ORDIN nr. 21.383/2.002/2.918/2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI Nr. 21.383 din 1 august 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.002 din 9 august 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.918 din 24 august 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 4 septembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul turismului, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „NEPTUN-OLIMP“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Societatea „NEPTUN-OLIMP“ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul turismului,
  Gheorghe Bogdan Tomoiagă,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TURISMULUIOperatorul economic: Societatea „NEPTUN-OLIMP“ - S.A.Sediul/Adresa: Str. Plopilor nr. 1, Neptun, județul ConstanțaCod unic de înregistrare: RO 2423562
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  -----