ORDIN nr. 20.146/1.895/2.837/2018pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI Nr. 20.146 din 28 iunie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.895 din 10 iulie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.837 din 8 august 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 24 august 2018  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul turismului, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Mamaia“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Societatea „Mamaia“ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
   +  ANEXĂAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE - MINISTERUL TURISMULUIOperatorul Economic: Societatea MAMAIA - S.A.Sediul/Adresa: Mamaia, vila nr. 26, județul ConstanțaCod unic de înregistrare: 1890659
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  ----