ORDIN nr. 93 din 22 august 2018pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 19/2018 privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 4 septembrie 2018  În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 19/2018 privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 22 februarie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Instituțiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2018, un număr de 565 de locuri, în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, precum și un număr de 25 de locuri în vederea parcurgerii modulului management.2. Punctul I din anexă va avea următorul cuprins:I. Instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea inițială a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare inițială și numărul de locuri repartizat fiecărei instituții de formare
  Nr. crt.Instituția de formareMunicipiul/Orașul/Județul/Datele de contactPerioada cursuluiNr. de locuriObservații
  1.Institutul de Studii pentru Ordine PublicăBucurești, Șos. Olteniței nr. 158-160, sectorul 4 Tel.: 021.332.48.67 Fax: 021.332.38.55 Int. 20104, 20241, 20258 isop@mai.gov.ro26.02-25.05.201840
  17.09-14.12.201865
  2.Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor InterneOrăștie, Str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara Tel.: 0254.241.990 0254.247.450 Fax: 0254.247.521 I.C. 054/8351, 054/8354 secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro7.05-3.08.201830
  6.08-2.11.201830
  17.09-14.12.201820
  3.Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu“Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, județul Olt Tel.: 0249.421.793 Fax: 0249.422.688 I.C. 049/1239 scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro17.09-14.12.201875
  4.Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea“ Sibiu*Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, județul Sibiu Tel.: 0269.235.181 Fax: 0269.240.090 I.C. 069/1255 ccs@centrulchinologic.ro3.12.2018-1.03.201960
  5.Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră IașiIași, str. George Coșbuc nr. 3-5, județul Iași Tel./Fax: 0232.213.444 office@sficppfiasi.ro17.09-14.12.201850
  6.Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori nr. 35, județul Mehedinți Tel./Fax: 0252.20.80.78 office@spcpforsova.ro2.04-29.06.201840
  7.Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de jandarmiGheorgheni, Str. Ciobotului nr. 4, județul Harghita Tel./Fax: 0266.365.094 I.C. 066/8213office@jandarmeriagheorgheni.ro12.03-8.06.201835
  17.09-14.12.201835
  8.Centrul Multifuncțional de Pregătire SchengenBuzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4. județul Buzău Tel./Fax.: 0238.714.004/0238.720.392 cmps.buzau.dgru@mai.gov.to26.02-18.05.201825
  17.09-7.12.201835
  Ploiești, bd. București nr. 30, județul Prahova Tel.: 0244.574.940/0244.573.465 cmps.ploiesti.dgru@mai.gov.ro7.05-27.07.201825
  Total număr de locuri565
  * Nu se asigură servirea mesei.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 22 august 2018.Nr. 93.-----