ORDIN nr. 1.258 din 14 august 2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 27 august 2018  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 22 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 451/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, sub autoritatea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  București, 14 august 2018.Nr. 1.258.  +  ANEXĂ*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ TimișSediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23Cod unic de înregistrare: 39669473
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  ----