ORDIN nr. 104 din 1 iunie 2005privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 ”Măsuri de volum pentru lichide”
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 26 iulie 2005    În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza instrucțiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 "Aprobarea de model" și I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instrucțiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma de metrologie legală NML 010-05 "Măsuri de volum pentru lichide", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuiește Norma de metrologie legală NML 1-07-97 "Măsuri de volum din sticlă de uz comercial" și Norma tehnică de metrologie NTM 1-107-90 "Verificarea metrologica a măsurilor metalice pentru lichide", cu excepția cazurilor la care se referă art. 3.  +  Articolul 3Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 1-07-97 "Măsuri de volum din sticlă de uz comercial" și a Normei tehnice de metrologie NTM 1-107-90 "Verificarea metrologică a măsurilor metalice pentru lichide" pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor norme, după cum urmează:– până la expirarea valabilității aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică inițială;– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice și după reparații.Activitățile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile prevăzute în programele de evaluare. (la 26-08-2005, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 171 din 22 august 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 26 august 2005 )  +  Articolul 4Unitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.
    Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
    Ștefan Ocneanu
    București, 1 iunie 2005.Nr. 104.  +  AnexăNORMAde metrologie legală NML 010-05 "Măsuri de volum pentru lichide"-----