ORDIN nr. 775/3.939/2018privind modificarea anexei nr. 5 "Grile de verificare și evaluare" la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 568/3.090/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 775 din 6 august 2018
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 3.939 din 8 august 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018  Având în vedere prevederile Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2014) 10.233 final din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene și ministrul comunicațiilor și societății informaționale emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 5 „Grile de verificare și evaluare“ la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 568/3.090/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 și 541 bis din 29 iunie 2018, se modifică după cum urmează:1. La punctul A „Grila de verificare administrativă și a eligibilității“, subpunctul 4 se abrogă.2. La punctul A „Grila de verificare administrativă și a eligibilității“, subpunctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. Declarație privind depunerea la OIPSI, în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, a documentelor legale cu privire la infrastructura și/sau terenul pe care se face investiția, conform art. 5 din Legea nr. 159/2016.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  ------