ORDONANȚA nr. 42 din 30 ianuarie 2000privind îmbunătățirea finanțării unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare sectorială în domeniul culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000  (la 02-02-2006, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006 ) În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1În scopul realizării unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare sectorială în domeniul culturii, următoarele activități se pot finanța din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor: (la 02-02-2006, Partea introductivă a art. unic care a devenit art. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006 ) a) achiziționarea de cărți, de abonamente la publicații și de alte bunuri culturale necesare în vederea desfășurării activităților specifice, pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;b) achiziționarea de case memoriale, de terenuri situate în siturile istorice de importanța deosebită, precum și de alte bunuri culturale pentru instituțiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și pentru cele din subordinea autorităților administrației publice locale, în condițiile legii;c) achiziționarea și instalarea de echipamente și de rețele necesare pentru informatizarea bibliotecilor publice și instituțiilor muzeale din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;d) executarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile clasate.  +  Articolul 2Ministerul Culturii și Cultelor poate finanța anual, cu încadrare în bugetul aprobat, un program de protejare și promovare a diversității culturale. (la 02-02-2006, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006 )  +  Articolul 3Autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și alte persoane juridice și fizice pot susține financiar, în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor, realizarea activităților și programul prevăzute la art. 1 și 2. (la 02-02-2006, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției
  publice,
  Ioan Onisei
  -----