ORDIN nr. 733 din 25 aprilie 2013pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 13 mai 2013  În temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) și (3), art. 63 și 64 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Programa de școlarizare, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 267 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 6Direcția generală transport terestru, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 12 octombrie 2009, se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Cristian Ghibu,
  secretar de stat
  București, 25 aprilie 2013.Nr. 733.  +  Anexa nr. 1Norma privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto  +  Anexa nr. 2Norma privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto  +  Anexa nr. 3Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere  +  Anexa nr. 4Programa de școlarizare pentru modulele prevăzute în planul de învățământ