ANEXE din 22 iulie 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor**)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 bis din 18 august 2014  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014.
   +  Anexa nr. 1A. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator în domeniul sănătății animalelor  + 
  Nr. crt.  Denumire analiză/Test    Tip probă    Metoda/Tehnica de laborator/Referențial de metodă Tarif lei/ analiză/examen/ operațiune
  1 Examen anatomopatologic la animale mici cadavre  diagnostic necropsic   24 
  2 Examen anatomopatologic la animale mijlocii cadavre  diagnostic necropsic   40 
  3 Examen anatomopatologic la animale mari cadavre/set de organe diagnostic necropsic   88 
  4  Examen anatomopatologic la set de organe - animale mijlocii set de organe   diagnostic necropsic    23  
  5  Examen anatomopatologic la set de organe - animale mari set de organe   diagnostic necropsic    31  
  6 Expertiză medico-legală veterinară cadavre/set de organe expertiză de laborator  620 
  7    Examen citologic rapid pentru diagnostic în micobacterioze   frotiuri și amprente din fragmente de țesuturi etalate pe lamă examen citologic      38    
  8 Metoda citologică de colorare Sellers organe, țesuturi  examen citologic   38 
  9 Metoda citologică de colorare Armstrong organe, țesuturi  examen citologic   31 
  10 Metoda citologică de colorare Pappenheim organe, țesuturi  examen citologic   37 
  11 Metoda citologică de colorare Papanicolaou organe, țesuturi  examen citologic   38 
  12  Metoda citologică de colorare hematoxilină - eozină (HE) organe, țesuturi   examen citologic    43  
  13    Metoda citologică de colorare albastru de toluidină   probe de sânge, secreții, urină, lapte, amprente și/sau frotiuri de țesuturi/organeexamen citologic      44    
  14 Metoda citologică de colorare negru Sudan B organe, țesuturi  examen citologic   39 
  15  Metoda citologică de colorare violet de gențiană organe, țesuturi   examen citologic    37  
  16  Metoda histologică de colorare hematoxilină - eozină (H.E) organe, țesuturi   examen histopatologic    50  
  17  Metoda histologică de colorare Masson modificată (HEA) organe, țesuturi   examen histopatologic    52  
  18  Metoda histologică de colorare Ziehl Nielsen modificată organe, țesuturi   examen histopatologic    55  
  19 Metoda histologică de colorare Mann organe, țesuturi  examen histopatologic   54 
  20 Metoda histologică de colorare Levaditti organe țesuturi  examen histopatologic   63 
  21 Metoda histologică de colorare Pappenheim organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  22   Metoda histologică de colorare Gomori   probe de țesuturi/organe ca atare și/sau preprocesate examen histopatologic     55   
  23 Metoda histologică de colorare Van Gieson organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  24 Metoda histologică de colorare Gridley organe, țesuturi  examen histopatologic   45 
  25  Metoda histologică de colorare hematoxilină- eozină-verde lumină (HEV)organe, țesuturi   examen histopatologic    47  
  26  Metoda histologică de colorare Lillie - Pasternack organe, țesuturi   examen histopatologic    46  
  27 Metoda histologică de colorare negru de Sudan Borgane, țesuturi  examen histopatologic   63 
  28   Metoda histologică de colorare Pasini   probe de țesuturi/organe ca atare și/sau preprocesate examen histopatologic     46   
  29 Metoda histologică de colorare Brown și Brenn organe, țesuturi  examen histopatologic   46 
  30 Metoda histologică de colorare Okamoto organe, țesuturi  examen histopatologic   53 
  31 Metoda histologică de colorare Von Kossa organe, țesuturi  examen histopatologic   63 
  32  Metoda histologică de colorare Romanowski - Giemsa modificată organe, țesuturi   examen histopatologic    46  
  33 Metoda histologică de colorare Brachet organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  34 Metoda histologică de colorare Lentz organe, țesuturi  examen histopatologic   55 
  35 Metoda histologică de colorare Bensley organe, țesuturi  examen histopatologic   46 
  36 Metoda histologică de colorare Cowdry organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  37  Metoda histologică de colorare De Robert - Hausser organe, țesuturi   examen histopatologic    48  
  38 Metoda histologică de colorare Langhans organe, țesuturi  examen histopatologic   46 
  39 Metoda histologică de colorare Paschinger organe, țesuturi  examen histopatologic   47 
  40 Metoda histologică de colorare Roșu de Congo organe, țesuturi  examen histopatologic   55 
  41 Metoda histologică de colorare Schmorl organe, țesuturi  examen histopatologic   55 
  42  Metoda histologică de colorare Schultze - Schmldt organe, țesuturi   examen histopatologic    46  
  43 Metoda histologică de colorare Gram Weigert organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  44  Metoda histologică de colorare Nicolau - Kopciowska organe, țesuturi   examen histopatologic    56  
  45 Metoda histologică de colorare Tanzer organe, țesuturi  examen histopatologic   56 
  46 Metoda histologică de colorare Twort - Ollett organe, țesuturi  examen histopatologic   48 
  47  Metoda histologică de colorare violet de gențiană organe, țesuturi   examen histopatologic    48  
  48 Metoda histologică de colorare Ziehler organe, țesuturi  examen histopatologic   48 
  49  Metoda histologică de colorare albastru de toluidină organe, țesuturi   examen histopatologic    64  
  50 Metoda histochimică de colorare albastru alcian organe, țesuturi  examen histochimic   45 
  51  Metoda histochimică de colorare albastru alcian - PAS organe, țesuturi   examen histochimic    65  
  52 Metoda histochimică de colorare Perls organe, țesuturi  examen histochimic   55 
  53 Metoda histochimică de colorare PAS organe, țesuturi  examen histochimic   64 
  54   Detecția unor antigene virale sau bacteriene prin metoda imunohistochimică probe de țesuturi/organe ca atare   metoda imunohistochimică    166   
  55 Detecția PrPres prin metoda imunohistochimică trunchi cerebral  metoda imunohistochimică 171 
  56   Detecția PrPres prin testul rapid ELISA pentru EST (protocolul dublu sandwich) Trunchi cerebral    Metoda imunoenzimatică    49   
  57   Detecția PrPres prin testul rapid ELISA pentru EST (protocolul cupolimeri chimici) Trunchi cerebral și alte organe limfoide  Metoda imunoenzimatică    41   
  58  Detecția PrPres prin testul rapid Western blotting pentru EST Trunchi cerebral și alte organe limfoide Metoda de imunoblotare   65  
  59   Detecția PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentruEST Trunchi cerebral    Metoda imunocromatografică    48   
  60  Detecția PrPres prin testul de confirmare Western blot pentru EST Trunchi cerebral și alte organe limfoide Metoda de imunoblotare   330  
  61   Testul de discriminare pentru tipizarea de sușe EST la rumegătoare  Probe de țesuturi/organe ca atare și/sau preprocesate Metoda de imunoblotare    1021   
  62    Detecția materialului de risc specific pentru EST din masele musculare ale rumegătoarelor/suprafețe tehnologice din abatoare Tampoane prelevatede pe suprafețe (mușchi, suprafețetehnologice)  Metoda imunoenzimatică     103    
  63  Detecția anticorpilor specifici virusului Bluetongue Ser sanguin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(cELISA)   6  
  64  Detecția anticorpilor specifici (IgG) virusuluiWest Nile Ser sanguin   Metoda imunoenzimatică(ELISA) blocking   27  
  65  Detecția anticorpilor specifici (IgM) virusuluiWest Nile Ser sanguin   Metoda imunoenzimatică(ELISA) sandwich cu antigen recombinant 59  
  66  Detecția anticorpilor specifici pestei ecvine africane Ser sanguin   Metoda imunoenzimatică(ELISA) blockinq   12  
  67 Izolarea virusului West Nile pe culturi celulare Set organe și țesuturi Izolare pe culturi celulare 46 
  68  Izolarea și identificareavirusului Bluetongue  Sânge pe anticoagulant, setorgane și țesuturiIzolare pe ouă embrionate și culturi celulare 72  
  69  Testde seroneutralizare pe culturi celulare pentru virusul BluetongueSer sanguin, plasmă  Seroneutralizare    66  
  70     Detecția anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle)  ser sanguin      hemaglutinare și inhibare a hemaglutinării cu reagenți de referință internaționali (HA-IHA) 26     
  71    Detecția anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) ser sanguin     hemaglutinare și inhibare a hemaglutinării cu reagenți indigeni (HA-IHA) 17    
  72    Detecția anticorpilor serici specifici virusului influenței aviare  Ser sanguin     Hemaglutinare și inhibare a hemaglutinării, cu reagenți de referință internaționali 80    
  73  Izolarea și identificareavirusului influenței aviare Organe interne, exsudate, secrețiițesuturi Izolare pe ouă embrionate SPF de găină 179  
  74   Izolarea și identificareavirusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) Organe interne, exsudate, secrețiițesuturi  Izolare pe ouă embrionate SPF de găină   179   
  75   Aprecierea patogenității virusului bolii de Newcastle (NDV) - pseudopesta aviară Lichide embrionarede găină   Indicele de pitogenitate intracerebrală (IPIC)   237   
  76  Detecția subtipului de neuraminidază a virusuluiinfluenței aviare Izolate virale   Inhibarea neuraminidazei (macrometoda) 952  
  77    Detecția anticorpilor specifici virusurilor febrei aftoase   Ser sanguin     imunoenzimatică (ELISA) blocking în fază lichidă, pentru subtipurile O1, A22 șiAsia1 11    
  78   Detecția anticorpilor antivirusuri febra aftoasă prin virusneutralizare Ser sanguin    Virusneutralizare     141   
  79    Detecția anticorpilor față de proteinele nestructurale în infecțiicu virusuri ale febrei aftoase Ser sanguin     Metoda imunoenzimatică(ELISA) blocking     17    
  80    Detecția anticorpilor față de proteinele nestructurale în infecțiicu virusuri ale febrei aftoase Ser sanguin     Metoda imunoenzimatică(ELISA) indirectă     16    
  81   Detecția anticorpilor serici specifici virusului Bolii veziculoase a porcului Ser sanguin    Metoda imunoenzimatică(cELISA)    16   
  82   Detecția anticorpilor serici specifici virusului Bolii veziculoase a porcului Ser sanguin    Metoda imunoenzimatică(cELISA) competitiv 5B7   6   
  83   Detecția anticorpilor serici specifici virusului bolii veziculoase a porcului Ser sanguin    Virusneutralizare     73   
  84  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei bovine Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(cELISA)   8  
  85   Detecția anticorpilor specifici virusului pestei micilor rumegătoare Ser sangvin, plasmă   Metoda imunoenzimatică(cELISA)    8   
  86  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimaticăcompetitiv (cELISA)   6  
  87   Detecția anticorpilor proteinei Erns a virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă   Metoda imunoenzimaticămarker (ELISA market)    16   
  88  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(cELISA)   14  
  89  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă  Metoda imunoenzimatică(ELISA) blocking   12  
  90    Detecția antigenului specific virusului pesteiporcine clasice pe frotiuri de măduvă sternală și criosecțiuni Stern, organe     Imunofluorescență directă (IFD)     11    
  91  Detecția antigenului specific virusului pesteiporcine clasice Stern, organe   Imunoperoxidază (IPMA)   21  
  92  Izolarea virusului pesteiporcine clasice pe culturi celulare Stern, organe, ser, plasmă, sângepe anticoagulant, Izolare pe culturi celulare   40  
  93  Detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin, plasmă  Virusneutralizare (NPLA și FAVN)   109  
  94     Izolarea și identificareavirusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin inoculare pe culturicelulare Mojarat material patologic primar (epiteliu și lichid vezicular) sau supernatant cultură celulară Izolare pe culturi celulare și detecția de antigen (identificare prin ELISA)   376     
  95     Detecția antigenelor virusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin tehnica imunoenzimatică (ELISA) Mojarat material patologic primar (epiteliu și lichid vezicular) sau supernatant cultură celulară Detecție de antigen (identificare prin ELISA)     143     
  96 Detecția anticorpilor serici antivirus AIE Ser sanguin  Imunodifuzie în gel deagar (test Coggins) 8 
  97 Detecția anticorpilor serici antivirus LEB Ser sanguin  Imunodifuzia în gel deagar (ID) 8 
  98  Detecția anticorpilor serici antivirus Maedi Visna Ser sanguin   Imunodifuzia în gel deagar (ID)   8  
  99   Detecția anticorpilor serici antivirusul artritei encefalitei caprine Ser sanguin    Imunodifuzia în gel deagar (ID)    8   
  100 Detecția anticorpilor serici antivirus LEB Ser sanguin/probă  Imunoenzimatică (ELISA) blocking 10 
  101 Detecția anticorpilor serici antivirus LEB Ser sanguin/probă  Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 10 
  102 Detecția anticorpilor serici antivirus AIE Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) de competiție 10 
  103  Detecția anticorpilor serici specifici virusului Maedi Visna Ser sanguin   Imunoenzimatică (ELISA) indirectă   10  
  104 Detecția anticorpilor serici anti-virus IBR Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) gB blocking 10 
  105 Detecția anticorpilor serici anti-virus IBR Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) gE blocking 10 
  106   Detecția anticorpilor serici specifici virusului diareei virale bovine Ser sanguin    Imunoenzimatică (ELISA) indirectă    10   
  107 Detecția virusului diareei virale bovine Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) de inhibiție 10 
  108  Detecția anticorpilor serici anti-virus Aujeszky Ser sanguin   Imunoenzimatică (ELISA) gE blocking   10  
  109 Detecția anticorpilor serici anti-virus SRRP Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) blocking 10 
  110 Detecția anticorpilor serici anti-virus SRRP Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 10 
  111 Detecția anticorpilor serici anti-virus GET Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) blocking 10 
  112   Detecția anticorpilor specifici virusului arteritei virale ecvine (AVE) Ser sanguin    Imunoenzimatică (ELISA) indirectă    10   
  113  Detecția anticorpilor specifici virusului Rinopneumoniei ecvine Ser sanguin   Imunoenzimatică (ELISA) indirectă   10  
  113a    Detecția anticorpilor    antivirus Schmallenberg  prin tehnica             imunoenzimatică indirectă(ELISA) SCREENING        Ser               sanguin,          plasmă              ELISA                                  19    
  113b    Detecția anticorpilor    antivirus Schmallenberg  prin tehnica             imunoenzimatică indirectă(ELISA) CONFIRMARE       Ser               sanguin,          plasmă              ELISA                                  24    
  114   Detecția anticorpilor serici specifici virusului sindromului iepurelui brun european Ser sanguin    Imunoenzimatică (ELISA) de competiție    10   
  115 Detecția anticorpilor antirabici postvaccinali Ser sanguin, lichid toracic Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 30 
  116  Detecția anticorpilor serici antivirusul arteritei virale ecvine Ser sanguin   Microseroneutralizare    52  
  117 Detecția de antigen rabic Creier  Imunofluorescență directă (IFD) 15 
  118 Izolarea și identificareavirusului bolii Aujeszky Probe de țesuturi/organe Izolare pe culturi celulare 89 
  119Detecția virusului rabic Creier Biotest 48
  120    Detecția markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabiccu momeli Dinte, os lung     Test de detecție al tetraciclinei din oase    6    
  121   Determinarea titrului anticorpilor antirabici postvaccinali  Ser sanguin    Virus neutralizare evidențiată prin imunofluorescență (FAVN) 159   
  122   Evidențierea paraziților extracelulari din sânge în preparat direct și frotiu colorat sânge pe anticoagulant   microscopică     22   
  123 Evidențierea adulților deEchinococcus spp. raclat de mucoasă intestinală microscopică   24 
  124  Evidențierea formelor larvare de Echinococcus spp. din organe Organe/cadavru   Macro/microscopică    24  
  125    Evidențierea parazitului Cryptosporidium spp. din materii fecale/conținut intestinal prin colorare Ziehl Neelsen modificată fecale, conținut intestinal    microscopică      37    
  126   Evidențierea paraziților din matrix ficat și conținut vezică biliară pe preparat direct Organe/cadavru    Microscopică     18   
  127  Evidențierea protozoarelor flagelate în preparat direct material seminal/ secreții vaginale  microscopică    25  
  128   Evidențierea parazitului Tritrichomonas foetus la bovine prin cultivare pe mediu Material seminal/ secreții vaginale   Microscopică     93   
  129    Evidențierea ouălor și oochiștilor de paraziți, prin flotație/ sedimentare, spălări succesive Fecale, conținut intestinal, furaje, așternut, apă, sol, urină  microscopică      46    
  130    Evidențierea larvelor de paraziți din materii fecale și din probe de țesut biologic, prin larvoscopie fecale, conținut intestinal, țesuturi, organe   microscopică      38    
  131   Detecția chisturilor și larvelor de Trichinella spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] țesut muscular    examen trichineloscopic (2 compresoare)   9   
  132   Detecția larvelor de Trichinella spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005] țesut muscular    digestie artificială cu agitator magnetic    45   
  133    Identificarea genurilor și speciilor de Culicoides pe baza caracterelor de morfologie externă Exemplare culicoides    Microscopică      48    
  134     Identificarea genurilor și speciilor de țânțari și a altor vectori ai bolilor la animale pe baza caracterelor de morfologie externă Exemplare țânțari/vectori     Microscopică       46     
  135  Identificarea genurilor și speciilor de căpușe șia altor acarieni exemplare căpușe, acarieni  microscopică    43  
  136         Identificarea genurilor și speciilor de paraziți din derm, mucoase și producții cornoase pe baza caracterelor de morfologie externă     raclat dermic, raclat cavitate bucală, raclat corneți nazali, secreție auriculară, secreție nazală, raclat cioc, lână,pene, păr, cruste,piele microscopică           34         
  137  Detecția coproantigenelorde Echinococcus spp din materii fecale Materii fecale   Imunoenzimatică (ELISA) directă   63  
  138 Detecția anticorpilor anti-Fasciola hepatică Ser sanguin  Imunoenzimatică (ELISA) indirectă 36 
  139 Detecția anticorpilor IgGanti-Toxoplasma gondii Ser sanguin  Imunofluorescență (IFI) 45 
  140  Examen micologic   Organe, țesuturi, secreții, excreții, fanere Microscopică    7  
  141   Examen micologic din probe furaje   Furaje    Metoda orizontală pentru numărarea drojdiilor și mucegaiurilor 21   
  142   Izolarea și identificareamiceților din organe, cadavre, produse patologice de la animale Organe, țesuturi, secreții, excreții, fanere  Cultivare pe mediul decultură Sabouraud    16   
  143 Identificarea biochimică a levurilor Culturi levuri  Analizor automat API- ID32C 75 
  144  Determinarea micotoxinelor din furaje/1 micotoxină furaje   imunoenzimatică (cElisa)   236  
  145  Test biologic pentru diagnosticul micotoxicozelor Furaje   Biotest    172  
  146  Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  147  Identificarea genomului virusului gripei ecvine (Matrix) Tampoane nazale, orofaringeale, lavaj traheal Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 102  
  148  Identificarea genomului virusului gripei aviare (Matrix) Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 102  
  149  Identificarea genomului virusului gripei aviare (H5) Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 89  
  150  Identificarea genomului virusului gripei aviare (N1) Organe și țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 89  
  151   Identificarea ADN modificat genetic din alimente și furaje care conțin soia Alimente și furajecare conțin soia   Reacția de polimerizare în lanț (PCR)   126   
  152   Cuantificarea ADN modificat genetic din alimente și furaje care conțin soia Alimente și furajecare conțin soia   Reacția de polimerizare în lanț (PCR)   606   
  153  Detecția Salmonella spp. în probe biologice  Organe, fecale   Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 87  
  154  Identificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapie Sânge   Tipizare moleculară    107  
  155   Identificare și caracterizare a genomuluispecific virusului pseudopestei aviare Suspensii virale    Tipizare moleculară     424   
  156  Identificare și caracterizare a genomuluispecific virusului rabic Omogenat de creier  Tipizare moleculară    424  
  157   Identificare și caracterizare a genomuluispecific virusului gripeiaviare Suspensii virale    Tipizare moleculară     424   
  158  Identificarea genomului specific Brucella spp  Culturi bacteriene  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  159  Identificarea speciilor genului Brucella  Culturi bacteriene  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 102  
  160  Diferențierea Campylobacter coli de Campylobacter jejuni Culturi bacteriene  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  161  Identificarea genomului virusului Bluetongue  Sânge de rumegătoare recoltat pe EDTA Reacția de polimerizare în law (PCR) 126  
  161a  Identificarea genomului  virusului Schmallenberg  prin Real Time RT-PCR    Sânge pe          EDTA               Real Time             RT-PCR                             167  
  162   Genotipizarea speciilor/ tulpinilor aparținând complexului Mycobacteriumtuberculosis Culturi bacteriene   Tipizare moleculară     247   
  163  Detecția genomului bacterian al speciei Paenibacillus larvae Culturi bacterienefagure cu puiet căpăcit și miere Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 87  
  164  Identificarea genomului herpesvirusului crapului Koi Omogenat de țesuturi  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 86  
  165  Detecția elementelor genetice p35S și t-nos din alimente și furaje Alimente și furaje  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 137  
  166  Identificarea genomului virusului febrei aftoase  Culturi virale inactivate  Reacția de polimerizare în lanț (PCR) 100  
  167  Detecția anticorpilor în durină  Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 18  
  168  Detecția anticorpilor în morvă  Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 22  
  169  Detecția anticorpilor în pleuropneumonia contagioasă a bovinelor Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 25  
  170   Detecția anticorpilor specifici în pleuropneumonia contagioasă a bovinelor Ser sanguin/sânge    Imunoenzimatică de competiție (cELISA)    19   
  171   Detecția anticorpilor în bruceloză cu B. abortus, B melitensis și B suis  Ser sanguin/sânge    Seroaglutinare rapidă pe lamă cu antigen colorat Cu Roz-Bengal (RBT) 3   
  172  Detecția anticorpilor în bruceloză cu B abortus șiB suis Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (SAT) în tuburi 9  
  173  Detecția anticorpilor în bruceloză (B abortus, B suis) Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (SAT) în microplăci 3  
  174   Detecția anticorpilor în diagnosticul brucelozei (B abortus. B melitensis și B suis) Ser sanguin/sânge    Reacția de fixare a complementului (RFC) în tuburi - tehnica Wassermann 24   
  175  Detecția anticorpilor în bruceloză (B abortus, B melitensis și B. suis) Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica) 22  
  176     Detecția anticorpilor în epididimita infecțioasă aberbecilor (bruceloză ovină cu B.ovis) și bruceloză canină (B. canis) Ser sanguin/sânge      Reacția de fixare a complementului (RFC) în tuburi) tehnica Wassermann    22     
  177  Detecția anticorpilor în bruceloză cu B. abortus și B. melitensis Ser sanguin/ sânge/lapte  Imunoenzimatică indirectă (iELISA)   12  
  178  Detecția anticorpilor în bruceloză rumegătoarelor (B abortus) Ser sanguin/sânge   Imunoenzimatică de competiție (cELISA)   55  
  179  Detecția anticorpilor în epididimita infecțioasă aberbecilor Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) 22  
  180  Detecția anticorpilor specifici în epididimita infecțioasă a berbecilor Ser sanguin/sânge   Imunoenzimatică indirectă (iELISA)   22  
  181  Detecția anticorpilor în paratuberculoză la rumegătoare Ser sanguin/ sânge/lapte  Imunoenzimatică indirectă (ELISA)   11  
  182   Detecția de gamma interferon (gamma-IFN) întuberculoza bovinelor (BOVIGAM TEST KIT) Plasma/sânge integral   Imunoenzimatică sandwich gamma IFN (ELISA gamma IFN)   110   
  183 Detecția anticorpilor în leptospiroză Ser sanguin/sânge  Reacția de microaglutinare (RMA) 23 
  184    Detecția anticorpilor specifici în leptospirozăpentru o probă examinată cu un singur serotip de Leptospira spp. ser sanguin/sânge     microaglutinare (MAT) (microtehnica OIE)     5    
  185  Detecția anticorpilor în tularemie  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) 4  
  186  Detecția anticorpilor în tularemie  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă în tub (RSAL) 16  
  187   Detecția anticorpilor în Febra Q și chlamydioza   Ser sanguin/sânge    Reacția de fixare a complementului (RFC) în tuburi - tehnica Ida Bengston 20   
  188 Detecția anticorpilor în Febra Q Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 25 
  189 Detecția anticorpilor în chlamydioză Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 24 
  190  Detecția anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma gondii) Ser sanguin/sânge   Reacția de fixare a complementului (RFC) (microtehnica) 45  
  191 Detecția anticorpilor în toxoplasmoză Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 30 
  192 Detecția anticorpilor în trichineloză Ser sanguin/sânge  Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 21 
  193  Detecția anticorpilor în tifoză și puloroză  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) 2  
  194  Detecția anticorpilor în tifoză și puloroză  Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (RSAL) în tub 5  
  195  Detecția anticorpilor în micoplasmoza respiratorieaviară Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) 4  
  196  Detecția anticorpilor în micoplasmoza respiratorieaviară Ser sanguin/sânge   Reacția de seroaglutinare lentă (RSAL) în tub 6  
  197  Detecția anticorpilor anti-Mycoplasma gallisepticum Ser sanguin/sânge   Imunoenzimatică indirectă (iELISA)   21  
  198   Izolarea și identificareafenotipică a leptospirelor din materiale patologice Urină, sânge, organe, avorton   Examen cultural și examen bacterioscopic    180   
  199 Determinarea pH-ului  Apă, conținut stomacal Electrochimică   10 
  200 Determinarea conținutuluide cloruri hidrosolubile Furaje  Volumetrică   30 
  201 Determinarea conținutuluide cloruri hidrosolubile Furaje, creier  Potențiometrică   21 
  202  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, Se. etc.)/elementFuraje, țesuturi, organe  Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 16  
  203  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, Se. etc.)/elementApă   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 12  
  204  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) Furaje, țesuturi, organe  Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 116  
  205  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) Apă   Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 113  
  206  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, Se. etc.)/elementSoluții apoase   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 8  
  207  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) Soluții apoase   Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 106  
  208  Determinarea cuprului   Ser   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 10  
  209  Determinarea zincului   Ser   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 11  
  210  Determinarea seleniului   Ser   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 12  
  211  Determinarea metalelor (Cd, Pb, Na, K, Ca, Mg, Fe, etc.)/element Ser, sânge   Spectrometrică de absorbție atomică (AAS) 12  
  212 Determinarea azotaților și a azotiților Conținut stomacal,ser, albine Spectrometrică de absorbție moleculară 8 
  213 Determinarea azotaților și a azotiților Furaje  Spectrometrică de absorbție moleculară 19 
  214 Identificarea fosfurilor metalice Conținut stomacal,momeli, furaje Colorimetrică   12 
  215 Identificarea acidului cianhidric Conținut stomacal,furaje Colorimetrică   15 
  216 Identificarea alfa- naftiltioureei (ANTU) Conținut stomacal,momeli, furaje Colorimetrică   12 
  217 Identificarea stricninei  Conținut stomacal,momeli Cromatografică în strat subțire (CSS) 11 
  218 Identificarea alcaloizilor Conținut stomacal,material vegetal Colorimetrică   21 
  219  Identificarea aldehidei epihidrinice (reacția Kreiss) Nutrețuri și grăsimi  Colorimetrică    15  
  220 Determinarea alcoolului metilic Conținut stomacal,material vegetal Spectrometrică de absorbție moleculară 15 
  221 Determinarea methemoglobinei Sânge  Spectrometrică de absorbție moleculară 16 
  222 Determinarea hidrogenuluisulfurat Apă  Volumetrică   15 
  223 Determinarea substanțeloroxidabile Apă  Volumetrică   17 
  224 Determinarea oxigenului dizolvat Apă  Volumetrică   22 
  225 Determinarea indicelui ureazic Șrot soia  Potențiometrică   11 
  226  Identificarea pesticidelor organoclorurate Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   18  
  227  Identificarea pesticidelor organofosforice Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   18  
  228  Identificarea erbicidelortriazine  Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   12  
  229  Identificarea erbicidelorde tip 2,4 D  Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   11  
  230  Identificarea pesticidelor organomercurice Conținut stomacal, momeli, furaje  Cromatografică în strat subțire (CSS)   12  
  231  Identificarea carbofuranului  Conținut stomacal,momeli, furaje, albine, apă Cromatografică în strat subțire (CSS)   11  
  232 Determinarea raticidelor  Conținut stomacal,momeli, furaje Cromatografică în strat subțire (CSS) 11 
  233   Determinarea raticidelor    Conținut stomacal,momeli, furaje   Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) 50   
  234   Determinarea piretroizilor   Albine, material vegetal   Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 169   
  235   Determinarea fipronilului   Albine, material vegetal   Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 152   
  236   Determinarea tiametoxamului   Albine, material vegetal   Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 136   
  237   Determinarea acetamipridului   Albine, material vegetal   Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) 184   
  238 Determinarea amoniului  Apă  Spectrometrică de absorbție moleculară 10 
  239 Determinarea azotiților  Apă  Spectrometrică de absorbție moleculară 20 
  240 Determinarea azotaților  Apa  Spectrometrică de absorbție moleculară 8 
  241Determinarea clorurilor Apă Volumetrică 17
  242   Test screening    Conținut stomacal,momeli, albine, furaje, apă  Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) 69   
  243   Test screening    Conținut stomacal,momeli, albine, furaje, apă  Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) 87   
  244  Examen anatomopatologic   Pește, moluște, crustacee, amfibieni Necropsică    14  
  245 Detecția mixobacteriilor la pește Pește  Bacterioscopică   5 
  246 Detecția germenilor bacterieni la pește Pește  Bacterioscopică   5 
  247  Examen bacteriologic din rinichi/tegument/splină la pește Pește   Bacteriologică    122  
  248  Izolare și identificare subspecii Aeromonas salmonicida la salmonide Pește   Bacteriologică    122  
  249  Izolare și identificare serotipuri de Yersinia ruckeri la salmonide Pește   Bacteriologică    122  
  250  Izolare și identificare bacterii condiționat patogene la pești Pește   Bacteriologică    122  
  251  Examen bacteriologic din branhii pe medii selective Pește   Bacteriologică    145  
  252  Izolare și identificare Flavobacterium columnare Pește   Bacteriologică    145  
  253  Izolare și identificare Flavobacterium psychrophilum Pește   Bacteriologică    145  
  254   Izolare și identificare specii condiționat patogene din genul Flavobacterium Pește    Bacteriologică     145   
  255  Izolare și identificare Renibacterium salmoninarum la salmonidePește   Bacteriologică    161  
  256  Izolare și identificare specii bacteriene din genul Vibrio Pește, moluște bivalve  Bacteriologica    110  
  257  Detecția bacteriilor din genul Salmonella în 25 g moluște bivalve Moluște bivalve   Bacteriologică    137  
  258  Determinarea numărului deE. coli în moluște bivalve Moluște bivalve   Bacteriologică    21  
  259  Determinarea sensibilității bacterienela antibiotice Tulpini bacteriene  Difuzimetrică    4  
  260 Detecție oomicete parazite la pește Pește  Microscopică directă   3 
  261  Izolare și identificare oomicete parazite la pești Pește   Micologică    63  
  262   Identificarea sporozoarului histozoic Myxobolus cerebralis la păstrăv Pește    Microscopică     5   
  263  Detecția protozoarelor ciliate și flagelate la pește Pește   Microscopică directă    6  
  264 Examen parazitologic pe amprentă de organ/țesut Pește  Microscopică   6 
  265 Detecție mixozoare la pește Pește  Microscopică   3 
  266 Detecție monogene la pește Pește  Microscopică directă   3 
  267 Detecția trematodelor la pește Pește  Microscopică   3 
  268 Detecție nematode și cestode la pește Pește  Microscopică   3 
  269 Detecție crustacee parazite la pește Pește  Microscopică   3 
  270 Detecție Anisakis sp în file de pește Pește  Digestie peptică   29 
  271 Identificare și cuantificare Perkinsus spMoluște bivalve  Cultivare în mediu thioglicolat 44 
  272   Detecție Haplosporidium sp. în frotiuri (amprente) din branhii moluște bivalve Moluște bivalve    Microscopică     24   
  273   Detecția de Bonalia ostreae/exitiosa în frotiuri (amprente) din cord la moluște bivalve Moluște bivalve    Microscopică     24   
  274   Detecție Mikrocytos mackhini în frotiuri din leziuni la moluște bivalve Moluște bivalve    Microscopică     24   
  275   Detecția de Marteilia refringens în frotiuri (amprente) din glanda digestivă Moluște bivalve    Microscopică     24   
  276  Izolarea pe culturi celulare a virusurilor lapești Pește/organe pește/icre embrionate Virusologică    105  
  277  Identificarea/detecția virusurilor la pești prinimunoflorescență Supernatant culturi celulare/ amprente organe Imunofluorescență    345  
  278  Detecția virusurilor la pește prin virusneutralizare Supernatant culturi celulare/ amprente organe Virusneutralizare    48  
  279  Detecția virusului septicemiei hemoragice virale la păstrăv Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Imunoenzimatică (ELISA)   103  
  280  Detecția virusului necrozei pancreatice infecțioase la păstrăv Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Imunoenzimatică (ELISA)   103  
  281  Detecția virusului viremiei de primăvară a crapului Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Imunoenzimatică (ELISA)   103  
  282  Detecția virusului necrozei hematopoietice infecțioase Supernatant culturi celulare  Imunoenzimatică (ELISA)   118  
  283 Detecție biotoxine marinePSP Omogenat moluște bivalve Imunoenzimatică (ELISA) 167 
  284 Detecție biotoxine marineASP (1-4 teste) Omogenat moluște bivalve Imunoenzimatică (ELISA) 637 
  285 Detecție biotoxine marineDSP(1-4 teste) Omogenat moluște bivalve Imunoenzimatică (ELISA) 637 
  286 Analiza biologică a apei de suprafață Apă de suprafață  Microscopică directă   12 
  287 Examen citomorfologic sânge la pește Sânge pește  Microscopică   6 
  288Formulă leucocitară Sânge pește Microscopică 6
  289    Examen clinic/ anatomopatologic albine    Albine vii sau moarte/fagure cu puiet căpăcit/ fagure cu puiet necăpăcit Macro/microscopică      20    
  290  Examen clinia/ anatomopatologic viermi mătase Larve/fluturi/ouă   Macro/microscopică    9  
  291  Examen bacterioscopic la albine/viermi mătase  Albine/fagure cu puiet/viermi mătase/fluturi/ouăBacterioscopică    7  
  292   Izolarea și identificareaspeciilor din genul Paenibacillus (larvae, alvei) Fagure cu puiet căpăcit fagure cu miere căpăcită, polen, ceară Bacteriologică     224   
  293   Izolarea și identificareaspeciei Bacterium eurydice  Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit fagure cu miere căpăcită Bacteriologică     129   
  294   Izolarea și identificareaspeciei Brevibacillus laterosporus  Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit fagure cu miere căpăcită Bacteriologică     163   
  295   Izolarea și identificareaspeciei Mellisococcus plutonius  Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit fagure cu miere căpăcită Bacteriologică     129   
  296  Izolarea și identificareaspeciei Enterococcus faecalis Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit  Bacteriologică    125  
  297 Izolarea și identificareaspeciei Hafnia alvei Fagure cu puiet  Bacteriologică   159 
  298  Izolarea și identificareaspeciei Bacillus thuringiensis Viermi mătase   Bacteriologică    223  
  299  Identificarea ectoparazitului Aethina tumida Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  300  Identificare spori Nosemasp  Albine/viermi mătase/ouă viermi de mătase/fluturi Microscopică directă    8  
  301  Determinare număr spori Nosema sp  Albine/viermi mătase/viermi de mătase/fluturi Microscopică directă    11  
  302  Identificarea ectoparazitului Braula caeca Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  303  Identificarea ectoparazitului Varroa destructor Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  304  Identificarea ectoparazitului Tropilelaps sp Albine/fagure cu puiet/detritus stup Macro/microscopică    12  
  305  Identificarea chiștilor de Malphigamoeba mellificae Albine/fagure cu miere căpăcită  Microscopică directă    8  
  306   Detectarea endoparazitului Acarapis woodi în traheile toracice albine    microscopică directă     11   
  307  Identificarea endoparazitului Acarapis woodi Albine   Microscopică/colorațiacu albastru de metilen  14  
  308 Identificare Aspergilus sp/ Ascosphaera apis Albine/fagure cu puiet Microscopică   7 
  309   Izolare și identificare Aspergilus sp   Albine/fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit viermi mătase Micologică     129   
  310 Izolarea și identificareaspeciei Ascospnaera apis Fagure cu puiet căpăcit/necăpăcit Micologică   129 
  311  Izolarea și identificareaspeciei Beauveria bassiana Viermi mătase   Micologică    129  
  312  Identificarea cristalelorvirusului Borellina bombycis Viermi mătase   Microscopică    14  
  313  Determinarea cantitativă a parametrilor hematologici (hemogramă) Sânge integral recoltat pe EDTA  Hematologică    31  
  314 Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor Sânge integral recoltat pe EDTA Metoda Westergreen   19 
  315   Determinarea caracteristicilor morfologice ale eritrocitelor Sânge integral recoltat pe EDTA   Hematologică     49   
  316 Evidențierea leucocitelorpe frotiul de sânge Sânge integral recoltat pe EDTA Hematologică   49 
  317  Colorare frotiu - metoda panoptică May Grunwald-Giemsa Sânge integral recoltat pe EDTA  Hematologică    23  
  318 Medulograma  Sânge integral recoltat pe EDTA Hematologică   94 
  319 Leucocitoconcentratul  Sânge integral recoltat pe EDTA Hematologică   70 
  320 Dozarea albuminelor serice Ser sanguin  Biochimică   7 
  321Dozarea calciului seric Ser sanguin Biochimică 7
  322 Dozarea vitaminei E serice Ser sanguin  Biochimică   30 
  323Dozarea fosforului seric Ser sanguin Biochimică 9
  324Dozarea magneziului sericSer sanguin Biochimică 9
  325 Dozarea proteinei totale serice Ser sanguin  Biochimică   7 
  326Dozarea ureei serice Ser sanguin Biochimică 19
  327  Dozarea activității transaminazelor serice (GOT) Ser sanguin   Biochimică    26  
  328  Dozarea activității transaminazelor serice (GPT) Ser sanguin   Biochimică    26  
  329  Dozarea activității fosfatazei alcaline serice Ser sanguin   Biochimică    22  
  330Dozarea glucozei serice Ser sanguin Biochimică 19
  331 Dozarea acidului uric seric Ser sanguin  Biochimică   9 
  332 Dozarea creatininei serice Ser sanguin  Biochimică   9 
  333 Dozarea colesterolului seric Ser sanguin  Biochimică   11 
  334 Dozarea beta-carotenului seric Ser sanguin  Biochimică   11 
  335 Dozarea activității amilazei serice Ser sanguin  Biochimică   24 
  336 Dozarea acidului piruvic seric Ser sanguin  Biochimică   26 
  337  Dozarea gamaglutamiltransferazei serice Ser sanguin   Biochimică    21  
  338 Dozarea colinesterazei serice Ser sanguin  Biochimică   21 
  339 Dozarea lipidelor totale serice Ser sanguin  Biochimică   23 
  340 Dozarea bilirubinei totale serice Ser sanguin  Biochimică   26 
  341 Dozarea vitaminei A serice Ser sanguin  Biochimică   32 
  342 Dozarea rezervei alcalineserice Ser sanguin  Biochimică   7 
  343 Dozarea trigliceridelor serice Ser sanguin  Biochimică   11 
  344 Identificarea corpilor cetonici serici Ser sanguin  Biochimică   22 
  345Examen sumar de urină Urină Biochimică 46
  346   Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Comprehensive diagnostic profile Sânge integral/ ser sanguin   Biochimică i analizor automat VETSCAN    188   
  347  Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Large animal profile Sânge integral/ ser sanguin  Biochimică/analizor automat VETSCAN   151  
  348  Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Liver profile Sânge integral/ ser sanguin  Biochimică/analizor automat VETSCAN   147  
  349  Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Avian/Reptilian Sânge integral/ ser sanguin  Biochimică/analizor automat VETSCAN   175  
  350   Verificarea decontaminării suprafețelor  Resturi de materieorganică prelevatede pe suprafețe decontaminate Determinarea ATP     25   
  351  Detecția și numărarea de Escherichia coli și bacterii coliforme apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR EN ISO 9308-1 32  
  352  Detecția și numărarea enterococilor  apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR FN ISO 7899 32  
  353  Determinarea numărului deUFC/mililitru apă  apă potabilă destinată adăpăriianimalelor bacteriologică/SR EN ISO 6222   14  
  354 Determinarea numărului defungi din aer Aer  Micologică   9 
  355 Examenul mobilității spermatozoizilor Material seminal  Microscopică   6 
  356  Determinarea concentrației spermatozoizilor Material seminal   Microscopică    16  
  357 Examenul morfologic al spermatozoizilor Material seminal  Microscopică   34 
  358    Examen bacterioscopic special    Organe, țesuturi, lichide puncție, secreții, excreții, probe mediu, fecale etc.Bacteriologică      50    
  359 Examen bacteriologic pe cadavru din care Cadavru set organe Bacteriologică   110 
  360 - examen bacteriologic negativ pe cadavru Cadavru, set organe Bacteriologică   32 
  361     - examen bacterioscopic      Țesuturi, lichide puncție, formațiuni nodulare, raclat mucoase, conținut digestiv, etc. Bacterioscopică       10     
  362 - examen patogenitate culturi microbiene Tulpina bacteriană Bacteriologică   12 
  363- antibiogramă Tulpina bacterianăAntibiogramă 15
  364 - examen biochimic culturi microbiene Tulpina bacteriană Biochimică   39 
  365     Examen bacteriologic pe proba unică din care:     Organe, țesuturi, lichide puncție, secreții, excreții, probe mediu, fecale, etc. Bacteriologică       79     
  366     - examen bacteriologic negativ pe probă unică     Organe, țesuturi, lichide puncție, secreții, excreții, probe mediu, fecale, etc. Bacteriologică       24     
  367Antibiograma Tulpina bacterianăAntibiogramă 16
  368 - examen biochimic culturi microbiene Tulpina bacteriană Biochimică   39 
  369 Identificare serologică tulpini bacteriene Culturi bacteriene Aglutinare rapidă pe lamă 32 
  370             Examen bacteriologic pozitiv pentru detecție Salmonella spp            Cadavre, organe, fecale, ouă, ouă embrionate, deșeuri de incubație, meconiu, probe de așternut, avortoni, învelitori placentare, secreții, excreții, tampoanecloacale, furaje, etc. Bacteriologică               76             
  371             Examen bacteriologic negativ pentru detecție Salmonella spp            Cadavre, organe, fecale, ouă, ouă embrionate, deșeuri de incubație, meconiu, probe de așternut, avortoni, învelitori placentare, secreții, excreții, tampoanecloacale, furaje, etc. Bacteriologică               49             
  372 Tipizare serologică Salmonella spp. Culturi bacteriene Aglutinare rapidă pe lamă 240 
  373 Identificare biochimică Salmonella Tulpini bacteriene Analizor automat API 20E/ Rapid ID 32 E 153 
  374 Identificare biochimică tulpini bacteriene Tulpini bacteriene Analizor automat API   76 
  375              Detecție Campylobacter               Cadavre, organe, fecale, avortoni, conținut digestiv avortoni și cadavre, învelitori placentare, secreții cervico- vaginale, secreții prepuțiale, material seminal, lapte mastitic, tampoane cloacale,furaje, etc. Bacteriologică                43              
  376 Identificare Campylobacter Tulpini bacteriene Bacteriologică   52 
  377 Testarea antibiorezistenței Tulpini bacteriene Metoda cu E-Teste   197 
  378 Test biologic pentru tuberculoză Cadavru set organe Bacteriologică   334 
  379   Verificarea decontaminării în exploatațiile de animale  resturi de materieorganică prelevatede pe suprafețe decontaminate test stafilococic/ metoda Decun    9   
  380  Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa  apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR EN ISO 16266 55  
  381  Detectarea și numărarea bacteriilor anaerobe sulfito-reducătoare apă potabilă destinată adăpăriianimalelor metoda filtrării prin membrană/SR EN 26461   34  
  382   Detecția anticorpilor serici anti-virusul artritei encefalitei caprine ser sanguin    imunoenzimatică (ELISA)    10   
  383Determinarea amoniacului conținut stomacal   7
  384    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (izolarea stafilococilor) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    5    
  385    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (determinare NTG) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    5    
  386    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (determinare NTF) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    6    
  387    Verificarea eficienței decontaminării în domeniul sănătății animalelor (izolarea bacteriilor coliforme) probă sanitație prelevată de pe 100 cmp   verificarea eficiențeidecontaminării suprafețelor    4    
  388    Analiza bacteriologică a apei (determinarea numărului de bacterii coliforme și Escherichia colli metodă rapidă) apă destinată adăpării animalelor   analiza bacteriologicăa apei     15    
  (la 26-05-2017, Litera A. din Anexa 1 a fost completata de Punctul 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )
  B. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator privind expertiza sanitară veterinarăa produselor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor
  Nr. crt.  Denumire analiză, examen     de laborator și        activitate sanitară           veterinară           Tip probă            Metoda/Tehnica de  laborator/Referențial     de metodă          Tarif lei/    analiză/examen/ operațiune     
     1 Detectarea bacteriilor   din genul Salmonella     Alimente           Analizor automat                    77 
     2  Detectarea bacteriilor   din genul Salmonella      Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         SR EN ISO 6579                       24  
     3 Detectarea Campylobacter spp                      Alimente           Analizor automat                   106 
     4   Detectarea               enterobacteriilor        sakazakii                 Lapte praf.       produse pe bază   de lapte praf.    probe de mediu    SR ISO/TS 22964                       18   
     5 Detectarea enterotoxinei stafilococice            Alimente           Analizor automat                   145 
     6 Detectarea Escherichia   coli O 157               Alimente, hrană   animale           SR EN ISO 16654                     63 
     7 Detectarea Escherichia   coli O 157:H7            Alimente           Analizor automat                   135 
     8  Detectarea Listeria spp  și a Listeria            monocytogenes            Alimente            Analizor automat                    132  
     9  Detectarea și numărarea  Escherichia coli         prezumtivă               Alimente, hrană   animale            Tehnica numărului     cel mai probabil/     SR ISO 7251                        15  
    10  Detectarea și numărarea  Escherichia coli         prezumtivă               Alimente            Analizor automat                     46  
    11  Detectarea și numărarea  Escherichia coli și a    bacteriilor coliforme    apă potabilă        metoda filtrării prin membrană/SR EN ISO    9308                               32  
    12  Detectarea și numărarea  Listeria Monocytogenes    Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Metoda de detecție/SR ISO 11290-1                         25  
    13  Detectarea și numărarea  Listeria Monocytogenes    Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Metoda de numărare/   SR ISO 11290-2                      29  
    14  Detectarea și numărarea  Pseudomonas aeruginosa    Apa potabilă        Metoda filtrării prin membrane SR EN ISO    16266                              57  
    15  Detectarea și numărarea  bacteriilor anaerobe     sulfito-reducătoare      Apa potabilă        Metoda filtrării prin membrane/SR EN 26461               36  
    16 Detectarea și numărarea  Campylobacter spp.       Alimente           Metoda de detecție/   SR EN ISO 10272-1                 101 
    17  Detectarea și numărarea  Campylobacter spp.        Alimente            Metoda de enumerare a coloniilor/SR EN ISO  10272-2                           117  
    18  Detectarea și numărarea  enterobacteriaceaelor     Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Analizor automat                     46  
    19  Detectarea și numărarea  enterobacteriaceaelor     Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Metoda de numărare a  coloniilor/SR ISO     21528-2                            19  
    20  Detectarea și numărarea  enterobacteriaceaelor     Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Tehnica MPN cu        îmbogățire/SR ISO     21528-1                            17  
    21 Detectarea Vibrio spp    potențial enteropatogenă Alimente           ISO/TS 21872-1                      37 
    22  Detectarea Yersinia      enterocolitica prezumtiv patogenă                 Alimente            SR EN ISO 10273                      38  
    23 Determinare bacterii     acetice                  Alimente           Metodă dezvoltată în  laborator                          20 
    24 Determinare bacterii     anaerobe gazogene        Alimente           Metodă dezvoltată în  laborator                          18 
    25  Determinare bacterii     anaerobe termofile       gazogene                 Alimente            Metodă dezvoltată în  laborator                           15  
    26  Determinare bacterii     anaerobe/spori bacterii  anaerobe                 Alimente            Metodă dezvoltată în  laborator                           14  
    27 Determinare bacterii     lipolitice               Alimente           Metodă dezvoltată în  laborator                          16 
    28 Determinare bacterii     proteolitice             Alimente           Metodă dezvoltată în  laborator                          38 
    29 Determinare lactobacili   Alimente           Metodă dezvoltată în  laborator                          24 
    30 Determinare Proteus spp.  Alimente           Metodă dezvoltată în  laborator                          14 
    31 Determinarea activității apei                     Alimente           SR ISO 21807                         7 
    32  Determinarea bacteriilor coliforme                 Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Analizor automat                     39  
    33  Determinarea bacteriilor coliforme                 Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         SR ISO 4831, SR ISO   4832                                22  
    34  Determinarea celui mai   mic număr de Bacillus    cereus prezumtiv         Alimente, hrană   animale            Tehnica MPN/SR EN     ISO 21871                           26  
    35  Determinarea             enterotoxinei            stafilococice            Alimente            Imunoenzimatică       (ELISA)                            129  
    36  Determinarea             enterotoxinei            stafilococice            Alimente            Metoda dializei                      41  
    37  Determinarea gradului de contaminare cu Bacillus  subtilis                 Pâine               Metoda dezvoltată în  laborator                           26  
    38 Determinarea NTG la      22/37°C                  apă potabilă      îmbuteliată       microbiologică                      14 
    39   Determinarea             sensibilității la        substanțe antimicrobiene a tulpinilor bacteriene  Culturi bacteriene   Difuzimetrică                         19   
    40 Determinarea speciei de  proveniența a cărnii     Carne crudă        Imunodifuzia (ID) în  gel de agar                        44 
    41 Determinarea speciei de  proveniență a cărnii     Carne tratată     termic            Imunoenzimatică       (ELISA)                           320 
    42Examen bacterioscopic    Alimente          Bacterioscopică                    10
    43  Examen microbiologic     complet al unei probe    (stante) conserve        Conserve            SR 8924                              23  
    44 Identificare biochimică abacteriilor anaerobe     Alimente           Analizor automat                    77 
    45 Identificare biochimică  Campylobacter spp        Alimente           Analizor automat                    65 
    46 Identificare biochimică  Enterobacteriaceae       Alimente           Analizor automat                    74 
    47  Identificare biochimica  Listeria spp. și a       Listeria monocytogenes   Alimente            Analizor automat                    106  
    48 Identificare biochimică  Salmonella spp.          Alimente           Analizor automat                    77 
    49  Identificare biochimică  Stafilococ coagulazo-    pozitiv                  Alimente            Analizor automat                     49  
    50 Identificare biochimică  Steptococcacea           Alimente           Analizor automat                    77 
    51 Identificarea laptelui   mastitic                 Lapte crud         Metoda CMT                           5 
    52  Identificarea și         numărarea enterococilor  intestinali              apă potabilă        metoda filtrării prin membrană/ SR EN ISO   7899                               32  
    53  Numărare Bacillus cereus   Alimente            Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C/   SR EN ISO 7932                     18  
    54  Numărare Clostridium     perfringens               Alimente, hrană   animale            Tehnica de numărare a coloniilor/SR EN ISO  7937                                6  
    55  Numărare Escherichia colibeta-glucuronidaza       pozitivă                 Alimente, hrană   animale            SR ISO 16649                         18  
    56 Numărare Pseudomonas spp prezumtiv                Carne              ISO 13720                           22 
    57  Numărarea bacteriilor    anaerobe sulfito-        reducătoare              Alimente, hrană   animale            SR ISO 15213                         17  
    58 Numărarea bacteriilor    butirice                 Alimente           Metoda dezvoltată în  laborator                          24 
    59   Numărarea celulelor      somatice                   Lapte crud           Fluoro-opto-          electronică           (Somascope)/SR EN ISO 13366-2                            17   
    60 Numărarea celulelor      somatice                 Lapte crud         Microscopică/SR EN ISO13366-1                            14 
    61  Numărarea drojdiilor și  mucegaiurilor             Alimente, hrană   animale teste     sanitație         Analizor automat                     44  
    62  Numărarea drojdiilor și  mucegaiurilor             Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         ISO 21527                            27  
    63  Numărarea                microorganismelor         Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Tehnica de numărare a coloniilor la 30 gradeCelsius/SR EN ISO 4833             11  
    64  Numărarea                microorganismelor         Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Analizor automat                     44  
    65  Numărarea stafilococilor coagulază - pozitivi      Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         Analizor automat                     45  
    66  Numărarea stafilococilor coagulază - pozitivi      Alimente, hrană   animale, teste    sanitație         SR EN ISO 6888                       30  
    67 Serotipizare             Campylobacter jejuni     Culturi bacteriene PHA (schema Penner)                170 
    68 Serotipizare prin        aglutinare pe lamă și tubCulturi bacteriene Aglutinare pe lamă/tub             116 
    69  Serotipizare Salmonella  spp                       Culturi bacteriene  Aglutinare pe lamă/tub(schema Kauffmann-    White)                            109  
    70 Controlul vizual al      peștelui                 Pește              Examen parazitologie/ Reg. CE 2074/2005                  12 
    71   Detecția chisturilor și  larvelor de Trichinella  spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005]     țesut muscular,   carne și produse  din carne          examen                trichineloscopic      (2 compresoare)                      9   
    72   Detecția chisturilor și  larvelor de Trichinella  spp. [în condițiile Reg. (CE) nr. 2.075/2005]     carne vânat          examen                trichineloscopic      (4 compresoare)                     18   
    73   Detecția larvelor de     Trichinella spp [în      condițiile Reg. (CE)     nr. 2.075/2005]          țesut muscular,   carne și produse  din carne          digestie artificială  cu agitator magnetic                 47   
    74 Determinarea compoziției cărnii/produse din carne Carne și preparate Analizor automat                     2 
    75 Determinarea compoziției laptelui                 Lapte              Analizor automat                    10 
    76    Determinarea pH-ului         Carne și produse  din carne, lapte  și produse        lactate, apa      potabilă, vin     Potențiometrică       conductivități/       SR ISO 2917, STAS     8201, SR ISO 10523                   4    
    77 Determinarea punctului decongelare                Lapte              Metoda crioscopică/   SR EN ISO 5764                      7 
    78 Examen botanic            Materii prime     furajere          Macroscopică                        18 
    79 Examen organoleptic       Alimente, hrană   animale           Organoleptică                        8 
    80 Aprecierea stadiului de  oxidare a grăsimii       Alimente, hrană   animale           Reacția Kreis/SR      9065, STAS 12266                   14 
    81 Determinare acid         cianhidric               Hrană animale      Titrimetrică                        41 
    82Determinare amprolium    Hrană animale     Spectrofotometrică                 41
    83 Determinare cloruri       Apa potabilă       Titrimetrică-Mohr/    SR ISO 9297                        11 
    84 Determinare conservanți   Conserve, băuturi  Lichidcromatografică  (HPLC)                             83 
    85Determinare dimetridazol Hrană animale     Spectrofotometrică                 32
    86 Determinare gosipol       Hrană animale      Spectrofotometrică/   Reg. CE 152/2009                  172 
    87 Determinare impurități/  corpuri străine          Materii prime     furajere          Macroscopică                         8 
    88Determinare nicarbazin   Hrană animale     Spectrofotometrică                 80
    89 Determinare raport       glucoză-fructoză         Alimente           Enzimatică                          20 
    90 Determinare Roșu de SudanI, II, II, IV            Alimente           Lichidcromatografică  (HPLC)                             38 
    91   Determinare Roșu de SudanI, II, II, IV              Alimente             Lichidcromatografică  cuplată cu            spectrometru de masă  (LC-MS/MS)                         47   
    92Determinare tylan        Hrană animale     Spectrofotometrică                 51
    93Determinarea acidității  Alimente, băuturi Titrimetrică                        7
    94  Determinarea acidității    Lapte praf, miere,produse morărit    Volumetrică/SR ISO    6091, SR ISO 6092,    SR 784                              6  
    95 Determinarea acidității   Iaurt              Potențiometrică/      SR ISO 11869                       24 
    96 Determinarea acidității  volatile                 Alimente           Titrimetrică                         7 
    97  Determinarea acizilor de fermentație               Hrană animale     (nutrețuri        însilozate)       STAS 12254                           12  
    98 Determinarea acizilor    grași liberi             Praf de ou         Titrimetrică                         8 
    99  Determinarea acizilor    organici (tartic, malic, citric și oxalic)        Vin                 Ioncromatografică (IC)              106  
  100 Determinarea activității fosfatazei alcaline      Lapte și băuturi  pe bază de lapte  Fluorimetrică/SR EN   ISO 11816                         166 
  101  Determinarea activității ureazice a stratului de  soia                     Hrană animale       Titrimetrică/SR ISO   5506                                11  
  102 Determinarea activității cenușii                  Vin                Titrimetrică                         6 
  103 Determinarea alcoolilor  superiori                Alcool etilic și  băuturi alcoolice Gazcromatografică (GC)              47 
  104  Determinarea alcoolului  metilic                   Vin, alcool etilicși băuturi        alcoolice         SR 6182/40, SR 184/10                44  
  105Determinarea amidonului  Alimente          Colorimetrică                       7
  106Determinarea amoniacului Alimente          Nessler                             3
  107 Determinarea amoniacului  Apa potabilă       Spectrofotometrică/   SR ISO 7150                         5 
  108 Determinarea amoniacului  Apa potabilă       Titrimetrică/SR ISO   5664                                7 
  109    Determinarea anionilor   (fluoruri, cloruri,      nitriți, nitrați,        bromuri, sulfați,        fosfați)                 Alimente, vin         Ioncromatografică (IC)                114    
  110Determinarea azotaților  Alimente          Spectrofotometrică                 12
  111Determinarea azotaților  Apa potabilă      Spectrofotometrică                  6
  112 Determinarea azotaților   Hrană animale      Spectrofotometrică -  Kit                                71 
  113  Determinarea azotaților    Hrană animale       Spectrofotometrică -  reducere pe coloana deCd                                 32  
  114   Determinarea azotiților     Carne și produse  din carne, apa    potabilă, hrană   animale           Spectrofotometrică/   SR EN 12014, SR EN    26777, SR 13175                     19   
  115 Determinarea azotiților   Legume și fructe   Spectrofotometrică-   GRIESS                              4 
  116  Determinarea azotului    bazic volatil total       Produse din       pescuit proaspete și preparate      Reg CE 2074/2005                     14  
  117 Determinarea azotului    ușor hidrolizabil        Alimente, hrană   pentru animale    Distilare/SR 9054,    Reg. 152/2009                       7 
  118 Determinarea calciului    Hrană animale      Titrimetrică/SR EN ISO6869                               46 
  119  Determinarea             carbonaților/            bicarbonaților           Iaurt               Colorimetrică                         3  
  120  Determinarea cationilor  (sodiu, amoniu, potasiu, calciu, magneziu)        Alimente, Vin       Ioncromatografică (IC)              114  
  121 Determinarea celulozei   brute                    Hrană animale      Gravimetrică/Reg CE   152/2009                           30 
  122  Determinarea cenușii       Alimente, produse morărit, hrană    animale, vin      Gravimetrică/SR ISO   936, SR 8613, SR784.  Reg CE 152/2009                     3  
  123  Determinarea cenușii     insolubile în acid       clorhidric               Alimente, produse morărit, hrană    animale           Gravimetrică Met      IISPV, Reg CE 152/2009               9  
  124 Determinarea clorului    rezidual liber           Apa potabilă       STAS 6364                            4 
  125 Determinarea clorurii de sodiu                    Produse din carne,brânză, pește     Potențiometrică                     56 
  126 Determinarea clorurii de sodiu                    Alimente, hrană   animale           Titrimetrică-Mohr                   11 
  127  Determinarea clorurii de sodiu                     Hrană animale       Titrimetrică -        Volhard/ Reg CE       152/2009                           24  
  128Determinarea colagenului Produse din carne Spectrofotometrică                 51
  129 Determinarea coloranților Alimente           Lichidcromatografică  (UPLC)                            337 
  130 Determinarea coloranților