HOTĂRÎRE nr. 847 din 21 decembrie 1991privind asigurarea fondurilor necesare acoperirii plăţii avansului pentru achiziţionarea din import de către Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române a unor vagoane de călători şi de dormit
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 15 ianuarie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea, din fondul special constituit din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului, a cheltuielilor pentru plata avansului în valoare de 2,0 miliarde lei la cursul de schimb, necesar contractării şi achiziţionării din import - Germania, de către Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, a 115 bucăţi vagoane de călători şi de dormit.  +  Articolul 2Ministerul Economie şi Finanţelor va asigura sumele necesare efectuării plăţii avansului prevăzut la art. 1, pînă la data de 25 decembrie 1991, pe baza contractelor încheiate de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române cu firme străine.  +  Articolul 3Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române va asigura, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, resursele financiare corespunzătoare pentru rambursarea creditului reprezentind diferenţa dintre preţul integral şi avansul pus la dispoziţie de către stat prin alocaţia acordată în condiţiile art. 1, necesar achiziţionării din import a vagoanelor de călători şi de dormit şi pentru plata dobinzilor aferente.Rambursarea creditului se va efectua conform anexei la prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN  +  Anexa EŞALONAREAplăţilor, în valută şi în lei, pentru achiziţionarea din import a 115 bucăţi vagoane de călători şi de dormit
    PerioadaSuma scadentă
    milioane DMechivalent în milioane lei, la cursul actual în vigoare
    19929,61.114
    199324,02.784
    199422,42.598
    199520,82.413
    199619,22.227
    199717,62.042
    199816,01.856
    TOTAL: 129,615.035
  NOTĂ: Eşalonarea plăţilor poate să fie modificată cu acordul ministrului economiei şi finanţelor, numai în cazul în care apar situaţii obiective în procesul de definitivare a contractului cu partenerii din străinătate sau de plată a ratelor scadente.---------------