ORDIN nr. 2.724/C din 10 iulie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 17 august 2018    Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (3) și art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor sunt aplicabile și penitenciarelor pentru tineri și penitenciarelor pentru femei.  +  Articolul 3Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților penitenciare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 14 iunie 2012.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 10 iulie 2018.Nr. 2.724/C.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a penitenciarelor