orașul Baia Sprie x
   orașul Tăuții-Măgherăuș xorașul Borșax 
   orașul Ulmenixxorașul Șomcuta Mare x
   Asuaju de Susxxorașul Târgu Lăpuș x
   Băița de sub Codrux orașul Vișeu de Sus x
   Băiuțx Bârsana x
   BăseștixxBudești x
   BicazxxDesești x
   Bistrax Ieud x
   Bocicoiu MarexxOcna Șugatagxx
   Bogdan Vodăx Poienile Izei x
   Boiu Marex Rona de Jos x
   Botiza xSăpânța x
   CălineștixxSatulung x
   Câmpulung la TisaxxȘișești x
   Cerneștixx   
   Cicârlăux    
   Coaș x   
   Coltău x   
   Copalnic-Mănășturxx   
   Coroienix    
   Cupșenixx   
   Dumbrăvițaxx   
   Fărcașaxx   
   Giuleștixx   
   Groșii-Țibleșuluix    
   Lăpușxx   
   Leordinax    
   Moiseix    
   Oarța de Josxx   
   Onceștix    
   Petrovax    
   Poienile de sub Muntex    
   Remetea Chioaruluixx   
   Remeți x   
   Repedeax    
   Rona de Susx    
   Rozavleax    
   Ruscovax    
   Sarasăuxx   
   Săcălășenixx   
   Săcelx    
   Suciu de Susx    
   Șieu x   
   Vadu Izei x   
   Valea Chioaruluixx   
   Vima Micăxx   
   Vișeu de Josx    
  MEHEDINȚI Mun. Orșova x  Mun. Drobeta-Turnu Severin  x
   Bala x  Or. Baia de Aramă x x
   Balta x  Svinița x x
   Cireșu x     
   Dubova x     
   Eșelnița x     
   Godeanu x     
   Hinova x     
   Ilovăț x     
   Ilovița x     
   Isverna x     
   Izvoru Bârzii x     
   Obârșia-Cloșani x     
   Podeni x     
   Ponoarele x     
   Șisești x     
   Șimian x     
  MUREȘ Or. Iernut  x Mun. Târgu Mureș  x
   Or. Luduș  x Mun. Sighișoara  x
   Or. Miercurea Nirajuluix x Mun. Reghin  x
   Or. Sărmașu x x Or. Sovata x  
   Or. Sângeorgiu de Pădure x x Răstolița x  
   Or. Ungheni  x Saschiz  x
   Adămuș  x    
   Albești x x    
   Apold x x    
   Bahnea  x    
   Band  x    
   Batoș  x    
   Băgaciu  x    
   Băla  x    
   Beica de Jos x x    
   Bereni  x    
   Bichiș  x    
   Brâncovenești x     
   Breaza  x    
   Ceuașu de Câmpie x x    
   Chiheru de Jos x x    
   Corunca  x    
   Cozma  x    
   Crăciunești  x    
   Cuci  x    
   Daneș x x    
   Deda x     
   Ernei  x    
   Eremitu x x    
   Fântânele x x    
   Gănești  x    
   Ghindari x x    
   Gornești  x    
   Gurghiu x     
   Hodoșa x x    
   Ibănești x     
   Lunca  x    
   Lunca Bradului x     
   Mădăraș  x    
   Mica  x    
   Nadeș x x    
   Neaua x x    
   Ogra  x    
   Păsăreni  x    
   Petelea  x    
   Râciu  x    
   Sărățeni  x    
   Sâncraiu de Mureș x x    
   Sângeorgiu de Mureș x     
   Sânpaul  x    
   Sânpetru de Câmpie  x    
   Sântana de Mureș x x    
   Solovăstru x     
   Stânceni x     
   Suseni  x    
   Suplac  x    
   Vărgata  x    
   Vânători x x    
   Vețca  x    
   Viișoara  x    
   Voivodeni  x    
   Zagăr  x    
   Zau de Câmpie x     
  NEAMȚ Mun. Roman  x Or. Bicaz x  
   Or. Roznov  x Mun. Piatra-Neamț  x
   Bahna x x Or. Târgu-Neamț x  
   Bârgăuani  x Alexandru cel Bun  x
   Bicazu Ardelean x  Agapia  x
   Bicaz-Chei x  Bălțătești x  
   Bira x x Ceahlău x  
   Borca x  Pângărați  x
   Borlești x x Tarcău x  
   Botești x x Vânători-Neamț  x
   Brusturi  x    
   Cândești  x    
   Cordun x x    
   Crăcăoani x     
   Dămuc x     
   Dragomirești  x    
   Farcașa  x    
   Gârcina x     
   Gherăești  x    
   Girov x x    
   Grințieș x x    
   Grumăzești  x    
   Hangu x     
   Mărgineni x x    
   Negrești x x    
   Petricani  x    
   Piatra Șoimului x     
   Pipirig x     
   Poiana Teiului x     
   Răucești  x    
   Războieni x x    
   Sagna  x    
   Săbăoani  x    
   Ștefan cel Mare x     
   Tazlău  x    
   Trifești  x    
   Tupilați x x    
   Zănești  x    
  OLT Mun. Caracal  x Mun. Slatina  x
   Or. Corabia x x    
   Brâncoveni  x    
   Călui  x    
   Dobrosloveni x x    
   Oboga x x    
   Poboru x     
  PRAHOVA Or. Azuga x  Mun. Ploiești  x
   Or. Comarnic x x Mun. Câmpina  x
   Or. Urlați x x Or. Breaza x  
   Bănești  x Or. Bușteni x  
   Brazi x  Or. Sinaia x  
   Brebu x x Or. Slănic x  
   Bertea  x Or. Vălenii de Munte  x
   Cerașu x     
   Cornu x     
   Drajna x     
   Gherghița  x    
   Izvoarele x     
   Măneciu x     
   Provița de Sus x x    
   Sângeru x x    
   Ștefești x     
   Starchiojd x     
   Teișani x x    
   Telega x     
   Valea Călugărească x x    
   Valea Doftanei x     
  SATU MARE Mun. Carei x x Mun. Satu Mare  x
   Or. Tășnad x x Or. Negrești-Oaș  x
   Bogdand  x    
   Călinești-Oaș x     
   Certeze x x    
   Homoroade  x    
   Medieșu Aurit x x    
   Orașu Nou